Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Oversygeplejerske til barselsafsnittet, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du troværdig, anerkendende og medmenneskelig i din ledelsesstil og trives du i en dynamisk hverdag? Så er det måske dig vi har brug for som vores nye oversygeplejerske, stillingen er ledig pr. 1. marts 2023. Vi søger en oversygeplejerske til vores barselsafsnit, der brænder for ledelse og kan sætte barselssygeplejen højt på dagsordenen, og i samarbejde med lederkollegaer og medarbejdere kan videreudvikle en kultur hvor høj faglighed, trivsel og samarbejde på tværs er centrale værdier. I Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling tror vi på, at udvikling af kernefagligheden er vejen til fremtidens sundhedsvæsen i balance, og vi søger derfor en leder, der kan gå forrest, når der skal skabes muligheder i en travl hverdag. Barselsafsnittet: Barselsafsnittet på Hvidovre Hospital er en del af Danmarks største fødeafdeling med ca. 7000 fødsler om året. Det består af to sengeafsnit der organisatorisk er samlet under en ledelse. I foråret 2024 flytter barselsafsnittet til nyt byggeri og samles på et barselsafsnit. Der er plads til 41 barselspatienter på familiestuer, hvor partner er medindlagt. Derudover varetages en del ambulante funktioner. Afsnittet varetager pleje og behandling af både førstegangsfødende og flergangsfødende med forskellig grad af kompleksitet hos både mor og barn. Det er et spændende afsnit med stor afveksling i arbejdsopgaver og et højt patientflow, hvor ikke to dage er ens. Barselsområdet har mange berøringsflader både internt i Gynækologisk- Obstetrisk afdeling, men også eksternt med andre specialer på hospitalet og med kommunerne. Du skal, i tæt samarbejde med den assisterende oversygeplejerske, være leder for ca. 50 sygeplejersker og jordemødre, 1 sosu-assistent samt 2 sekretærer. Der er desuden tilknyttet 1 klinisk underviser, 1 klinisk udviklingssygeplejerske, samt 2 sundhedsfaglige forløbskoordinatorer for de socialt og psykisk sårbare familier. Der er endvidere sygepleje- og jordemoderstuderende i uddannelsesforløb. Rollen som oversygeplejerske: Vores medarbejdere er vores vigtigste fundament for faglig kvalitet og tilfredse patienter, og barselsafsnittet skal være et godt sted at være ansat og under uddannelse. Som oversygeplejerske vil du i tæt samarbejde med den assisterende oversygeplejerske og den afsnitsansvarlige overlæge i afsnittet have ansvar for den faglige kvalitet i pleje og behandling, samt fokus på medarbejdernes trivsel, udvikling og uddannelse. Du skal have indsigt i hospitalets overordnede strategier og visioner og bidrage til, at strategiarbejdet udvikles og samordnes på tværs af afsnit og ledelsesområder i afdelingen, samt medvirke til at de omsættes til kvalitet i den patientnære drift i barselsafsnittet. Som ledelse på barselsafsnittet indgår I i samarbejdet med afdelingsledelsen samt relevante afsnit på tværs af Gynækologisk- Obstetrisk Afdeling, så vi sammen sikrer sammenhængende og gode patientforløb. Vi håber på at finde dig, der er et fagligt og værdimæssigt fyrtårn inden for vores fagområde og som baserer din ledelse på medmenneskelighed, tillid og anerkendelse. Du forstår vigtigheden af samarbejde, kan sparre med dine medarbejdere og ved, at medbestemmelse og medansvar skaber et godt arbejdsmiljø med mening og hvor alle yder deres bedste for at levere høj faglig kvalitet. Din erfaring og kompetencer: Du er uddannet sygeplejerske og har erfaring med ledelse. Du har relevant lederuddannelse på diplom/ og eller masterniveau eller lyst til at indgå i et uddannelsesforløb Du kan samarbejde og kan bidrage til formulere fælles mål i de sammenhængende patientforløb Du kan arbejde systematisk og struktureret Du kan skabe overblik, tænke strategisk og har indsigt i økonomisk styring i sundhedsvæsnet Du kan med-lede og ser Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling som en samlet enhed, hvor alle er gensidigt afhængige af hinanden Vi kan tilbyde: En afdeling med spændende ledelsesmæssige udfordringer Et afsnit med engagerede, glade og fagligt dygtige medarbejdere hvoraf nogle har mange års erfaring og andre er relativt nye i specialet Et spændende speciale, hvor ingen dage er ens Et godt arbejdsmiljø, der er præget af høj faglighed og et tæt tværfagligt samarbejde En afdeling med stort fokus på udvikling God mulighed for at sætte sit præg på sygeplejen i afdelingen En veltilrettelagt introduktion og mentorordning Et velfungerende ledernetværk der giver god mulighed for kontinuerlig ledersparring og udvikling Hvis du vil vide mere om stillingen eller afdelingen er du velkommen til at kontakte chefsygeplejerske Kristina Petersen på tlf. 3862 2691 eller på mail: kristina.petersen@regionh.dk Ansøgningsfrist: Søndag den 22. januar 2023 Ansættelsessamtaler : Forventes afholdt onsdag den 25. januar 2023 Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet