Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Psykolog til Center for Seksuelle Overgreb - Afdeling for Kvindesygdomme

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Juliane Marie Centret Vi søger en psykolog 25 timer/ugen til en 1-årig stilling i Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet. Tiltrædelse 1. marts 2023. Center for Seksuelle Overgreb Center for Seksuelle Overgreb er en tværfaglig modtagefunktion for unge (fra 16 år) og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. I centret er ansat psykologer, socialrådgivere, en videnscenterkoordinator, gynækologer, sygeplejersker og en sekretær. Læs evt. mere på vores hjemmeside www.centerforseksuelleovergreb.dk Om stillingen Som psykolog i Center for Seksuelle Overgreb vil din primære arbejdsopgave være psykologbehandlingen af unge og voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb. Vi behandler både patienter, som henvender sig akut efter et overgreb og patienter med senfølger efter seksuelle overgreb i voksenlivet (senhenvendere). Vi tilbyder overgrebsfokuseret korttidsterapi, og vores psykologtilbud består som udgangspunkt af hhv. 5 individuelle psykologsamtaler til de akutte patienter og 8 psykologsamtaler til senhenvenderne. Vi har metodefrihed, men arbejder traumefokuseret, og det vil derfor være en fordel, hvis du har erfaring med at arbejde med akutte kriser og traumer, så vel som erfaring fra behandling af mennesker udsat for seksuelle overgreb. I vores travle hverdag forventer vi desuden, at du kan arbejde selvstændigt. Dine arbejdsopgaver vil være: Samtaleforløb med unge 16-17-årige Samtaleforløb med voksne Deltage i ugentlige behandlingskonferencer Koordinering med eksterne samarbejdspartnere Udfærdigelse af erklæringer Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Yderligere oplysninger kan indhentes hos psykolog og teamkoordinator Sara Hagström på tlf. 35 45 47 41 / 35 45 40 85 eller overlæge og daglig leder Malene Hilden på tlf. 35458216 / 28188985. Ansøgningsfrist mandag d.16. januar. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt onsdag d.25/1 2023. Søg stillingen via linket. Stillinger i Juliane Marie Centret er omfattet af bekendtgørelse om indhentelse af børneattest. Det er derfor en forudsætning for ansættelse, at du har blank børneattest. Centret indhenter børneattesten hos Rigspolitiet, efter samtykke fra ansøger. Rigshospitalet er en røgfri arbejdsplads. Rigshospitalet er en del af Region Hovedstaden. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet