Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere/formidlere med interesse for børnehandicap-området

  • Gribskov Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Gribskov Kommunes Familierådgivning opnormerer, og søger derfor to socialrådgivere/formidlere, der brænder for myndighedsarbejdet med børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier. Hos os får du fagligt dygtige, omsorgsfulde og engagerede kollegaer, fleksible arbejdsforhold og en ledelse med tillid og tiltro til din faglighed. Om dig Du brænder for at sikre børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier den rette vejledning, hjælp og støtte igennem et tæt samarbejde i øjenhøjde. Du tænker helhedsorienteret, og arbejder ud fra, at de bedste løsninger og resultater skabes i tæt dialog og relation med borgere, skoler/dagtilbud og alle vores øvrige interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger desuden vægt på, at du Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler. Hvis du er nyuddannet lægger vi vægt på, at du har erfaring med den kommunale sagsbehandling på børneområdet igennem praktik og/eller har arbejdet med udsatte børn og familier. Har viden om og erfaring med børnehandicapområdet, herunder servicelovens § 41 og 42 – eller stor interesse for området og lyst til at lære mere. Ser familien som den vigtigste samarbejdspartner Har lyst til at arbejde sammen med en bred vifte af forskellige fagligheder Kan arbejde selvstændigt og struktureret og anvende faglige metoder og tilgange f.eks. Signs Of Safety (evt. med oplæring) Kan bevare overblikket i travle perioder og have mange bolde i luften, mens du arbejder systematisk og helhedsorienteret. Har lyst til at bidrage aktivt til et godt arbejdsmiljø med et kollegialt og fagligt fællesskab. Om stillingerne Der er tale om to faste stillinger i vores specialteam. Den ene stilling består primært i behandling af sager om handicapkompenserende ydelser efter § 41 og § 42. Den anden stilling består i behandling af sager både om handicapkompenserende ydelser og foranstaltninger. Familierådgivningen hører under Center for Sociale Indsatser, og er fordelt på fire mindre teams samt to familieplejekonsulenter. I alt er vi 25 rådgivere, som arbejder med børn og unge mellem 0-13 år samt anbringelser 0-18 år. Vi har en fælles leder og en faglig koordinator. Senest pr. 1. marts 2023 får vi endnu en faglig koordinator. Specialteamet behandler sager om børn og unge med funktionsnedsættelse og deres familier efter servicelovens børneparagraffer, herunder § 41 om merudgifter og § 42 om tabt arbejdsfortjeneste. Når de to ledige stillinger er besat, er vi i alt 8 rådgivere i specialteamet. I Familierådgivningen kan vi tilbyde Fagligt dygtige, omsorgsfulde og engagerede kollegaer og tillidsbaseret ledelse med en grundlæggende tiltro til dig og til din faglighed. En flad struktur, hvor der i høj grad er mulighed for medindflydelse både i det daglige arbejde samt i forhold til de afgørelser, vi træffer. Fleksible arbejdsforhold Fokus på lovmedholdelighed, systematik og kvalitet i sagsbehandlingen. Tæt samarbejde med forebyggende rådgivere på skoler og i dagtilbud (Fremskudt Socialfaglig Indsats), myndighed på voksenområdet, PPR og vores interne Familieindsats, som alle holder til i samme hus som os. Desuden tæt samarbejde med Unge-Indsatsen og SSP. Mulighed for faglig udvikling, herunder ekstern supervision. Et stærkt socialt fællesskab med plads til den enkelte. Som pejlemærker for kvalitet i sagsbehandlingen arbejder vi blandt andet med øget systematik og inddragelse af familie og netværk, hyppigere opfølgning på sagerne og tættere tværfagligt samarbejde. I Gribskov Kommune tror vi på en tidlig, forebyggende og tværfaglig indsats, som kan medvirke til stærke faglige løsninger, tidligt i samarbejdet med familien og almenområdet. Familierådgivningens samarbejde med vores fremskudte socialfaglige indsats betyder, at vores arbejde på et solidt fundament af tidlige og forebyggende indsatser for børnene i Gribskov kommune. Vi arbejder med Signs of Safety, Børnelinealen og fagsystemet SB-SYS. I foråret 2023 skifter vi fagsystem til DUBU. Vi oplever, som andre kommuner, en stigning i antallet af børn og familier med behov for særlig støtte, og en stigende kompleksitet i sagerne. Det udfordrer vores arbejdsmiljø og stiller store krav til både medarbejdere og ledelse – og det er vi i fuld gang med at tage hånd om. Det er blandt andet på denne baggrund, at vores ledelse har valgt at opnormere i Familierådgivningen. Center for Sociale Indsatser er beliggende centralt i Gilleleje tæt ved stationen, handelsbyen og havet. I midten af 2023 flytter vi ind i et nybygget hus i Helsinge sammen med vores nærmeste samarbejdspartnere. Løn og ansættelse Løn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst og ud fra principperne i Ny løn. Stillingerne er fastansættelser på 37 timer og ønskes besat senest den 1. marts 2023 og gerne tidligere. Yderligere oplysninger Har du lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte Frederik Kjær på telefon 72 49 69 72. Ansøgningsfrist og samtaler Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 5. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 2 og 3. Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'. Gribskov Kommunes værdier Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet