Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejersker, som har lyst til relations arbejde med unge til åbent ungdomspsykiatrisk afsnit i Glostrup

  • Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du bliver en del af et fællesskab, hvor faglighed og kvalitet prioriteres i alt, hvad vi gør. Vi vægter faglig sparring højt og har fokus på at tilbyde et patientforløb, der tager højde for den enkelte patients og familiens ressourcer og behov. Velkommen indenfor hos afsnit B209 (B203 og B206) Vi er to åbne ungdomsafsnit, der har plads til i alt 19 døgnindlagte patienter i alderen 14-17 år. Vi modtager unge med forskellige udfordringer og diagnoser. Størsteparten af de unge er psykotiske, har svære personlighedsforstyrrelser eller har gennemgribende udviklingsforstyrrelser. De indlægges med henblik på tværfaglig udredning og behandling, og langvarige behandlingsforløb kan forekomme. Du bliver en del af et fællesskab, hvor faglighed og kvalitet prioriteres i alt, hvad vi gør. Vi vægter faglig sparring højt og har fokus på at tilbyde et patientforløb, der tager højde for den enkelte patients og familiens ressourcer og behov. Hvordan er det at arbejde hos os? I det daglige har vi fokus på recovery, struktur og forudsigelighed og arbejder ud fra den kognitive tilgang. Vi har fokus på øget inddragelse af de unges familier. I samarbejde med den unge er din opgave som kontaktperson at støtte og strukturer den unges dagligdag, samt dokumentere relevante observationer daglig. Du vil indgå i et tværfaglig team, som planlægger undersøgelsen og deltager i forældre og familie samtaler. Du vil i samarbejde med pædagoger, sygeplejersker, læger, skolelærere, psykologer og socialrådgiver arbejde psykodynamisk og efter miljøterapeutiske principper. Citater fra dine fremtidige kollegaer: ”Du kommer til at gøre en forskel tidligt i den unges sygdomsforløb.” ”Vi er en spændende arbejdsplads med gode kollegaer og et højt fagligt niveau.” ”Vi griner sammen, har en god humor, og vi holder sommerfest og en god julefrokost.” ”Vi støtter op om hinanden og har altid hinandens ryg. Vi bruger hinanden fagligt og sparer med hinanden løbende.” Vi tilbyder Vi er en stabil og engageret personalegruppe med høj kompetence og mange års erfaring indenfor specialet. Vi har et godt arbejdsmiljø og arbejder aktivt med forbedringer. Vi sørger for, at du er godt klædt på til jobbet. Alle nyansatte får et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, hvor du vil få tilknyttet en mentor. Vi tilbyder også løbende undervisning og supervision. Gode karrieremuligheder. Vi giver løbende vores medarbejdere mulighed for at udvikle sig fagligt bl.a. gennem kurser. Se vores mange karrieremuligheder her . Vores forventninger til dig Du er uddannet sygeplejerske , og brænder for at arbejde med unge og deres pårørende. Du har interesse for psykiatrien, miljøterapi og har kendskab til eller interesse for kognitiv terapi Derudover forventer vi at du er omstillingsparat , har gode samarbejdsevner og kan arbejde både selvstændig og tværfagligt . Løn og vilkår Stillingerne er på fuld tid i blandede vagter, som tilrettelægges efter ønsker og behov. Vi ønsker, at du starter den 1. marts 2023 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. I henhold til lovkrav skal du ved ansættelse på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center forevise ren børneattest. Centret indhenter attesten hos Rigspolitiet med samtykke fra dig, når de indstiller til ansættelse. Vil du vide mere? Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du at vide mere om stillingen og afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte afsnitsleder Rikke Mathiassen på 29 64 99 73, Rikke.Munksgaard.Mathiassen@regionh.dk . Du er også velkommen til at sende en sms til Rikke Mathiassen på 29 64 99 73, så kontakter hun dig for en snak om jeres mulige samarbejde. Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som arbejdsplads på "Job i Psykiatrien" . Sådan søger du Send din ansøgning, CV og uddannelsesbevis via link senest den 22. januar 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 4. Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er en del af Region Hovedstadens Psykiatri. Centeret foretager udredning og behandling af børn og unge med alle former for alvorlige psykiske lidelser. Centeret har to kliniske afdelinger: Afdeling Ambulant og Afdeling Døgn fordelt på flere matrikler i Regionen. Herudover har centeret en række støttefunktioner og en forskningsenhed. Samlet er vi ca. 750 medarbejdere, der indgår i et tæt tværfagligt samarbejde om de ca. 9.000 børn og unge i alderen 0-17 år, der årligt ses i centeret. Nærmere information om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center kan findes på BUC hjemmeside www.buc-regionh.dk . Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet