Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Introduktionsstilling i Intern medicin på Endokrinologisk og Nefrologisk Afdeling

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Har du interesse for behandling og udredning af akut kritisk syge patienter og kronisk syge patienter og et af vores specialer, er du måske vores kommende kollega? Vi har en stilling ledig med start 1. februar 2023 eller efter aftale. Vi er en dynamisk medicinsk afdeling med ønske om at varetage afklaring og håndtering af akutte medicinske tilstande indenfor det generelle internmedicinske spektrum samtidig med der varetages specialiseret endokrinologisk og nefrologisk udredning og behandling, både ambulant og under indlæggelse. Afdelingen har en stor forskningsenhed. Vi har et bredt kollegie af specialister i nefrologi og endokrinologi - der vil derfor være mulighed for at stifte indgående bekendtskab med disse specialistområder. Vi lægger vægt på : God diagnostik og behandling af alle patienter Godt uddannelsesmiljø og uddannelseskultur Vi tilbyder: Tæt supervision ved speciallæge i dagtid så man som yngre læge bliver klædt på til håndtering af akutte medicinske tilstande i forbindelse med arbejdet i den Fælles Akut Modtagelse Vagtfunktion i den fælles akutmodtagelse i aften-nattetimerne som del af fællesvagten med de øvrige medicinske afdelinger Daglig klinisk vejledning Stuegang på de 2 specialers patienter på sengeafdelingen Ambulant funktion inden for endokrinologi eller nefrologi Mulighed for at komme i gang med forskning Undervisningserfaring Vi forventer at ansøger er: Interesseret i afdelingens 2 specialer Engageret i og motiveret for egen uddannelse God til at samarbejde Stillingen er med vagt på tjenestestedet. I den fælles akutmodtagelse er der reservelægefunktion fra kl. 08.00-18.00 og fra kl. 17.45–09.15. I aften/natte-timerne er det en fællesvagt med de øvrige internmedicinske afdelinger, hvor der er 1 forvagt, 4 mellemvagter og en senior mellemvagt. Der er 1 speciallæge i enten nefrologi eller endokrinologi kl. 08.00-20.00 og derefter en beredskabsvagt/tilkaldevagt i enten nefrologi eller endokrinologi. Vagten er 2-holdsdrift med vagt på tjenestestedet alle ugens 7 dage og vagten er normalt 8-skiftet. Løn og ansættelse: Stillingen er en fuldtidsstilling. Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomsten for underordnede læger indgået mellem Yngre Læger og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Vi forventer, at du har gennemført turnus/KBU. Ansættelsen kvalificerer til hoveduddannelse i de 9 intern medicinske specialer. Ansøgning: Din ansøgning og dit CV skal være os i hænde senest den 5. december 2022. Vi forventer at holde ansættelsessamtaler 8. december fra kl. 12.30. Det kan være virtuelt eller med fysisk fremmøde efter ønske Har du lyst til at høre yderligere om afdelingen er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Lena Helbo Taasti på tlf. 48296338 eller mail: lena.merete.helbo.taasti@regionh.dk eller Cheflæge Lisbet Brandi dr med, MHM på tlf. 4829 5993. Vi ser frem til din ansøgning. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet