Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgiver til Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik

  • Rigsadvokaten
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter en erfaren socialrådgiver 37 timer ugentlig. Vil du være med til at styrke og udvikle en arbejdsplads i en spændende offentlig virksomhed, som løser en samfundsmæssig vigtig opgave? Så er du måske vores nye socialrådgiver. Opgaven Retspsykiatrisk Klinik er en lægeligt ledet retspsykiatrisk specialenhed, hvis hovedopgave er at fore­tage mentalobservationer, hvor socialrådgiverne bl.a. medvirker til at belyse de sociale forhold. De primære opgaver er at udarbejde sociale anamneser og resumere sociale akter. Socialrådgiveren forventes at få et stort selvstændigt ansvar i forhold til opgaveløsnin­gen og indgår i et tværfagligt og teambaseret samarbejde i forbindelse med udarbejdelsen af mentalobservations­erklæringerne. Dig Vi forestiller os, at du har erfaring fra arbejde med psykiatriske patienter og/eller fra arbejde i kriminalforsorgen kan føre en struktureret samtale og kommunikere bredt, har gode formuleringsevner. Kerneopgaven er et skriftligt produkt, hvorfor det er en nødvendig­hed at beherske et dansk både mundtligt, skriftligt og grammatisk, udviser fleksibilitet, team-ånd og åbenhed over for udvikling, arbejder struktureret og kan skabe overblik i en travl hverdag, hvor opgaverne skal prioriteres og ofte også omprioriteres, og har gode it-kundskaber. Os Vi kan tilbyde en dynamisk arbejdsplads præget af høj kvalitet og dygtige, engagerede kolleger i et tværfagligt miljø samt en dagligdag med en professionel, men uformel tone. Vores faglige ambi­tion er til stadighed at være førende indenfor udfærdigelse af metalobservationser­klæringer. Vi har til huse ved Sankt Hans Torv på Nørrebro, hvor vores faste stab består af overlæger, special­læger, psykologer, administrative medarbejdere, socialrådgivere samt en akademisk sekretær og en sikkerhedsfunktion. Socialrådgivergruppen består af en ledende socialrådgiver og tre socialrådgivere. Løn- og ansættelsesvilkår Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentligt, og vi har flekstid. Du aflønnes efter Cirkulære om organisationsaftale for socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten. Der vil være mulighed for individuel aftale om tillæg, afhængig af kvalifikationer. Yderligere oplysninger Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til le­dende socialrådgiver Lene Lund eller ledende overlæge Dorte Sestoft på telefon 35360366. Generel information om klinikken kan findes på www.retspsykiatriskklinik.dk. Søger du? Ansøgning med oplysninger om uddannelse, eksamenspapirer og joberfaring sendes via dette link. Ansøgningen skal være os i hænde senest den 5. januar 2023. Samtaler afholdes løbende. Det er en forudsætning for ansættelse i stillingen, at du kan sikkerhedsgodkendes. Det skal bemærkes, at der forud for evt. ansættelse skal gives skriftligt samtykke til undersøgelse i politiets registre. Alle kvalificerede uanset køn, alder, race, religion eller etnisk baggrund opfordres til at søge. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet