Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

DUKH søger en erfaren og dynamisk socialrådgiver til konsulentstilling på voksenhandicapområdet (midlertidig 2-årig stilling)

  • Den Uvildige Konsulentordning
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

I DUKH - Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet oplever vi en øget efterspørgsel på vores rådgivning og oplæg/undervisning. Derfor udvider vi vores socialfaglige konsulentgruppe og søger en skarp og engageret socialrådgiver til voksenhandicapområdet, der brænder for retssikkerhed og har stor erfaring og viden om voksenhandicap. Om DUKH DUKH har til formål at styrke retssikkerheden for mennesker med handicap. Det gør vi ved at yde uvildig rådgivning til mennesker med handicap, deres pårørende samt fag- og kontaktpersoner, ligesom vi arbejder målrettet med at samle og formidle vores praksisviden. Som socialfaglig konsulent yder du telefonisk og skriftlig rådgivning og bistår borgere, der ønsker at klage, med konkret vejledning og hjælp. Derudover medvirker du aktivt til at udvikle indsatsen og vores organisation i samarbejde med engagerede kollegaer, ligesom du er vidensperson på en række lovområder og har lyst til at formidle din viden til både kollegaer og eksterne interessenter. Din profil Du er uddannet socialrådgiver, gerne suppleret med relevant efteruddannelse, og du har solid erfaring med voksenhandicapområdet – gerne i forhold til merudgifter, BPA, botilbud og/eller socialpædagogisk bistand, som er emner, der fylder i vores rådgivning. Du skal desuden have erfaring med at give oplæg. Herudover har du naturligvis viden om handicapområdet generelt og er velbevandret i forhold til retssikkerhedsloven og forvaltningsloven, ligesom det er et plus, hvis du har viden om beskæftigelsesområdet. Vi lægger vægt på, at du: kan yde professionel og målrettet rådgivning til borgere og pårørende kan skabe overblik og identificere handlemuligheder i komplicerede problemstillinger og samarbejdsrelationer har flair for - og overblik over - den sociale lovgivning og anden relevant lovgivning, f.eks. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og Sygedagpengeloven kan holde oplæg og undervise – f.eks. i pårørendegrupper, handicaporganisationer mv. kommunikerer og formidler tydeligt og relevant både mundtligt og skriftligt med professionalisme og troværdighed Desuden lægger vi vægt på, at du: kan arbejde selvstændigt og målrettet kan videndele og samarbejde både internt og eksternt udviser engagement og motivation både fagligt og socialt er ambitiøs og fleksibel bidrager til egen læring og udvikling Løn og ansættelsesvilkår Der er tale om en midlertidig 2-årig fuldtidsstilling (37 timer) med mulighed for forlængelse og tiltrædelse den 1. marts 2023. Arbejdssted er Jupitervej 1, 6000 Kolding. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og den relevante organisation. Vi opfordrer alle til at søge stillingen uanset alder, køn, handicap, religion eller etnisk tilhørsforhold. Ansøgningsfrist og samtaler Send din ansøgning og relevant dokumentation via din digitale postkasse og fortæl os om din motivation i forhold til arbejdet i DUKH og dine relevante kompetencer. Skriv ”Ansøgning – socialfaglig konsulent” i emnefeltet. Der er ansøgningsfrist fredag den 6. januar 2023 kl. 12.00. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. Organiseringen i DUKH DUKH har i alt 13 medarbejdere: 10 socialfaglige konsulenter specialiseret i et børnefagområde og et arbejdsmarked-/voksenfagområde, en juridisk konsulent, en kommunikations- og projektkonsulent og en centerchef. Vi er en lille arbejdsplads med en stærk ambition om fortsat at udvikle vores netværk i relation til vores vision og mission om at styrke retssikkerheden for vores målgrupper gennem øget synlighed og relevant vidensdeling. Vil du vide mere? Du finder mere information om DUKH på vores hjemmeside www.dukh.dk. Du kan også få yderligere oplysninger om stillingen hos juridisk konsulent Ditte Lindegaard på ditte.lindegaard@dukh.dk eller telefon 22 68 23 86. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet