Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til Lungemedicinsk Afsnit, Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre Hospital søges til 1-årigt barselsvikariat

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Nu har du mulighed for at blive klinisk sygeplejespecialist i et spændende speciale - Lungemedicin. Vi søger en klinisk sygeplejespecialist, der kan drive sygeplejefaglig udvikling i det kliniske felt med udgangspunkt i evidensbaseret praksis. Det er et 1-års barselsvikariat med tiltrædelse den 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Vi søger en klinisk sygeplejespecialist, som kan tage ansvar for og arbejde med kvalitetssikring og væsentlige udviklingsopgaver. Opgaverne vil være af tværgående karakter og på lungemedicinsk ambulatorium og sengeafsnit i sparring med chefsygeplejerske og oversygeplejerskerne afhængig af opgaverne. Vi ønsker, du er kliniknær og synlig, og du har føling med det kliniske område og personalet på afdelingen. Som klinisk sygeplejespecialist skal du understøtte afdelingens visioner, strategier og samarbejde med afdelingens sygeplejefaglige ledelse, kliniske undervisere, udviklingssygeplejersker og indgå i det tværfaglige samarbejde i klinikken. Om os Fra den 1. januar 2023 bliver Lungemedicinsk og Endokrinologisk Afdeling fusioneret med Medicinsk Afdeling på Amager hospital. Vi bliver én samlet afdeling ”Afdelingen for Medicinske Sygdomme”. Afdelingen kommer til at bestå en cheflæge og to chefsygeplejersker. På Afdeling for Medicinske Sygdomme har vi lungemedicin, endokrinologi, palliation med udgående funktion, ernæringsenhed, geriatri og akutklinikken på Amager Hospital. Vi kan tilbyde dig 37 timer i dagstid En afdeling hvor arbejdsmiljø står højt på dagsorden Gode muligheder for personlig og faglig udvikling samt stor frihed til at præge jobbet Et speciale, hvor du har mulighed for at være nytænkende og arbejde med den sygeplejefaglige udvikling Et stærkt tværfagligt miljø, hvor fælles sparring og udvikling vægtes højt En spændende arbejdsplads, hvor medarbejderne ønsker udvikling, og hvor du vil arbejde tæt sammen med både afdelings- og afsnitsledelsen Ansvar for det tværgående sygeplejefaglige - både på det ambulante område og i vores sengeafsnit En arbejdsplads, hvor sygeplejegruppen er motiveret og ønsker faglig sparring Tæt samarbejde og sparring med de tre andre kliniske sygeplejespecialister i afdelingen og på Amager og Hvidovre Hospital Sygeplejefaglige udviklingstiltag tager afsæt i hospitalets sygeplejefaglige strategi En arbejdsplads, som fokuserer på den sygeplejefaglige udvikling De kommende år vil vi i sygeplejen bl.a. være optaget af Kompetenceudvikling i egen afdeling og i forbindelse med den nye fælles akutmodtagelse Implementering af kompetencemodel for sygeplejersker Fundamentals of Care som ramme for sygeplejepraksis Sygeplejefaglig dokumentation Vi forventer, at du Er uddannet sygeplejerske med en relevant akademisk videreuddannelse fx cand.cur. eller cand.scient.san Har en tydelig sygeplejefaglig profil Afsøger arbejdsopgaver, afdækker viden, er synlig og kliniknær, er tovholder og deltager i faglige arbejdsgrupper Kan etablere og fastholder projekter i afdelingen og er en god projektleder Ser vidensdeling som en naturlig del af din hverdag Er dynamisk og har et smittende engagement Gerne har erfaring fra det lungemedicinske område Kan fokusere på specifikke sygeplejefaglige tiltag i tæt samarbejde med afdelingssygeplejerskerne Kan understøtte implementering af tiltag og forskningsresultater Er stærk i kompetenceudvikling Kan vejlede i udviklingsprojekter og litteratursøgning Arbejder inddragende og delegerende til enhedens udviklingssygeplejersker Har organisatorisk indsigt og færdes frit i både mono- og tværfaglige sammenhænge og på alle organisatoriske niveauer Trives med høj grad af selvstændighed Til enhver tid sætter patienternes perspektiv i centrum for de sygeplejemæssige tiltag Ansættelsesvilkår Den kliniske sygeplejespecialist er ansat i stabsfunktion til afdelingsledelsen med faglig reference til chefsygeplejersken. Løn og ansættelse Ansættelsesforhold følger protokollatet for kandidater og følger overenskomst for ikke ledende personale på Sundhedskartellets område indgået mellem Sundhedskartellets parter herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings og Takstnævn. Stillingen er på 37 timer. Hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen Har du lyst til at høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Lene Guldager på mail: lene.guldager@regionh.dk eller på telefon 3862 0726. Fremsendelse af stillingsbeskrivelse kan ske via afdelingsledelsessekretær Belinda Ierst, som kan kontaktes via mail: belinda.ierst@regionh.dk Ansøgning fremsendes online via linket nedenfor sammen med dokumentation for uddannelse senest den 18. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler den 23. januar 2023 om formiddagen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet