Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

2 socialrådgiver / socialformidler i Familieafdelingens Børne- og Ungeteam, Odsherred Kommune søges.

  • Odsherred Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

2 socialrådgiver / socialformidler i Familieafdelingens Børne- og Ungeteam, Odsherred Kommune søges. Ser du det også som en værdi at være faglig ambitiøs, vil du passe ind hos os. Der skal være plads til individuelle forskelle, men kerneopgaven skal være retningsangivende for Dine personlige og faglige kvalifikationer er afgørende for, om vi vælger dig til jobbet. Vigtigst er det, at; du er udviklingsorienteret og omstillingsparat, både på det det organisatoriske og det personlige plan, i forhold til at sikre høj faglig kvalitet i det daglige arbejde. du tager naturligt medansvar ift. opgaveløsning og trivsel. Har du særlige juridiske kompetencer, vægtes disse i et ansøgerfelt. Familieafdelingen: Familieafdelingen er en del af Center for Børn, Unge og Familier . Myndighedsområdet er inddelt i Børneteamet (0-12-årige), Ungeteamet (13-18/23-årige) og Specialteamet (handicap). Hvert team arbejder bredspektret fra forebyggende foranstaltninger til anbringelser, og altid med fokus på tværfaglig opgaveløsning i tæt samspil med almenområdet. Der arbejdes i DUBU og med afsæt i ICS-metoden. I Odsherred Kommune er der røgfri arbejdstid og lokalaftale om fleksibel arbejdstid. Begge stillinger er 37 timer pr. uge. Løn og ansættelsesvilkår: Sker efter gældende overenskomst. Vil du vide mere, så kontakt: Teamleder Marianne Poulsen på tlf.: 59 66 65 37 eller mail: mavpo@odshererd.dk Afdelingsleder Annette Nellemann på tlf.: 59 66 64 80 eller mail: anhne@odsherred.dk Ansøgningsfrist: fredag den 20. januar 2023 kl. 10.00. Ansættelsessamtaler : onsdag den 25. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet