Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk sygeplejespecialist til Afdeling for Kræftbehandling – Ambulatorie for urinvejskræft og sjældne kræftsygdomme

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du arbejde med videreudviklingen af den kliniske sygepleje for kræftpatienter, og kunne du tænke dig at være med til at udvikle, implementere og vedligeholde evidens-baseret klinisk praksis? Vi søger en klinisk sygeplejespecialist til vores ambulatorie for patienter med urinvejskræft og sjældne kræftsygdomme. Afdeling for Kræftbehandling er landets største kræftafdeling, og vi arbejder kontinuerligt med at udvikle den specialiserede sygepleje til kræftpatienter. Vi har et godt arbejdsklima og værner om det gode arbejdsmiljø med en bevidsthed om, at vi alle spiller en aktiv rolle i det. Vi søger en ny kollega, der vil være med til at sikre pleje og behandling af højeste kvalitet sammen med et erfarent og dedikeret tværfagligt hold – alle med stor faglig interesse og motivation for netop patienter med kræft i urinvejene eller sjældne kræftsygdomme. Din kommende arbejdsplads I ambulatoriet modtages fortrinsvis patienter med urinvejskræft, men vi behandler også patienter med sjældne kræftdiagnoser, som vi har landsfunktion for. Vi har både unge og ældre patienter med kræft, som er i forskellige stadier af deres sygdom, hvorfor vi behandler med både kurativt- og palliativt sigte. Vi har åbent alle hverdage, og vi giver også behandlinger på udvalgte helligdage. Sygeplejerskernes arbejdsområde varierer meget fra højtspecialiseret og kompleks medicinsk kræftbehandling, til opfølgning på og koordinering af det behovsvurderede og sideløbende pallierende forløb. Afdelingen modtager både planlagte og akutte henvendelser, hvilket stiller krav om indgående overblik. Vi har ambitioner om at bringe vores sygeplejefaglige kompetencer endnu mere i spil, og dermed at sætte fokus familiefokuseret sygepleje, pårørendeinvolvering og samtaler om liv og behandling. Derfor arbejder vi også aktivt med at få etableret et sygeplejeambulatorium – et arbejde, som vi ønsker vores kliniske sygeplejespecialist, deltager aktivt i. Afsnittet ledes af teamledelsen bestående af en oversygeplejerske og en teamansvarlig overlæge, som du, som klinisk sygeplejespecialist, vil være ansvarlig for at lede udviklingen sammen med. Udvikling af sygeplejen vil ske i tæt samarbejde med afsnittets sygeplejersker og udviklingsopgaver på tværs af afdelingen i samarbejde med afdelingens klinisk specialist gruppe og ledende sygeplejersker. Som klinisk sygeplejespecialist deltager du i ugentlige møder med afdelingens andre kliniske sygeplejespecialister, deltager i månedlig fagligt forum for kliniske sygeplejespecialister, forskere og kliniske undervisere i Center for Kræft og Organsygdomme, og deltager i afsnittets forskellige mødefora, herunder monofaglige såvel som tværfaglige konferencer. Du vil som vores nye kliniske sygeplejespecialist være ansvarlig for at: Lede og facilitere udviklingen af evidensbaseret sygepleje med afsæt i faglige visioner og strategier for Rigshospitalet, Center for Kræft og Organsygdomme og Afdeling for Kræftbehandling Være opdateret på relevante forskningsresultater, sikre og udvikle kliniske retningslinjer samt implementere og forankre disse i klinisk praksis Være en del af det kliniske arbejde og dermed have fokus på den udførte faglige kvalitet Identificere videns behov og supervisere, vejlede og undervise sygeplejersker på forskellige kompetenceniveauer Facilitere et positivt og involverende læringsmiljø eks. ved at afholde Journal Club Være rollemodel for sygeplejersker ved aktivt at deltage i det kliniske arbejde og vise hvordan teori og praksis kan anvendes fx i komplekse patientsituationer, konsultationer etc., samt hvordan teori og refleksion kan anvendes til at forbedre sygeplejepraksis Initiere og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter og forskningsprojekter, der har sammenhæng til afdelingens strategi for sygepleje Varetager sammen med specialistgruppen tværgående opgaver vedr. Dokumentation, ernæring, IV-undervisning mv. Udbygge og evt. deltage i etablering af nationalt og internationalt udviklings- og forskningsaktivt netværk inden for sit kliniske felt/speciale Din professionelle og personlige profil Det er et krav, at du har autorisation som sygeplejerske samt en relevant akademisk videreuddannelse som minimum kandidatgrad i sygepleje (cand.cur.), en sundhedsfaglig kandidatgrad (cand.scient.san.) eller lign. Vi leder efter en klinisk sygeplejespecialist, der har et stærkt fagligt engagement, og som med kreativitet og idérigdom kan styrke sygeplejen og fagligheden. Du har et personligt drive og kan sammen med sygeplejerskerne skabe forandringer i praksis. Du går forrest som rollemodel for et anerkendende og godt arbejdsmiljø, og er fleksibel, initiativrig, visionær, empatisk, medinddragende og har gode samarbejdsevner. Derudover er det en fordel, hvis: Du har bred klinisk erfaring – gerne inden for medicinsk kræftbehandling Du har dokumenteret erfaring med udviklingsarbejde, undervisning og vejledning Du holder dig opdateret med ny forskningsbaseret viden og er optaget af og motiveret for at omdanne viden til klinisk praksis Du synes det er spændende at samarbejde med sygeplejersker om udvikling af faglige kompetencer Du kan arbejde stringent med udviklings -og forskningsprojekter, der både skaber ændring i praksis og dokumenterede resultater Du kan lide kontakten til patienterne og at være i praksisfeltet Du kan stå i front ved sygeplejekonferencer og varetage supervision af sygeplejerskerne med udgangspunkt i den enkeltes forudsætninger Du kan lide at arbejde på tværs af faggrænser og kan se værdien i, at vi går mod samme mål, men at vejen kan se forskellig ud Du har lyst til at løfte såvel store som små opgaver, og indgå i et tæt arbejdsfællesskab med teamledelsen og på tværs i hele Afdeling for Kræftbehandling Stillingen er på 37 timer ugentligt og du refererer til chefsygeplejerske Mette Misfeldt. Ansættelse pr. 1. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område mellem Sundhedskartellets parter, herunder Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Løn- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Du kan læse yderligere om Afdeling for Kræftbehandling på Rigshospitalets hjemmeside her samt besøge vores Instagram profil @afdelingforkraeftbehandling . Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse chefsygeplejerske Mette Misfeldt på telefon 3545 9621 Ansøgning med relevante bilag sendes senest onsdag d. 18/1-2023. Vi afholder ansættelsessamtaler mandag d. 23/1-2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet