Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Solgaven søger sundhedspersonale til faste weekender

  • Solgaven
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger dig som er faglært, ufaglært, studerende – med eller uden erfaring. Solgaven er et botilbud til ældre blinde og svagsynede. En mindre del af beboerne har også en kognitiv funktionsnedsættelse, for hvem vi er i gang med en større indsats. Solgavens botilbud har 57 boliger - alle med egen terrasse og adgang til stort grønt område, Vi er specialuddannede til at støtte og vejlede vores blinde og svagsynede beboere med baggrund i den enkeltes behov ud fra en rehabiliterende og personcentreret tilgang. Vores primære opgave er at skabe rammer for et godt hverdagsliv, hvor fokus er på beboernes trivsel, ressourcer og udfordringer. Vi tilbyder: Fastansættelse til weekendvagter fra 8 til 12 timer pr. vagt, efter dit ønske. Der er mulighed for hver 2. eller hver 3. weekend. Grundig introduktion til personlig pleje samt kurser i forflytning og mobility Du kommer til at indgå i et erfarent personaleteam Spændende indblik i specialet blinde og svagtseende Mulighed for at udvikle dig selv og din selvstændighed Gode muligheder for at indhente viden og erfaring indenfor ældreområdet, som kan bruges i mange andre sammenhænge Rig mulighed for at få indblik i hverdagens etiske dilemmaer. Vi forventer, at du: Ønsker at arbejde med omsorg, helhedspleje og den enkeltes livskvalitet Kan arbejde selvstændigt, men samtidig har blik for at hjælpe beboeren sammen med det faste personale Tager ansvar og bidrager til det gode samarbejde med beboere og pårørende Har en positiv og anerkendende indstilling og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø Er en god rollemodel, der kan motivere og inspirere andre Forstår og taler tydeligt dansk. Mange af vores beboere har dobbelt funktionstab på syn og hørelse, hvorfor forståelse og tydelig tale af dansk er nødvendigt for at kunne kommunikere med vores beboere. Om Solgaven Vi ligger i skønne omgivelser i Farum og er et af Dansk Blindesamfunds fire landsdækkende specialtilbud for ældre. Solgaven har driftsoverenskomst med Region Hovedstaden, Den Sociale Virksomhed. Se mere på vores hjemmeside: www.solgavenfarum.dk Løn- og ansættelsesvilkår Løn fastsættes efter gældende overenskomst Ansættelsesstart efter aftale Ansøgningsfrist den 6. februar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes løbende Vi ønsker kun at modtage og behandle ansøgninger via rekrutteringssystemet, så ansøgninger sendt uden for systemet, f.eks. e-mail vil ikke komme i betragtning. Yderligere oplysninger Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Salina Kure på tlf. 23 34 69 89. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet