Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Reservelæge i uklassificeret forvagtsstilling, Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev og Gentofte Hospital

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Uklassificeret stilling som reservelæge i forvagtslaget ved Afdeling for Led- og Knoglekirurgi, Herlev Hospital, er ledig til besættelse snarest muligt. Stillingen er etårig, men også ansøgere med ønske om kortere ansættelse er velkomne, idet stillingen er relevant som sideuddannelse til hoveduddannelse i flere andre specialer f.eks. almen medicin, kirurgi, anæsteiologi, geriatri, reumatologi og radiologi. Stillingen er også attraktiv for læger med interesse for ortopædkirurgien, idet man får kendskab til afdelingens arbejdsgange og dermed har en fordel ved ansøgning om introstilling i afdelingen. Ansøgere skal kunne fungere som forvagt med primært arbejdsområde i Akutmodtagelsen. Der er også mulighed for kirurgisk aktivitet og dermed at starte sin operationsliste. Afdelingen på Herlev Hodpital varetager akut ortopædkirurgisk behandling (traumatologi), og har desuden en stor elektiv produktion med bl.a. højt specialiseret funktion i skulder-/albuekirurgi. Afdelingen er per 1. april 2015 fusioneret under én fælles afdelingsledelse med Gentofte Hospital, og der vil derfor blive mulighed for under ansættelsen også at stifte bekendtskab med de andre fagområder inden for ortopædkirurgien efter behov. For interesserede er der rig mulighed for at blive tilknyttet afdelingens forskningsenhed, og få hjælp til gennemførelse af videnskabeligt forskningsprojekt. Afdelingen modtog i marts 2016 en pris fra Sundhedsstyrelsens inspektorer som anerkendelse for den uddannelsesmæssige indsats. I 2018 modtog UAO Yngre Ortopædkirurger Danmark's uddannelsespris "Den Gyldne Yoda". Siden da har vi haft fortsat fokus på uddannelse i afdelingen. Oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Rasmus Nielsen, telefonnr. 38 68 13 73. Ansøgningen skal være afdelingen i hænde senest den 4. januar 2023, og vi holder løbende samtaler. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet