Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialformidler/socialrådgiver til Voksenspecialenheden

  • Kalundborg Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Om jobbet Voksenspecialenheden i Kalundborg Kommune søger rådgiver. Har du fokus på socialfaglig udvikling, optimering og forankring af den socialfaglige helhedsorienterede sagsbehandling - og vil du være med til at hæve overlæggeren for den gode sagsbehandling i Kalundborg kommune? Så er muligheden her. Der er tale om en fast stilling med 37 timer om ugen. Stillingen ønskes besat snarest muligt, dog senest den 1. marts 2023. Du vil skulle indgå i rådgivergruppen, hvor vi målrettet har fokus på den gode sagsbehandling og den faglige kvalitet i arbejdet. Du skal varetage myndigheds- og vejledningsopgaver for voksne med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Indholdet i arbejdet er funktionsudredning og målgruppevurdering på baggrund af voksenudredningsmetoden, handleplaner, bevilling og afslag på de søgte ydelser samt opfølgning og myndighedsarbejde relateret til dette. Det tværfaglige arbejde prioriteres højt i hverdagen, og vi har derfor brug for en kollega, som er stærk i kommunikation og samarbejde. Du vil have daglig kontakt med borgere og samarbejdspartnere i kommunen samt offentlige og private leverandører. Som styringsredskab i sagsarbejdet vil du skulle arbejde i fagsystemet Nexus. Du skal forvente en del skriftlighed i arbejdet. Du skal sammen med en kollega i ca. halvdelen af din tid forstår myndighedssagsbehandling indenfor Servicelovens §95 og §96, samt §100. Derudover vil du i den resterende tid skulle arbejde med myndighedssagsbehandling indenfor Servicelovens §94 §12, §84- 85, §97, §99, §102 - 104, §107-108, §124 og §129 - 132 samt §141. Din profil Du er uddannet socialformidler/socialrådgiver, og du har erfaring med myndighedsarbejdet inden for det specialiserede voksensocialområde. Lyst til at arbejde med myndighedssagsbehandling indenfor Servicelovens §95 og §96, samt §100. Der vil i den forbindelse være mulighed for uddannelse og oplæring. Derudover skal du * Være tydelig i din kommunikation og tage ansvar og ejerskab * Have en god skriftlig formidlingsevne * Kunne arbejde systematisk og have administrativ flair * Kunne bidrage med og deltage i faglig sparring i teamet * Tage medansvar, være initiativrig og have lyst til at være med til at udvikle området * Være optaget af at sikre en koordineret og helhedsorienteret sagsbehandling * Kunne indgå i dialog med leverandører på området omkring indhold, mål og pris for det konkrete tilbud * Anse supervision som et nødvendigt redskab i arbejdet * Være psykisk robust * Have kørekort til bil Derfor skal du vælge os Vi tilbyder Mulighed for at være med til at sætte den gode sagsbehandling i fokus Indflydelse på din egen arbejdssituation Kompetenceudvikling via intern og ekstern uddannelse Supervision og faglig vejledning En arbejdsplads i udvikling Mulighed for hjemmearbejde efter nærmere aftale Et spændende arbejde hvor du både skal kunne samarbejde og arbejde selvstændigt Løn og ansættelsesvilkår Lønnen fastsættes efter overenskomst og principperne for Ny Løn. Der er flekstidsordning. Ansættelsessted er Kalundborg Rådhus, Holbækvej 141b, 4400 Kalundborg. Hvis du vil vide mere Du er velkommen til at kontakte Leder af myndighed Tina Vorbøl Hansen på telefon 21 59 69 90 eller Voksenspecial- og psykiatrichef Lars Aarøe Hansen på telefon 51 17 16 74 Ansøgning Der vil være ansøgningsfrist den 23. januar kl. 23.59 og der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 25. januar 2023 og 2. samtaler den 27. januar 2023. Derudover forbeholdes der ret til løbende at indkalde kvalificerede ansøgere. Ansøgning sendes via digitalt link vedhæftet relevante oplysninger om uddannelse og tidligere beskæftigelse samt eksamensbeviser. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet