Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere/socialformidlere til Myndighed Børnehandicap

  • Randers Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi opnormerer og søger socialrådgivere/socialformidlere til Myndighed Børnehandicap i Randers Kommune. Ønsker du at være en del af en organisation, hvor høj kvalitet og faglig udvikling er på dagsordenen, og hvor trivsel og et godt kollegaskab vægtes højt – så er her muligheden. Afledt af en ambitiøs genopretningsplan på børnehandicapområdet i Randers Kommune, opnormeres med et antal nyoprettede rådgiverstillinger, således der sikres mere tid til genopretningsplanen og samarbejdet med barnet, den unge og familien. Derudover søger vi også en barselsvikar. Hvem er vi? Myndighed Børnehandicap er forankret i Center for Handicap og Myndighed, som er en del af Randers Kommunes Social- og Arbejdsmarkedsforvaltning. I Myndighed Børnehandicap er der ansat 27 medarbejdere, der yder råd og vejledning samt myndighedssagsbehandling efter servicelovens børnebestemmelser – herunder bl.a. børnefaglige undersøgelser, iværksættelse af forebyggende foranstaltninger, handleplaner samt opfølgning. Ligeledes tages der stilling til handicapkompenserende ydelser som merudgifter, tabt arbejdsfortjeneste og hjemmetræning. Der er et godt kollegialt fællesskab i afdeling, med plads til humor og en uformel omgangstone. Samtidig arbejder vi professionelt med fokus på at hjælpe de familier, der er i kontakt med afdelingen. Myndighed Børnehandicap er organiseret i 4 specialiserede teams; Modtagelsen, Børneteamet, Unge/Anbringelsesteamet og § 41/42 teamet: Modtagelsen yder råd og vejledning ved personlige og telefoniske henvendelser samt betjener Myndighed Børnehandicaps hovednummer. Modtagelsen håndterer også alle underretninger i nye eller akutte sager. Modtagelsen har en turnusordning bestående af en vagt og et afklaringsteam. Vagten handler på alle røde underretninger. Afklaringsteamet afklarer det videre forløb i nye sager, herunder iværksætter § 11 forløb, træffer afgørelse om børnefaglig undersøgelse samt iværksætter aflastning/afløsning efter § 84 jf. 44. Børneteamet håndterer sagsbehandlingen af de 0-11 årig. Børneteamet udarbejder børnefaglige undersøgelser, iværksætte støtte i henhold til § 52 i serviceloven, udarbejder handleplaner samt følger op på iværksat støtte. Derudover behandler Børneteamet ansøgninger om hjemmetræning. Unge/Anbringelsesteamet håndterer sagsbehandlingen af de 12-18 årige, herunder håndtering af alle anbringelser uden for hjemmet, håndtering af ungdomskriminalitet samt overgangen til voksenlivet i henhold til § 19a. Unge- og Anbringelsesteamet udarbejder børnefaglige undersøgelser, iværksætter støtte i henhold til § 52 i serviceloven, udarbejder handleplaner samt følger op på iværksat støtte. Derudover udarbejder teamet ungefaglige undersøgelser, samarbejder med Ungekriminalforsorgen, Ungdomskriminalitetsnævnet og SSP. § 41/42 teamet håndterer alle ansøgninger om merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste i henhold til §§ 41 og 42 i serviceloven. Derudover varetager teamet § 11,7 sager, samt ansøgninger om behandlingsmæssig friplads og ledsagelse. De stillinger vi ønsker besat er 2x faste stillinger, 2x års-vikariater og 1x barselsvikariat. Stillingerne er alle på 37 timer. Hvad står vi for Hos os vil du blive en del af en udviklings- og læringsorienteret afdeling, hvor vi har fokus på at styrke kvaliteten i det socialfaglige arbejde på området. I Myndighed Børnehandicap arbejder vi med en ambitiøs genopretningsplan, og du vil derfor som en del af afdelingen indgå i den planlagte kompetenceudvikling, hvor faglige drøftelser, refleksioner og fordybelse har høj prioritet. Afdelingen og de enkelte teams er kendetegnet ved et stærkt kollegialt sammenhold, hvor en positiv og humoristisk stemning vægtes højt. Vi arbejder målrettet mod at styrke de faglige vurderinger i fællesskab, og at kvalificere de indsatser der iværksættes. Vi forventer, at du på det faglige plan Kan arbejde selvstændigt, systematisk, helhedsorienteret og er bekendt med lovgivningen på området Er struktureret og kan organisere det administrative arbejde samt prioritere i en travl hverdag Indgår konstruktivt i såvel den faglige som den administrative opgaveløsning Er handlingsorienteret og har gode kommunikative evner Er udviklingsorienteret og har lyst til at bidrage Er villig til at modtage supervision Vi forventer, at du som person Har lyst til at sætte dine kompetencer i spil og dele din viden Er innovativ, nysgerrig og kompetent Er ressourceorienteret, og ser muligheder fremfor begrænsninger Har lyst til at bidrage til det gode sociale fællesskab Derfor skal du vælge os Foruden et styrket fokus på inddragelse og tæt samarbejde med barnet, den unge og familien, er vi også optaget af at sikre mere helhedsorienterede og koordinerede indsatser i tæt samspil skole/daginstitutioner, og med vores dygtige samarbejdspartnere på indsatsområdet. Du vil derfor opleve en kommune, hvor vi på tværs af afdelinger og sektorer har fokus på at bidrage til de bedste løsninger til gavn for barnet, den unge og familien. Derudover vil vi fremhæve følgende Vi har en arbejdsplads med engagerede og motiverede kollegaer Vi har gode arbejdsforhold med alsidige og helhedsorienterede arbejdsopgaver Vi er en arbejdsplads, hvor trivsel og arbejdsglæde er et nøglebegreb Vi tilbyder introforløb og mentorordning i de første 3 måneder Vi giver mulighed for faglig og personlig udvikling Vi har en høj grad af ansvar både overfor kerneopgaven og hinanden Vi vægter et godt psykisk arbejdsmiljø højt, med gode grin og et godt sammenhold Løn og ansættelsesvilkår Tiltrædelse 1. februar 2023 eller snarest muligt. Løn efter gældende overenskomst og Aftale om Ny Løn. Mulighed for fleksibel mødetid. Mulighed for hjemmearbejdsdage. Hvis du vil vide mere Såfremt du måtte have spørgsmål til stillingen, kan du kontakte projektleder Helene Larsen på telefon 29 62 62 37 / mail: helene.larsen@randers.dk Du kan også kontakte Myndighedsleder Gitte Grill Hansen på telefon 20 31 38 11 / mail: gitte.grill.hansen@randers.dk Ansøgningsfrist 8. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler 16. og 20. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet