Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk assistent søges til Klinisk Farmakologisk Afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

  • Bispebjerg Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Klinisk Farmakologisk Afdeling søger klinisk assistent til en stilling pr. 1. februar 2023 eller snarest derefter. Afdelingen betjener hele Region Hovedstaden med bl.a. lægemiddelrådgivning, og er fysisk beliggende på Bispebjerg Hospital. Stillingsindhold: Der søges en klinisk assistent til at forestå et forskningsprojekt vedrørende farmakologisk behandling af børn og unge med psykiatriske lidelser. Projektet inkluderer bl.a. at varetage videnskabeligt arbejde i form af litteraturgennemgange og registerstudier samt et patientinddragende klinisk feasibility-studie. Den kliniske assistent forventes således selvstændigt, med tværfaglig sparring med bl.a. børneungdoms-psykiatrien, speciallæger og myndigheder, at kunne forberede en protokol samt indhente relevante myndighedsgodkendelser. Desuden at indsamle og analysere data samt evaluere effekten af ovenstående indsatser. Der forventes gode samarbejds- og kommunikationsevner, åbenhed samt struktur og overblik med henblik på løsningen af de foreliggende opgaver. Kvalifikationer: Yngre læge med gyldig autorisation og gennemført KBU samt erfaring med forskning, og dataanalyser. Det ses som en fordel, hvis ansøgeren har tidligere videnskabelige publikationer og erfaring fra børneungdomspsykiatrien eller pædiatrien. Vilkår: Ansøgeren vil blive ansat efter overenskomstmæssige vilkår som klinisk assistent. Stillingen er tidsbegrænset til 1 år med mulighed for 1årige forlængelser til maksimalt 3 års ansættelse. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Ansøgning: Nærmere oplysninger om stillingen kan rekvireres ved henvendelse til afdelingslæge Christina Gade, mobil nr.:60151538. Ansøgning og CV samt relevante bilag indeholdende oplysninger om uddannelse, undervisningserfaring, videnskabelig erfaring m.v. sendes elektronisk via nedenstående link. Ansøgningsfrist d. 08.01.2023 . Samtaler afholdes i uge 2, 2023. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet