Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Udstationering som økonomisk sagsbehandler i F-35 kampflyprogrammet

  • Udenlandske stillinger – Forsvarsministeriets område
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at sikre, at anskaffelsen og implementeringen af Danmarks nye kampfly bliver succesfuld? Nu kan du blive udstationeret i en spændende og vigtigt stilling som økonomisk sagsbehandler i det internationale F-35 kampflyprogram i USA. Om os F-35 kampflyprogrammet i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) realiserer indholdet af den politiske aftale vedrørende anskaffelse af F-35. Programorganisationen løser en række forskellige opgaver i denne forbindelse, herunder at stå for planlægningen, styringen og koordinationen af indfasningen af den nye kampflykapacitet i Forsvaret. En del af programorganisationen er integreret i det internationale program i USA og støtter implementering af F-35 i Danmark herfra. Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet. En effektiv styring og koordination af programmets projekter og dokumentation heraf er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering. Der er tale om den største materielinvestering i Forsvaret i nyere tid, og en anskaffelse der er vigtig for Danmark med betydelig politisk bevågenhed. Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne som eksterne interessenter og samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet, og vi stiller høje krav til os selv og vores samarbejdspartnere. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder. Om stillingen Stillingen indgår integreret i det internationale Finance team sammen med kolleger fra de øvrige partnerlande. Du vil som medarbejder i teamet være det naturlige koordinationspunkt imellem den amerikanske del af programmet og de danske kolleger inden for det økonomiske område. Organisatorisk refererer du til chefen for Koordinations- og planlægningskontoret i F-35 kampflyprogrammet i Danmark, men i det daglige arbejde indgår du som medarbejder i det internationale team, hvor du i samarbejde med din amerikanske teamchef har ansvaret for at koordinere og behandle økonomien for den internationale del af programmet herunder den danske del. Derudover indgår du som del af det samlede danske team ved Joint Strike Fighter Program Office og støtter den nationale danske repræsentant i programmet i det daglige virke. I internationalt regi er du ansvarlig for budgettering og prognosticering i de amerikanske økonomisystemer. Derudover varetages en række opgaver i dagligt regi, herunder eksempelvis kontrol af omkostningsfordeling imellem partnerne, forberedelse af mødeaktiviteter samt økonomiske analyser m.m. I forhold til det danske islæt er du nærmeste rådgiver og sparringspartner inden for primært det økonomiske og sekundært det kontraktuelle område. Du er således medansvarlig for løbende revurdering og tilpasning af programøkonomi og budgetter samt indhente og fordele relevante informationer for det aktuelle samt fremadrettede perspektiv. Stillingen indeholder endvidere en række controlling- og rapporteringsopgaver. Yderligere opgaver og ansvarsområder i stillingen fastlægges i samarbejde med din chef, herunder i dansk såvel som internationalt regi. Du vil få gode muligheder for at kompetenceudvikle dig fagligt inden for programmet, og samtidigt vil stillingen give dig mulighed for at udvikle dig personligt i samarbejdet med chefer og kolleger på alle niveauer og på tværs af de kulturelle forskelle, som programmet byder på. Om dig For at komme i betragtning til stillingen skal du have en økonomisk akademisk uddannelse eller være officer og have gennemført VUT II/L eller MMS. Som person kan du lide at indgå i tværkulturelle teams bestående af både militært og civilt personel. Du trives i en omskiftelig hverdag, hvor driftsopgaver kombineres med ad hoc analysearbejder, og hvor du besidder evnen til at arbejde både selvstændigt og som del af et team. Du har erfaring med forvaltning og administration inden for Forsvarets myndighedsområde. Du er desuden analytisk, god til tal, systematisk og serviceminded. Du behersker Microsoft Office pakken, herunder Excel i særdeleshed. Du har endvidere let ved at sætte dig ind i nye IT værktøjer. Du evner at sætte dig ind i komplekse økonomiske sammenhænge og har flair for og lyst til at rådgive og støtte chefer og ledere i forbindelse med deres disponering af økonomi. Fælles for opgaverne er, at du har overblik, gode samarbejdsevner og evner at skabe relationer på tværs af niveauer og kulturer. Vi lægger endvidere vægt på, at du: • er opsøgende og vedholdende i dit arbejde, • har erfaring med økonomistyring, • er klar og tydelig i din mundtlige og skriftlige kommunikation på dansk og engelsk, • kan samarbejde og prioritere på tværs det danske og internationale miljø, • er selvkørende og kan motivere dig selv, • trives med rutine- og driftmæssige opgaver, • selv kan bidrage til at sætte mål og standarder for dit arbejde, Endeligt vil det være en fordel, hvis du har kendskab til eller erfaring med F-35 kampflyprogrammet. Ansættelsesvilkår Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret. Ansættes du i stillingen som civil bliver du ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende Akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i Staten. Afhængig af din erfaring og kvalifikationer kan der forhandles tillæg i forbindelse med ansættelsen. Du vil tillige modtage en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du vil blive udstationeret i USA under udetillægsordningens vilkår. Stillingens fysiske placering er i Joint Strike Fighter Program Office i Arlington, Virginia. Du vil blive udstationeret for en periode på op til 4 år. Afhængig af din baggrund kan der blive tale om et introduktions- og oplæringsforløb i den danske del af programmet forud for udstationeringen. Kontakt og ansøgning Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du kontakte oberstløjtnant Jesper Høgedal ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, på telefon 4171 0576. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50. Ansøgningsfristen er den 15. januar 2023. Ansættelsesdato 1. august 2023. Samtaler til stillingen forventes gennemført i uge 03/2023. Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”. Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning. Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Læs mere om Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelsen som arbejdsplads på www.fmi.dk Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet