Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Forskningssygeplejerske søges til Psykiatrisk Center Glostrup

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CNSR), Psykiatrisk Center Glostrup søger pr. 01.03.23 en psykiatrisk forskningssygeplejerske. CNSR er en veletableret og tværdisciplinær neuropsykiatrisk forskningsgruppe, der arbejder for at forbedre behandlingen af psykoselidelser. CNSR fokuserer på klinisk relevante undersøgelser af patienter med psykotiske symptomer samt af personer med psykisk sårbarhed . Vi søger en forskningssygeplejerske til at hjælpe med gennemførelsen af flere igangværende kliniske forskningsprojekter, samt til at bidrage til opstart af planlagte projekter. Stillingsbeskrivelse Vi ønsker en sygeplejerske med psykiatrisk erfaring, der, i samarbejde med vores forskere, kan bidrage til, at studierne gennemføres som planlagt. Det vægtes højt, at man kan arbejde struktureret og systematiseret med indsamling uden at give køb på hensynet til patienternes individuelle ønsker og behov. Du skal dels kunne samarbejde med de øvrige sygeplejersker og forskere, dels kunne arbejde selvstændigt Du vil blive en del af en akademisk ambitiøs tværfaglig forskergruppe, bestående af læger, psykologer, ingeniører, biologer, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige kandidater. Du vil få en alsidig hverdag med mange forskelligartede opgaver, herunder: Diagnostiske interviews ved hjælp af bl.a. SCAN, PSE, MINI, CAARMS Vurdering af psykopatologi ved bl.a. PANSS-interview og rating Udførelse af psykofysiologiske undersøgelser (EEG-målinger) Udførelse af neurokognitive tests Dataindsamling og -indtastning Samarbejde med den enkelte forsker i deres studie Blodprøve- og EKG-tagning Assistere ved MR-skanninger i samarbejde med læge Koordinering af indkaldelse af forskningspatienter og planlægning af deres undersøgelsesprogram Ledsagelse af forskningspatienterne til undersøgelser Indkaldelse og undersøgelse af raske kontroller Deltage i samarbejde med internationale forskningsgrupper og i internationale projekter ved både universiteter og lægemiddelindustri Dine faglige kvalifikationer Uddannet sygeplejerske med psykiatrisk erfaring Kendskab og erfaring med ovenstående arbejdsopgaver eller vil være indstillet på at blive oplært i dem Kan arbejde fleksibelt og selvstændigt Har klinisk psykiatrisk interesse samt interesse for og gerne erfaring med forskning Er grundig, struktureret og omhyggelig Gode engelskkundskaber både mundtligt og skriftligt Vi tilbyder Mulighed for fuldtidsansættelse for fondsmidler foreløbig for 2 år med mulighed for forlængelse Et spændende og selvstændigt arbejde i et inspirerende tværfagligt forskermiljø Oplæring i psykopatologiske, psykofysiologiske og neuropsykologiske undersøgelsesmetoder Løn og ansættelsesforhold Løn i henhold til overenskomst. Stillingen er med 3 måneders prøvetid. Ansættelse pr. 01.03.2023. Et af målene i Region Hovedstadens personalepolitik er ligebehandling uanset køn, alder, etnisk baggrund, handicap eller religion. Det sikres blandt andet gennem ansættelses- og uddannelsespolitikken. Ansøgningsfrist: 15.01.2023 Yderligere oplysninger fås hos Oversygeplejerske Helle Schæbel, helle.schaebel@regionh.dk , mobil 2134 6999 eller Forskningsleder, professor, overlæge Bjørn H Ebdrup, bjoern.ebdrup@regionh.dk Motiveret ansøgning med CV samt kopi af eksamensbevis sendes til via onlinesystemet Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet