Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Specialpsykolog eller klinisk psykolog til F-ACT team i Distriktspsykiatrien Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for udredning af patienter med svære psykiske lidelser, terapeutiske samtaler, psykoedukation og opsøgende arbejde sammen med de andre tværfaglige kollegaer i F-ACT teamet, så har vi stillingen til dig. Velkommen til Distriktspsykiatrien i Roskilde Distriktspsykiatrien i Roskilde (DPR) tilbyder ambulant udredning af og tværfaglig behandling til borgere med psykoser, svære personlighedsforstyrrelser og bipolar lidelse. Ambulatoriet har også et OPUS team. Personalet består samlet af mere end 40 medarbejdere, hvoraf der aktuelt er tre psykologer (heraf en specialpsykolog), læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, socialrågiver og sekretærer. I Distriktspsykiatrierne i Region Sjælland arbejder vi ud fra F-ACT modellen. F-ACT er en hollandsk model for ambulant psykiatrisk behandling og står for ”fleksibel udgående og opsøgende behandling i nærmiljøet”. Metoden fokuserer på ”at være der, hvor patienten er og ønsker at lykkes” samt giver mulighed for fleksibelt at tilpasse behandlingsintensiteten til patientens behov. Med F-ACT-organiseringen bliver den ambulante behandlingsfunktion i forhold til borgere med svære psykiske lidelser dermed mere fleksibel, borgerfokuseret, akut og udgående end de traditionelle distriktspsykiatriske behandlingstilbud. I DPR har vi oprettet tre F-ACT teams: et alment for borgere i Roskilde kommune, og to specialiserede, der er dediceret henholdsvis affektive lidelser samt borgere med psykisk lidelse på bosteder. Arbejdsopgaver Du skal i samarbejde med DPRs øvrige personale varetage udrednings- og behandlingsopgaver overfor ambulatoriets målgruppe. Dette indebærer blandt andet: Indledende vurdering og diagnostisk udredning Vurdering af hvornår en patient har behov for intensiv behandling via hele teamet Samtalebehandling, psykoedukation og kortere psykoterapeutiske forløb Medansvarlig for tilrettelæggelse af patientforløb Pårørendesamtaler Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere Varetage selvstændige individuelle patientsamtaler i hjemmet, over video eller i ambulatoriet fx i form af psykoedukation, observation af psykopatologi, virkninger/bivirkninger i forhold til medicin, krisesamtaler osv. Bidrage til undervisning, supervision og sparring Afstemt i forhold til de øvrige arbejdsopgaver vil psykologen også være kontaktperson for patienter Vores forventninger til dig Du er specialpsykolog eller klinisk psykolog (som gerne specialist eller på vej). Endvidere ser vi gerne, at du kan sætte flueben ved flere af følgende: Psykoterapeutisk uddannelse Kan planlægge egen arbejdstid og prioritere arbejdsopgaver Erfaring med ikke-psykotiske lidelser Lyst til at arbejde i et tværfagligt team og bidrage med psykologfaglige perspektiver Lyst til at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret med borgere med svære psykiske lidelser Du har kørekort (vi har biler og el-cykler) Lyst til at arbejde i en lærende organisation og biddrage til den fortsatte udvikling af vores behandlingstilbud Vi tilbyder Du bliver en del af en arbejdsplads, der stræber mod et højt fagligt niveau. Da vi fortsat er undervejs i processen med at udrulle F-ACT teams, vil der også være god mulighed for selv at præge arbejdsopgaver og roller i teamet. Der er endvidere mulighed for faglig sparring med de andre psykologer i DPR samt psykologmøder på tværs af enheder i Øst. Psykologerne i Øst har gode muligheder for efteruddannelse, at modtage supervision på tests og psykoterapi samt deltage i undervisning/klinikker. Det tværfaglige samarbejde i DPR er godt og præget af højt humør. Vi er også engagerede i flere projekter og forskning. Interesseret Har du lyst til at vide mere om stillingen og DPR er du velkommen til at kontakte ledende psykolog og professor Mickey Kongerslev på tlf. 58 53 77 00 eller på mkon@regionsjaelland.dk. Løn og ansættelsesvilkår Løn og ansættelse sker i helhold til gældende overenskomst. Region Sjælland indhenter straffeattest og referencer forud for ansættelse. Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer ugentlig, men der er mulighed for nedsat tid. Ansøgningsfrist Vi skal have din ansøgning senest d. 11. januar 2023. Der afholdes samtaler d. 16. januar 2023. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet