Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

To introduktionsstillinger i intern medicin i afdeling med specialerne gastroenterologi, geriatri og reumatologi

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

To introduktionsstillinger i Intern Medicin i afdeling med specialerne Gastroenterologi, Geriatri og Reumatologi er til besættelse i Medicin 2, Holbæk Sygehus. Drømmer du om mulighed for et fleksibelt arbejdsliv? Har du måske behov for en bolig tilknyttet hospitalet? Trives du i trygge rammer i en afdeling med mange dygtige speciallæger i flere specialer og masser af supervision? Så er der mulighed for introduktionsstilling i medicin 2, Holbæk Sygehus. Som introduktionslæge i Medicin 2 vil du blive tilknyttet et sengeafsnit og tilhørende specialeambulatorium i 6 måneder af gangen. Du vil få klinisk vejleder i specialet, og vi vil sikre, at du under trygge forhold og sammen med erfarne speciallæger bliver trænet i både det specielle og det brede intern medicinske. Du vil gå stuegange med kontinuitet under supervision og vejledning og falder du for et af vores subspecialer, vil der blive mulighed for ambulatorietid. På Holbæk Sygehus modtages, vurderes og indlægges akutte patienter af Akutafdelingens læger, hvorefter patienterne modtages oppe i de medicinske sengeafsnit. Akutte kald til Akutafdelingen varetages af læger i den anden medicinsk afdeling, Medicin 1, som også kaldes til hjertestop på sygehuset. Der er fast undervisning 3 morgener om ugen og løbende udvikling af andre tiltag bla. simulationstræning. Vi har to uddannelsesansvarlige overlæger og forskningsansvarlig speciallæge. Som introduktionslæge i Medicin 2 er der gode muligheder for at søge organisatoriske stillinger som tillidsrepræsentant og UKYL eller starte forskning. Medicin 2: Er en ny medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus med ny afdelingsledelse og egne vagtlag. Den tidligere store intern medicinske afdeling på Holbæk Sygehus blev organisatorisk delt i to afdelinger 1. Juni 2022. Vi varetager Intern medicinske patienter bredt, samt speciale patienter i gastroenterologi, geriatri og reumatologi. Vi har 2 medicinske sengeafsnit med tilsammen ca. 45 senge. Derudover har vi et sengeafsnit med 20 sengepladser til rehabilitering af patienter med apoplexi i fase to forløb. Der er 3 neurologiske overlæger ansat i dette afsnit, som varetager behandlingen. Arbejdstilrettelæggelse: Der arbejder i 2-holdsdrift på alle ugens dage med tilstedeværelse fra vagtværelse. Mødetid 8-15.15 og 15.00-09.00. Du skal regne med ca. 3 aftennatte vagter om måneden. Der er BV tilstede minimum til kl. 21 på hverdage og kl. 18 i weekender med tilkald fra hjemmet. Derudover er der anden BV tilstede til stuegangen til kl. 18 i hverdage og kl. 16 i weekender. Når bagvagten går hjem og er på tilkald, vil der være yngre læge kollegaer på hospitalet fra den anden medicinske afdeling- du er dermed aldrig alene på hospitalet. I starten af din ansættelse vil der være følgevagter, som introducerer dig til vagtopgaven, og vi har fast 4 dages introduktion ved start af ansættelsen. Løn- og ansættelsesvilkår: Efter gældende overenskomst. Du kan få yderligere oplysninger om stillingerne ved henvendelse til uddannelsesansvarlige overlæge Mads Bakkegaard på tlf. 61 33 80 10 eller cheflæge Sanne Dam-Larsen på tlf. 40917550. Vi holder løbende ansættelsessamtaler frem mod ansøgningsfristen mhp. besættelse 1. Februar 2023 eller efter aftale. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet