Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kvalitetsbevidste sagsbehandlere med lyst til værdiansættelse af ejendomme

  • Skatteforvaltningen, Herning
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Kunne du tænke dig at styrke din faglighed indenfor værdiansættelse af ejendomme og være med til at sikre et stærkt fagligt fundament for de nye ejendomsvurderinger? Så læs med her. Det er ikke gået ubemærket hen, at Vurderingsstyrelsen i de kommende år bl.a. arbejder med at udsende de nye ejendomsvurderinger og efterfølgende klagebehandling mv. Det er vores opgave at udarbejde vurderinger af alle landets 1,7 millioner ejerboliger samt 500.000 andre ejendomme. Vores mål er at gøre ejendomsvurderingerne mere retvisende og gennemskuelige for den brede befolkning. Kerneopgaven er ejendomsvurderinger Du bliver en del af et stort team på 20-25 kolleger, som arbejder med værdiansættelse af ejendomme og du vil derfor få en hverdag, som byder på meget sparring og vidensdeling inden for det ejendomsvurderingsretlige område. Kerneopgaven er ejendomsvurdering i alle dens facetter og du vil sammen med teamet være med til at sikre en ensartet juridisk- og vurderingsfaglig opgavevaretagelse. Vi forventer ikke, at du har faglighed inden for alle de områder vi arbejder med, men det er vigtigt for os, at du udviser engagement og er nysgerrig på området. Vi lægger vægt på et godt onboarding forløb og en grundig oplæring, hvor du igennem tæt sparring med dine nye kolleger kan blive fortrolig med vores sager, som du får mulighed for at fordybe dig i. De primære opgaver du kommer til at arbejde med: Vurdering/værdiansættelse af ejendomme og grunde i det nye vurderingssystem. Klagesagsbehandling. Behandling af genoptagelsessager. At samarbejde med styrelsens stabskontorer i forhold til principielle og særligt komplicerede sager og problemstillinger. At sparre med kolleger og sagsbehandlere på det ejendomsvurderingsretlige område – herunder forvaltningsretlige og skatteprocessuelle regler. Du kan se frem til et spændende job i en organisation, der er under stadig udvikling, og hvor du kan være med til at gøre en forskel. Vi investerer tid i din udvikling og har stor fokus på trivsel og derfor ønsker vi at sætte rammerne for et godt arbejdsliv, hvor der er god balance mellem arbejde og fritid. Der er flere veje ind i jobbet Da vi søger flere nye dygtige medarbejdere, er der flere indgangsvinkler til jobbet. Du kan fx have en akademisk baggrund fra en juridisk eller erhvervsøkonomisk uddannelse og eventuel erfaring med juridisk sagsbehandling. Du kan også komme med erhvervserfaring inden for ejendomsvurderingsområdet eller har stiftet bekendtskab med det fra studiet. Du har fx en professionsbachelor, finansbachelor, er finansøkonom, ejendomsmægler eller anden tilsvarende uddannelse, eventuelt suppleret med en HD. Viden om, eller erfaring med sagsbehandling er en fordel. Som person vil det motivere dig at kunne arbejde ned i detaljen og problemstillingerne i dine sager. Skriftlig kommunikation er en væsentlig del af jobbet, hvorfor generelt formidling skal være noget du trives med. Omskiftelighed præger vores hverdag, da vi arbejder i en organisation, som får meget opmærksomhed, ligesom vi i nogle perioder vil opleve travlhed, men her vil du opleve, at vi er fælles om at løfte opgaverne. Kontakt og ansættelsesvilkår Ansøgning med CV og eksamensbevis bedes sendt via linket ”Søg stillingen” senest den 5. januar 2023. Spørgsmål besvares gerne af funktionsleder Morten Møller Lauridsen på telefon 72387304 eller kontorchef Adam Tybjærg Schacke på telefon 72373477. Der vil forud for ansættelsen blive indhentet straffeattest. Vi indkalder til og holder samtaler løbende. Der kan indgå en logisk test og en personanalyse i ansættelsesforløbet. Tiltrædelse vil som udgangspunkt være pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Du bliver ansat på overenskomstvilkår i henhold til enhver tid gældende overenskomst for akademikere i staten (AC), overenskomst for kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) eller overenskomst for fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet. Du bliver ansat i Skatteministeriet med tilhørende institutioner. Arbejdsstedet er er Brændgårdvej 10, 7400 Herning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet