Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Kirurgisk afdeling, Nordsjællands Hospital, Hillerød søger en Klinisk vejleder til vores akut kirurgiske sengeafsnit K0151

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Præsentation af afsnittet: Afsnittet har 30 sengepladser + 10 vurderingssenge i den Fælles Akut Modtagelse, FAM. Afsnittet er specialiseret i øvre kræftsygdomme, akut kirurgi, elektiv kirurgi og pneumo-hæmothorax. Da afsnittet rummer både de hurtige og længerevarende forløb har vi to områdeansvarlige overlæger til at flankere vores oversygeplejerske i afsnittet, sådan at spektret af patientforløbene tilrettelægges med den bedst mulige behandling og pleje. Vores patientsammensætning gør, at vi rummer alle facetter af sygeplejen – det alvorlige, spændende, sjovt, krævende, udfordrende og livsbekræftende I øjeblikket har vi fokus på den akutte operationspatient. Her arbejder vi med det fælles sprog og på at få standardiseret det postoperative forløb. Derudover arbejder vi med optimering af vores palliative forløb, hvor vi bl.a. arbejder med implementering af virtuel stuegang, samt systematisering af disse arbejdsgange. Alle spændende projekter med fokus på patientforløbet. Vi er en personalegruppe på 57 fastansatte medarbejdere og 14 timelønnet. Vi er repræsenteret i alle aldersgrupper hvilket er med til at give en god gruppedynamik. Vi arbejder fokuseret med vores faglighed, arbejder løbende på at skabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel og er åben for nye idéer og tanker. Afdelingen modtager i alt ca. 100 sygeplejestuderende og godt 36 social- og sundhedsassistent elever årligt (har egne vejledere). Vi har et godt uddannelsesmiljø, og sætter en ære i at uddanne vores kommende kolleger til at udøve sygepleje på et højt kvalitativt niveau, som rækker ud over standarderne. Du bliver en del af et team på 3 kliniske vejledere i sengeafsnittet, ydermere er der 3 andre vejlederkolleger i Kirurgisk afdeling, fordelt på hhv. gastromedicinsk afdeling, endoskopi/ambulatorie samt nedre kirurgi. Alle brænder for pædagogikken, de uddannelsessøgende og det kirurgiske speciale. Vi tilbyder: En afdeling, hvor studiemiljø og pædagogiske overvejelser er en del af hverdagen En dynamisk personalegruppe med stor faglighed og lyst til udvikling Mulighed for at præge din egen stilling, samt faglig og personlig udvikling Gode kollegaer med lang erfaring inden for specialet og vejlederfunktionen En åben og engageret omgangsform En personalegruppe, som er imødekommende En ledelse og et personale, som arbejder fælles for et godt arbejdsmiljø Individuel oplæring og introduktion Årlig deltagelse i LIPP-konferencen Mulighed for relevant kursusvirksomhed ud fra afdelingens kursusbudget Du har følgende kvalifikationer: Motivation for personlig- og faglig udvikling Ansvarsbevidsthed og ”gå-på-mod” Selvstændighed kombineret med gode samarbejdsevner og et godt humør Målrettethed og resultatorienteret Kreativ og positiv indstilling Evne til at skabe overblik og ro – også i spidsbelastede situationer Erfaring og gerne uddannelse som klinisk vejleder svarende til minimum 1/6 diplom. Hvis ikke du har klinisk vejlederuddannelse, vil vi sammen med dig planlægge et klinisk vejlederuddannelsesforløb Gerne relevant erfaring inden for den akutte kirurgi og påskønner den dertilhørende sygepleje Stillingen er på 32/37 timer. Der påregnes ca. 40 vagter årligt. Ansøgningsfrist den 29. januar kl. 23:59. Der vil være samtaler i uge 5. For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Bettina Pedersen på 48295948 eller mail betk@regionh.dk . Stillingsbeskrivelsen kan ligeledes rekvireres. Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet