Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstillinger på Ortopædkirurgisk Afdeling

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tre stillinger som reservelæge i introduktionsstilling, ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Hillerød Hospital, er ledige til besættelse den 1. april 2023 (2000320-i-1), 1. maj 2023 (2000320-i-3), 1. juni 2023 (2000320-i-5) Stillingerne er med en funktionstid på 1 år, hvorefter der er mulighed for fortsat ansættelse i afdelingen i mellemvagtslaget. Dette med henblik på færdiggørelse af evt. forskningsprojekt eller ønske om opkvalificering inden ansøgning om hoveduddannelse. Der er vejledning af alle uddannelseslæger og et uddannelsesteam med uddannelsesansvarlig overlæge - samt et forskningsteam med forskningsansvarlig overlæge på afdelingen Afdelingen tilbyder enten ATLS, AO-basic eller SAKS-kursus, hvor omkostningerne til kursus betales af afdelingen. Under ansættelsen vil man også kunne deltage i hoftefraktur-osteosyntese simulationskurset via CAMES, samt få Traume-teamtræning og vejleder kursus. Ortopædkirurgisk Afdeling omfatter skadestue, traumatologi, håndkirurgi, fod/ankelkirurgi, skulder/albuekirurgi, idrætsklinik, alloplastikkirurgi og børneortopædi på regionsfunktionsniveau. Ortopædkirurgisk Afdeling varetager ortopædkirurgisk behandling i hele Planområde Nord. Skadestuen dækkes af forvagter, og et mellemvagtslag i dag/aftenvagt med henblik på bl.a. supervision. Mellemvagternes arbejde indbefatter dag og aften/nattevagt (hvor man kan operere), ambulatorie, operationsdage, stuegang og skadestue. I vagterne er der to forvagter og bagvagt indtil kl 22-24, resten af natten på tilkald. Der tilbydes Tandem-ambulatorie med speciale læge inden for flere subspecialer, samt forventning om at man som mellemvagt supervisere i tandem ambulatorier med forvagter i oplæring. Afhængig af kvalifikationer tilstræbes det, at man bliver indplaceret som forvagt den første måned, hvis ikke man har tidligere Ortopædkirurgisk erfaring eller ikke kender afdelingen og i de sidste mange måneder som mellemvagt. Kendskab til Sundhedsplatformen vil være en fordel. Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos uddannelsesansvarlig overlæge Britt Siesing-Mejer, telefon 4829 2059. Ansøgning om stillingen inkl. CV og gyldig dansk autorisation, søges elektronisk via nedenstående link. OBS! Angiv det søgte stillingsnummer i ansøgningen. Ansøgere bedes i ansøgningen forholde sig til hvorfor de ønsker ansættelse i ortopædkirurgiske speciale og vedlægge meritlister, evt. anbefalinger/ referencer mm. Ansøgningsfrist: 20. januar 2023 kl. 12.00 via nedenstående mail. Samtaler finder sted d. 31. januar, der er mulighed for at deltage via TEAMS. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet