Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske søges til en af Danmarks bedste afdelinger for behandling af dobbeltdiagnoser

  • Psykiatrisk Center Sct. Hans
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du nysgerrig på at arbejde med patienter med dobbeltdiagnoser? Og vil du være en del af et afsnit, hvor faglig sparring vægtes højt og hvor du har indflydelse på din vagtplan ? ”At arbejde med patienter med dobbeltdiagnose betyder, at man ofte bliver nødt til at arbejde med egne forståelser af hvordan noget bør være og være kreativ ift. at finde en god løsning på, hvordan noget kan være. Vi arbejder i individuel behandling og ikke i, hvordan vi plejer at gøre. Det betyder til gengæld, at vi er åbne og nysgerrige på hinandens arbejde, og vi vægter at bruge tid på faglig sparring i løbet af dagen” – Louise, sygeplejerske M21 Din hverdag og arbejdsopgaver Du kommer til at arbejde i små kontaktteams om hver patient, hvor I sammen med tværfaglige samarbejdspartnere støtter patienten i at nå sit mål for behandlingen. Du har mange samtaler med patienten på daglig basis, og der er mulighed for at arbejde med et særligt tema ved en ugentlig samtale. Du kommer til at arbejde målrettet med kognitiv adfærdsterapi, som sætter rammen for afsnittets talte sprog og vores metoder til at understøtte og træne forandringsprocesser hos patienterne. Hos os understøtter den kognitive metode desuden en stort set tvangsfri psykiatri. Du har god tid til fordybelse og mulighed for at følge op og handle på udsving, da behandlingsforløbene er på op til 3 måneders varighed. Du får en alsidig hverdag, hvor du udover dine sygeplejefaglige opgaver fx bistår patienterne med at lave hjemmeopgaver, planlægge aktiviteter og finde strategier til misbrugsophør. Du bliver desuden undervist i vores Virtuel Reality (VR) projekt, hvor patienten bruger VR som Kognitiv Miljøterapeutisk strategi til distraktion og beroligelse fra negative tilstande, som fx angst, trang og kedsomhed. Patienterne kan også bruge det til at træne situationer, hvor de ønsker en adfærdsændring. Kan du se dig selv i vores team? Du bliver en del af et afsnit, der er omsluttet af de naturskønne omgivelser ved Roskilde Fjord og Boserup Skov. Vi har et stort sammenhold. Vi trækker på hinandens faglighed og er nysgerrige overfor kreativitet og andre måder at se tingene på. Der er fast sparring hver dag og vi har et ugentlig kognitivt værksted og ugentlig supervision til at støtte personalet. ”Vi er stolte af vores trivselsmålinger. Det er fantastisk med en medarbejdergruppe, der er så fagligt engageret. Man kan mærke, at de har det godt sammen, fordi de er enige om, at de vil det her og de brænder for deres arbejde” – Katia, Afdelingssygeplejerske Vi har stor forståelse for behovet for at få arbejds- og privatliv til at hænge sammen. Derfor er vi fleksible og imødekommende overfor, at du selv kan have indflydelse på din vagtplan - og der er næsten altid mulighed for at få fri ved ønske. Fokus på faglighed og kompetenceudvikling Da kognitiv adfærdsterapi er fuldt integreret i tilgangen til patienterne og kulturen på afsnittet, bliver du videreuddannet indenfor kognitiv adfærdsterapi (KAT) og dialektiskadfærdsterapi (DAT), allerede kort tid efter du er startet på afsnittet. Dertil bliver du tilbudt 5 faglige dage, som sikrer et godt kendskab til misbrugsbehandling. Er du interesseret i at videreuddanne dig, vil der være mulighed for at tage specialuddannelsen eller klinisk vejlederuddannelsen. Hør mere om dine karrieremuligheder som sygeplejerske i psykiatrien her . Om dig Du er kreativ i din tilgang til behandlingen og er god til at motivere og inspirere til udvikling, på et niveau der passer til den enkeltes ønsker og behov. Vi søger en sygeplejerske med stor interesse for at arbejde kognitivt med dobbeltdiagnosepatienter . Psykiatrisk erfaring er ikke en nødvendighed, er du ny i psykiatrien, skal vi nok sørge for, at du bliver godt klædt på. Løn- og ansættelsesvilkår Du ansættes i blandede vagter (primært dagvagter med få aften- og nattevagter) med et weekendrul, der hedder hver anden og hver fjerde weekend. Sommerferien ligger fast i uge 29 og 30, men der er også mulighed for at få ferie i uge 28. Tiltrædelse den 01. marts 2023 eller efter aftale. Ansættelse er efter gældende overenskomst. Har vi vakt din interesse? Vil du vide mere, er du meget velkommen til at kontakte afdelingssygeplejerske, Katia Brix Friis på 20589904. Er du klar til at søge, så følg linket her på siden, hvor du kan uploade CV og ansøgning. Ansøgningsfristen er d. 15. januar 2023. Vi glæder os til at læse din ansøgning og indkalder til samtaler løbende i januar. Læs og hør mere om dine karrieremuligheder og Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet