Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Myndighedsenheden søger socialrådgiver eller socialformidler

  • Myndighedsenheden
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du lyst til at være en del af en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø - en arbejdsplads som er præget af ønsket om at finde den bedste helhedsorienterede løsning for borgeren? Trives du med en stor grad af selvstændighed og ansvar i opgaveløsningen - selvfølgelig i samspil med kolleger og samarbejdspartnere? Så har vi måske lige jobbet til dig. I Myndighedsenheden sætter vi faglighed, kommunikation samt kvalitet i sagsbehandlingen højt. Vi har fokus på vores kerneopgave, og vi vægter samarbejdet på tværs af afdelingens områder højt af hensyn til en helhedsorienteret sagsbehandling omkring den enkelte borger. Du vil blive en del af Myndighedsenhedens, Team sociale opgaver. Med borgeren som midtpunkt og på baggrund af lovgivning, politisk serviceniveau og vores faglige viden og erfaring, løser teamet myndighedsopgaven inden for det specialiserede voksenområde for borgere over 25 år. Kom og bliv en del af en god afdeling med mange kompetencer og høj faglighed, som vi gerne deler med hinanden. Hvem er du? Vi ønsker os en kollega, der: er uddannet socialrådgiver eller socialformidler, har erfaring med myndighedsopgaver og lovgivning inden for det specialiserede voksensocialområde, gerne kender til KMD Nexus, kan arbejde selvstændigt med udgangspunkt og fodfæste i det fastlagte serviceniveau, kvalitetsstandarder og arbejdsgangsbeskrivelser, har evne til dialog med og service over for kommunens borgere, pårørende, kolleger og samarbejdspartnere, har interesse i tæt samarbejde med de øvrige kollegaer i afdelingen og på tværs i organisationen, gerne har erfaring med sagsbehandling af sager vedrørende kontant tilskud til hjælpere og/eller BPA-ordninger (SEL § 95 og § 96). har evner og lyst til administrative opgaver, idet IT og dokumentation fylder en stor del af jobbet, er god til at kommunikere både i tale og på skrift. Hvad skal du lave? Du vil sammen med resten af teamet skulle håndtere myndighedsopgaven på det specialiserede voksenområdet inden for servicelovens rammer på området. Vi modtager, behandler og afgør sager om blandt andet socialpædagogisk støtte, botilbud, dagtilbud, merudgifter, BPA og meget mere. Teamet løser de samlede sagsbehandlingsopgaver inden for handicap-, psykiatri- og socialområdet for borgere over 25 år. Herunder at yde rådgivning og vejledning inden for området, og visitere til og følge op på de visiterede tilbud. Dette gør vi med borgeren som midtpunkt og på baggrund af lovgivning, politisk serviceniveau og vores socialfaglige viden og erfaring. Hvem er vi? Myndighedsenheden er en central enhed i Social- og Sundhedscentret i Ringsted Kommune med et bredt sagsbehandlingsområde inden for servicelovens og sundhedslovens områder. Myndighedsenheden består af godt 40 medarbejdere, som er fordelt på fem teams og er organiseret med en leder, en souschef, en teamleder og tre faglige koordinatorer. Team administration Team hjælpemidler Team visitation Team sociale opgaver Tværgående koordinatorer Myndighedsenheden dækker en bred vifte af opgaver inden for serviceloven på voksen socialområdet, sagsbehandling på hjælpemiddelområdet og visitation til ældre inden for serviceloven. Dertil er der desuden tilknyttet flere tværgående koordinatorer fx hjerneskadeområdet. Hvad kan vi tilbyde? Vi har en spændende og travl arbejdsplads i rivende udvikling med gode sparrings- og samarbejdspartnere, mange interessante opgaver og udfordringer og ikke mindst gode kollegaer. Vi tilbyder en afdeling med høj grad af faglig selvstændighed, engagement og interesse i at yde det bedste for borgeren. Du vil blive en del af et velfungerende team, hvor der er en god tone, og hvor kollegaerne er engagerede og hjælpsomme med fokus på høj faglighed og let til grin. Derudover vil du få en arbejdsplads centralt beliggende midt på Sjælland, med gode transportmuligheder i alle retninger hvad enten du kommer i bil, bus eller tog. Er du stadig interesseret? Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte faglig koordinator, Ann-Camilla Stadelund på telefon 57 62 68 70 eller teamleder, Kit Vinberg på tlf. 25 23 48 65. Ansøgningsfrist er søndag den 15. januar 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag den 19. januar 2023. Ansættelse fra 1. marts 2023. Løn og ansættelsesvilkår Ansættelse og aflønning sker i henhold til relevant overenskomst. Det er en del af Ringsted Kommunes ansættelsespolitik at fremme ligelig kønsfordeling og etnisk ligestilling. Vi opfordrer både personer med dansk og anden etnisk baggrund til at søge den opslåede stilling. Vi glæder os til at modtage din ansøgning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet