Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Aktivitetsmedarbejder søges til Center for Udvikling og Sociale Indsatser, Tårnby kommune

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Idet vores gode kollega har valgt at søge nye udfordringer, søger vi en ny kollega til en 37-timers stilling i aktivitetstilbuddet, Tårnby Kommune pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Vi søger en medarbejder med en mellemlang videregående uddannelse f.eks. pædagog, ergoterapeut eller socialrådgiver, med en psykosocial og pædagogisk faglighed til et spændende og udviklende job i Aktivitetscentret i Tårnby Kommune. Aktivitetscenteret er et SEL §104 aktivitet- & samværstilbud for borgere fra 18 år med en psykisk sårbar- og udsathed samt, borgere med et handicap fx udviklingsforstyrrelse, udviklingshæmning etc. Vi tilbyder forskellige aktiviteter såsom kreaværksted, bevægelse, fællesspisning og ture ud af huset m.m. Udover §104 tilbuddet, har vi også gruppeforløb efter §82a. I forløbet er målet at støtte borgerne til at deltage aktivt i modulerne, for at øge deres mestringsstrategier og udvikle kompetencer til et mere selvstændig liv. I af gruppeforløbene arbejder vi målrettet med DAT redskaber og Åben dialog. Derudover er der fokus på brobygning til frivillighed, foreningsliv mv., hvilket har til formål at inkludere borgerne i samfundet og skabe en meningsfuld hverdag. Tilgangen er baseret på Recovery og et rehabiliteringsperspektiv samt neuropædagogiske teorier og den anerkendende relationelle pædagogiske tilgang og strukturpædagogik. Som organisation står vi midt i en udviklingsproces, hvilket betyder, at du vil have indflydelse på aktiviteterne og gruppeforløbenes struktur og indhold. Der skal påregnes 2 aftenvagter om ugen til kl. 20.00. Vi gør opmærksom at arbejdspladsen ligger tæt på togstation og motorvej. Vi ønsker, at du Har erfaring indenfor SEL §104 og gruppetilbud At du har lyst til at indgå i et tæt og respektfuldt samarbejde med borgerne, samarbejdspartner, pårørende og kolleger Har erfaring og lyst til at arbejde med en bred målgruppe inden for handikap og psykiatri Har kendskab til DAT og Åben dialog Har erfaring med gruppeforløb Vil være med til at udvikle, fastholde og koordinere aktiviteterne og gruppeforløbene i samarbejde med det øvrige personale Trives i tværfagligt team Bidrager positivt til en forandrings- og evalueringskultur med udgangspunkt i vores dokumentationssystem (Cura) At du har en god fornemmelse af egne og andres grænser Er i stand til at motivere mennesker der har komplekse problemstillinger Vi kan tilbyde dig En lille arbejdsplads hvor vi anser vores forskelligheder som en styrke, i arbejdet med borgergruppen. En kollegagruppe som værner om et godt arbejdsmiljø gennem åben og ærlig kommunikation. Virkelig god humor! (Synes vi selv…) Mulighed for faglig udvikling gennem relevant efteruddannelse og kurser Et fagligt stærkt arbejdsfællesskab, hvor vi brænder for at skabe de bedste rammer for borgerne Sagssupervision med ekstern supervisor Afvekslende arbejdsopgaver og en høj grad af selvledelse Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til aktivitets medarbejder Katrine på tlf. 51164827 samt faglig koordinator Camilla Rinver på tlf. 30760317. Der er ansøgningsfrist d. 17. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 24.januar 2023. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet