Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er weekendvagt hver 6. weekend lige noget for dig?

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er weekendvagt hver 6. weekend lige noget for dig? Urologisk sengeafsnit D11/D13 søger sygeplejerske Find os på Instagram #urologisk_afdeling Hvem er vi: Urologisk Sengeafdeling D11 og D13, SUH har optageområde i hele Region Sjælland for patienter, både mænd og kvinder i alderen 18-99+. Vi modtager akutte urologiske patienter hele døgnet med f.eks. sepsis, nyrestensanfald og blødning fra urinvejene. Vi modtager dagligt elektive patienter til operation relateret til blære-, testikel-, nyre- og prostatakræft samt forskellige godartede diagnoser inden for urologi som f.eks. fjernelse af sten i nyre eller urinleder. Patientforløbene er meget afvekslende i forhold til kompleksitet og indlæggelsestid. Ved at blive ansat hos os vil du få kompetencer inden for planlagt og akut kirurgi, palliation, akut sygepleje og kunne opnå speciale specifikke kompetencer. Afdelingen består af 1 afsnitsansvarlig overlæge, 1 oversygeplejerske og 2 souschefer. Vi har både sygeplejersker og social-og sundhedsassistenter med mange forskelligartede kompetencer og ansvarsområder. Vores hjælpsomme serviceassistenter hjælper med bl.a. måltiderne, oprydning skyllerum, opfyldning i skabe mm. Vi har også ansat farmakonomer til medicindispensering og administration i dagstid. Vi kan tilbyde... Individuel oplæring og kompetenceudvikling til varetagelse af sygepleje til urologiske patienter. Vi er bevidste om, at erfaring ikke kommer af sig selv, og derfor vil du blive grundigt introduceret til det urologiske speciale. Alle nyansatte kommer i afdelingens onboarding forløb. Et arbejdsmiljø præget af engagement, medindflydelse og medansvar samt en afdeling og kollegaer, der prioriterer faglig kvalitet og udvikling højt. Erfarne kollegaer der vil et godt arbejdsmiljø. Stor indflydelse på vagtplanen. Fleksible mødetider med mulighed for weekendvagt hver 6. weekend Undervisning hver uge af afdelingens læger og/eller andre faggrupper. Der er årligt Skills og simulationstræning. Vi søger en kollega der… . Har lyst til at arbejde med komplekse patientsituationer, hvor patient og pårørende er vigtige medaktører. Har en positiv tilgang til et højt arbejdstempo, byder ind og deltager aktivt i faglig udvikling. Har interesse for korttidssygepleje, vil indgå i tæt samarbejde med læge og har interesse for urologi. Vil bidrage til at værne om et godt arbejdsmiljø, og være den kollega vi bare ikke kan undvære. Vi afholder løbende ansættelsessamtaler. Kom gerne til en kop kaffe og hils på os J Hvis du ønsker at vide mere, eller har uddybende spørgsmål er du velkommen til at rette henvendelse til oversygeplejerske Elisabeth de Ligt 25 60 34 21 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet