Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske søges til Afdeling for Nyresygdomme til hæmodialyseafsnit på vores udefunktion på Frederiksberg Hospital, Dialyseklinik 1

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Afdeling for Nyresygdomme er en del af Center for Kræft og Organsygdomme på Rigshospitalet, og er Nordeuropas største nyremedicinske afdeling. Afdelingen har fire selvstændige dialyseafsnit. Hæmodialyseafsnittene tilbyder behandling af patienter med kronisk nedsat nyrefunktion i form af hæmodialyse. På Dialyseklinik 1 er der 27 sygeplejersker (normering 22,89), 1 sekretær og flere ungarbejdere ansat. Medarbejdergruppen er en blanding af meget erfarne og nyuddannede sygeplejersker. Du vil møde en medarbejdergruppe, der værner om den kronisk nyresyge patient, både det medicinske og psykosociale aspekt. Du vil blive en del af en funktionsledelse med deltagelse af 3 oversygeplejersker, 2 overlæger og 1 funktionsledende overlæge. Afdelingens ledende sygeplejerskegruppe består af en chefsygeplejerske og 6 oversygeplejersker. Derudover har afdelingen to kliniske sygeplejespecialister og en klinisk underviser ansat. Vi har et godt sammenhold og fællesskab, og samarbejder på tværs i afdelingen. Afdelingens vision er ”Vi udvikler sygeplejen i Afdeling for Nyresygdomme”, og dette gøres ved hyppige faglige diskussioner, fælles (leder) temadage, temadage, sygeplejefagligt forum, tværgående arbejdsgrupper, samt eksterne og interne kursusaktiviteter. Daglig ledelsesmæssig opbakning til lokale projekter og udviklingstiltag. Som oversygeplejerske skal du bl.a. lægge vægt på følgende funktioner: Sikre rammer, der motiverer sygeplejerskerne til hver dag at yde sygepleje af høj faglig kvalitet Håndtere daglig drift i samarbejde med den assisterende afdelingssygeplejerske. Selvstændigt at kunne tage ansvar for implementeringsprocesser og i samarbejde med afdelingsledelsen prioritere og planlægge implementeringsopgaver Sikre høj prioritering af trivsel og arbejdsmiljø Samarbejdet med afdelingens andre afsnit og indgå aktivt i det tværfaglige arbejde Dine kompetencer Du kan holde hovedet koldt samt prioritere dine opgaver Du har gode samarbejdsevner Du prioriterer den direkte personaleledelse med medarbejderen i centrum Er beslutningsdygtig, loyal og har naturlig gennemslagskraft, og formidler med klare budskaber Arbejder med egen udvikling i ledelse og deltager aktivt i ledelsesgruppens udvikling. Har fokus på patientsikkerhed samt kvalitets- og udviklingsarbejde Kan støtte, vejlede og motivere personalet i at udvikle sygeplejen til den kroniske patient Være interesseret og engageret i den kroniske patient Kvalifikationer: Diplomuddannelse i sygepleje og/eller anden relevant videreuddannelse indenfor sygepleje, ledelse og undervisning. Klinisk erfaring som sygeplejerske og ledelsesmæssig erfaring, herunder kendskab til kommunikationsstrategier og kompetenceudvikling Kendskab til kvalitetsarbejde og kvalitetsmetoder Du vil få tildelt en mentor fra ledergruppen, og blive introduceret til alle afsnit i afdelingen Yderligere information: Chefsygeplejerske Karina Bruun, 3545 1017 Deadline for ansøgning: 13. januar 2023. Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ledere på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet