Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sjældent udbudt fast stilling med lav vagtbyrde er ledig!

  • Gentofte Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Sygeplejerske søges til Hjertemedicinsk Operationsklinik, Gentofte Hospital Vi har udvidet vores kapacitet og søger i den forbindelse en ny kollega, som led i en opnormering. Stillingen er på 37 timer ugtl. (eller efter aftale) og ønskes besat pr. 1. februar 2023 (gerne tidligere) eller snarest muligt herefter. Du vil indgå i det fælles operationsteam, og efter aftale vil der være mulighed for at blive en del af vores nye Radialis Lounge for elektive KAG patienter. Din oplæring vil være nøje tilrettelagt efter kvalifikationer og strækker sig ofte over 1 år, hvor du kun er planlagt i dagvagter. Hjertemedicinsk Operationsklinik Gentofte/Herlev Hospital er et af Danmarks fem invasive hjertecentre. Vi varetager udredning og behandling af både akutte, elektive og subakutte patienter med rytmeforstyrrelser og iskæmisk hjertesygdom i region Hovedstaden. Udredningen og behandlingen består, i forhold til iskæmisk hjertesygdom, bl.a. af koronararteriegrafier (KAG), ballonudvidelser (PCI) og i forhold til rytmeforstyrrelser bl.a. af elektrofysiologiske undersøgelser, ablationer (RFA) samt anlæggelse af pacemaker (PM) og Implanterbar Cadioverter Defibrillator (ICD). Vi er en travl operationsklinik med et højt patientflow på vores 7 operationsstuer, hvor vi dagligt arbejder tæt sammen med læger, bioanalytikere og anæstesipersonale. På en operationsstue er vi to sygeplejersker og en læge med mulighed for at tilkalde en ekstra sygeplejerske ved behov. Som udgangspunkt oplæres du med tiden i alle 3 specialer (iskæmi, device og ablation), og du får derfor en unik mulighed for at dygtiggøre dig indenfor mange dele af den invasive kardiologi. Vi vægter et højt fagligt niveau, et godt tværfagligt samarbejde, en respektfuld og imødekommende omgangsform, fleksibilitet og hjælpsomhed i dagligdagen. Vi er en afdeling i konstant udvikling, hvor nye behandlingsforløb og behandlingsmetoder implementeres. Vi har fokus på forskning, som grundlag for klinisk og faglig udvikling. Vi bestræber os på, at patienterne oplever kvalitet og sammenhæng, og vi er i tæt samarbejde med sengeafsnittet for hele tiden at justere patientforløbene i henhold hertil. Vi er ca. 30 sygeplejersker i alderen fra 29-69 år. Vi lægger vægt på åbenhed, sparring og vidensdeling – der udveksles erfaringer, tips og tricks på daglig basis. Medinddragelse og medindflydelse er vigtige parametre blandt medarbejderne og tilgodeses bl.a. ved tildeling af ansvarsopgaver som ressourceperson under de enkelte søjler. Det sociale miljø prioriteres højt, og der bliver jævnligt arrangeret aktiviteter, hvor vi mødes efter fyraften. Både lokalt i operationsafsnittet og i hele Hjertemedicinsk afdeling, med deltagelse fra begge matrikler. Vi søger en sygeplejerske med erfaring fra kardiologisk afdeling, intensiv eller andet relevant speciale. som har patienten i fokus og som er god til at skabe tryghed i det korte patientforløb. som kan bevare overblikket – også når det går stærkt, og der er mange bolde i luften. som er en god samarbejdspartner, der tager medansvar for det gode arbejdsmiljø. som har en positiv tilgang til arbejdet og møder udfordringer med godt humør. Vi tilbyder Mentorordning, hvor du er tilknyttet en erfaren sygeplejerske, der i samarbejde med den kliniske sygeplejespecialist varetager en individuel introduktion og oplæring tilpasset den enkeltes kvalifikationer og kompetencer. Undervisningstilbud både interne og eksterne bl.a. kardiologisk efteruddannelse. Velorganiseret og struktureret arbejdsdag. Vi arbejder med forudsigelige rulleplaner planlagt i samarbejde med den enkelte medarbejder. Primært dagarbejde fra kl. 8-16 (fredag 8-15) med enkelte rådighedsvagter samt senvagter, som først planlægges efter lang og grundig oplæring og i tæt dialog med leder Weekend og helligdage bemandes udelukkende af døgnvagten (2 spl.). Der er nedsat aktivitet i efterårs-, jul, påske- og sommerferie. Vil du vide mere Så er du er velkommen til at kontakte os for yderligere oplysninger og evt. komme og besøge afsnittet. Har vi fanget din interesse, glæder vi os til at høre fra dig. Du kan se mere om os på: https://www.gentoftehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/Afdeling-for-Hjertesygdomme/Sider/default.aspx Har du spørgsmål, kan du kontakte oversygeplejerske Anette Kaic på: Telefon 2018 0869. Ansøgningsfrist: Mandag d. 9/1-23 kl. 12 Samtaler forventes afviklet i uge 3. Er man ikke indkaldt til samtale inden fredag d. 13/1-23 på enten mail eller ved telefonisk kontakt, er man ikke kommet i betragtning til stillingen og kan derfor ikke forvente at høre yderligere. Interesserede uanset alder, køn, religion eller andet etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet