Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Læge eller special-/chefkonsulent til IRF i Enhed for Evidensbaseret Medicin i Sundhedsstyrelsen

  • Sundhedsstyrelsen
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at arbejde med rationel brug af lægemidler og evidensbaseret medicin? Interesserer du dig også for formidling? Indsatser for rationel farmakoterapi (IRF) i Enhed for Evidensbaseret medicin søger en læge eller en special-/chefkonsulent. Om enheden Sundhedsstyrelsen varetager en række centrale opgaver inden for screening, behandling, lægemiddelanvendelse, forebyggelse, ældreområdet, sundhedsplanlægning, strålebeskyttelse og sundhedsberedskabet. Sundhedsstyrelsen er den øverste sundhedsfaglige myndighed i Danmark, og yder sundhedsfaglig rådgivning til Sundhedsministeriet og andre sundhedsmyndigheder. Enhed for Evidensbaseret medicin beskæftiger sig fagligt med at understøtte et evidensbaseret sundhedsvæsen gennem arbejdet med nationale kliniske retningslinjer, rationel farmakoterapi, organdonation og de nationale screeningsprogrammer. Om IRF IRF arbejder for at fremme brug af de lægemidler, der har størst effekt, har færrest og mindst alvorlige bivirkninger og har den laveste pris. Vi laver målrettede indsatser på udvalgte lægemiddelområder inden for almen praksis, hvor der er et relevant rådgivningsbehov, f.eks. hvis der er usikkerhed om evidensgrundlaget for den aktuelle praksis eller uensartet behandling på tværs af landet. Vi udgiver bl.a. Seponeringslisten og Månedsbladet for Rationel Farmakoterapi. Derudover afholder vi Stormøder for sundhedsfaglige, patientforeninger, faglige organisationer og myndigheder, hvor et lægemiddelfagligt tema diskuteres fra forskellige perspektiver, samt deltager i Lægedage og meget andet. Din hverdag hos os På IRF vil dine arbejdsopgaver være at: rådgive og udarbejde forskellige informationsmaterialer om lægemidler målrettet læger i almen praksis baseret på den bedst tilgængelige evidens samarbejde med andre aktører på lægemiddelområdet, blandt andet de faglige selskaber, kvalitetsenheder i regionerne og de klinisk farmakologiske afdelinger yde faglig rådgivning af Sundhedsministeriet og øvrige myndigheder deltage i afvikling af diverse eksterne arrangementer. Opgaverne løses i tæt samspil med enhedens ledelse og kollegaer, Sundhedsstyrelsens øvrige faglige og administrative enheder og departementet. Din uddannelse, erfaring og personlige kvalifikationer Du er uddannet læge eller farmaceut eller har en anden relevant sundhedsvidenskabelig akademisk uddannelse. Vi forventer derudover, at du: har lyst til at arbejde med rationel brug af lægemidler og evidensbaseret medicin har gode kommunikative evner – både på skrift og tale, da formidling fylder meget i hverdagen er struktureret og velorganiseret trives i en travl og tværfaglig hverdag. Vi lægger vægt på, at du har viden om og interesse for arbejdsopgaverne i IRF samt markant relevant erfaring fra lignende stillinger. Erfaring fra offentlig forvaltning og gerne erfaring med procesledelse er en fordel. Vi tilbyder Et meningsfuldt arbejde, hvor du bidrager til at skabe bedre sundhed for alle. Du vil blive en del af et dynamisk tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kollegaer får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer inden for et bredt felt af arbejdsopgaver. Vores arbejdsklima er energisk, uformelt og præget af stort fagligt engagement og gensidig respekt. Om ansættelsen Stillingen er til ansættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Du bliver afhængig af din uddannelse ansat som læge efter gældende overenskomst for læger i staten indgået mellem Skatteministeriet og Yngre Læger eller som special- eller chefkonsulent efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og Akademikernes Centralorganisation. Ansættelse som enten special- eller chefkonsulent afhænger af dine kvalifikationer og dokumenterede erfaring. Kontakt os gerne Få mere at vide om stillingen ved at ringe til sektionsleder Maria Herlev Ahrenfeldt på tlf. 72 22 75 21. Er du interesseret? Klik på "søg stillingen" og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 2. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet