Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ressourcefokuseret jobformidler til Kontanthjælp & Integration til Jobcenter Struer

  • Struer Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Ressourcefokuseret jobformidler til Kontanthjælp & Integration til Jobcenter Struer Kan du lide at være i en kommune, hvor du kan være sikker på, at du er TÆT PÅ borgerne, TÆT PÅ kollegerne og samarbejdspartnerne og TÆT PÅ opgaverne i hverdagen, så får du det godt hos os. Har du blik for muligheder og det rigtige match? Vil du være del af et fantastisk team med godt sammenhold, engagement og et fælles mål om at skabe det bedste match for borgere? Vi søger en kollega til vores team, som kan arbejde målrettet med socialfaglige vurderinger, virksomhedsrettede og understøttende mentor indsatser. Som jobformidler spiller du en central rolle, for at lykkes med vores fælles kerneopgave – ” …at servicere virksomheder samt rådgive og støtte borgere til hurtigst muligt at blive selvforsørgende via job eller uddannelse” Arbejdsopgaverne består bl.a. af Afholdelse af samtaler med borgeren mhp. at udarbejde ABC-jobplan, for at sikre tydelige og realistiske jobmål, udarbejde CV og arbejde med borgerens egen aktive deltagelse i indsatsen. Afdækning af kompetencer og ressourcer med samtaletekniske metoder, virksomhedsvendte redskaber og at omsætte disse til arbejdsfunktioner den enkelte borger kan varetage og sikre det gode match med fokus på lønnede timer Foretage opsøgende virksomhedskontakt og etablere ordinære jobs, løntilskud og praktikker m.m. Tæt tværfagligt samarbejde med øvrige kolleger i teamet, samt relevante interne og eksterne samarbejdspartnere, så der sikres en helhedsorienteret og sammenhængende indsats Administrative opgaver i forbindelse med myndighedsrollen som fx afgørelser, vejledning, klargøring af sager til behandling på rehabiliteringsmøder mv. Mentorunderstøttende opgaver Din profil, du er uddannet socialrådgiver, socialformidler eller har anden relevant baggrund har kendskab til LAB-loven – også gerne LAS og kan omsætte den i praksis arbejder virksomhedsrettet i indsatsen og har fokus på ordinære løntimer og match af kompetencer med konkrete job og opkvalificeringsmuligheder har kendskab til den opsøgende virksomhedsrettede indsats og har fokus på at åbne døre, se muligheder og servicere både borgere og virksomheder kan navigere i de forskellige roller du får – myndighed, jobformidling og mentor er imødekommende og tager medansvar for opgaveløsningen og bidrager til at fastholde et godt arbejdsmiljø er kommunikativt stærk - både mundtligt og skriftligt kan arbejde selvstændigt, systematisk og skaber resultater har flair for IT og interesse for digitale løsninger. Det er en fordel hvis du har kendskab til Fasit og Vitas Vi kan tilbyde dig Faglig og personlig udvikling Et godt arbejdsklima, hvor vi vægter trivsel og fleksible løsninger højt. En dynamisk organisation og afdeling med god energi og en smidig organisationsstruktur med høj grad af indflydelse, hvor du selv kan være med til at forme din hverdag Afdelingen du vil blive en del af Du vil blive en del af Team Job og Uddannelse, som består af ressourceforløb, kontanthjælp, uddannelseshjælp og integration. Vi er et team, som løfter i flok og hjælper hinanden på tværs af teamet. Vi har plads til forskellighed og der er tryghed og vane for at sparre, dele erfaringer og viden. Vi ser frem til at modtage din ansøgning. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst med HK eller Dansk Socialrådgiverforening. Det er tale om 1 fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt. Yderligere oplysninger Du kan få mere at vide om jobbet ved at ringe til Teamleder Fatima Dapo på tlf. 22 46 92 47. Frist for ansøgning Ansøgningsfristen er den 11. januar 2023 kl. 08.00. Der forventes afholdt samtaler den 13. januar 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet