Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Reservelæge i introduktionsstilling - Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi, Rigshospitalet

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

En stilling som reservelæge i introduktionsstilling (1301341-34-i-2) ved Afdeling for Hjerte- og Lungekirurgi RT, er ledig til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Afdelingen er opdelt i en hjerte- og lungekirurgisk sektion, og som udgangspunkt tilknyttes man til hvert afsnit i 6 måneder. Endvidere deltager man i Traumecentrets behandling af thoraxtraumer, når man har vagt. Afdelingen prioriterer ”den personlige læge”, og man tildeles behandlingsansvar i henhold til eget kompetenceniveau. Stillingen er tidsbegrænset til 12 måneder. Stillingen kvalificerer 12 mdr. til hoveduddannelse i thoraxkirurgi og 6 mdr. til øvrige kirurgiske hoveduddannelser. Ønsker du mere information Yderligere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til cheflæge Jesper Ravn tlf: 3545 1173. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst for underordnede læger indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Yngre Læger. Ansøgningsfrist Søndag d. 15. januar 2023. Ansøgning og CV sendes online via link på denne side. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet