Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

AKUTTE OG ELEKTIVE MEDICINSKE PATIENTFORLØB

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du gerne tilegne dig gastromedicinske kompetencer? Vil du kunne trives i nattevagt – så læs videre Du vil blive en del af Gastroenheden som er landets største afdeling inden for specialet. Vi betjener over ½ million borgere i Område Syd, Region Hovedstaden. På afdeling 316 har vi speciale i pancreas- og leversygdomme med landsdelsfunktion i sygdommen ”Nekrotiserende pancreatit”, dvs. at vi behandler patienter fra hele landet med lige netop den diagnose. Derudover har vi patienter til udredning for diverse mave-tarm-sygdomme og har en del specialiserede og komplekse patientforløb; alle gør deres yderste for at give patienten den bedst mulige pleje og behandling. Vi har fokus på uddannelse - såvel præ- som postgraduat – og forskning inden for specialet. I Gastroenheden har du mulighed for at etablere en solid medicinsk baggrund for din videre karriere som sygeplejerske. Vi har skabt et godt job til dig, hvor du får et tilrettelagt kompetenceprogram for det første år hos os. Vi tilbyder dig: Et kompetenceprogram, så du inden for det næste år er klædt godt på til din videre karriere. Introduktion og oplæring tilrettelægges afhængig af dine kvalifikationer og kompetencer. Mentorordning Et job i det medicinske speciale, som forhåbentlig vil interessere dig. En ledelse, der er lydhør og åben over for dine perspektiver og ideer. En stilling i fast nattevagt med weekendvagt hver 2./3. uge efter aftale Vores kompetenceprogram: Vi har fokus på en bred introduktion til sygeplejen, træning af relevante kliniske færdigheder og netværk med andre sygeplejersker. De første 2 måneder får du et struktureret introduktions- og oplæringsprogram med introduktion til hospitalet og dit afsnit, introduktionen foregår med én eller flere mentorer i deres blandede vagter (andet kan aftales) fra dag 1, da vi har fokus på bedside-oplæring. Indholdet er såvel praktisk og teoretisk undervisning som klinisk færdighedstræning bl.a. indenfor temaerne: Amager og Hvidovre hospitals fællesintroduktion Relevante IT-systemer Grundlæggende og specialiseret medicinsk sygepleje Mentorsamtaler Derudover består kompetenceprogrammet af: ”Ny i sygeplejen” AHH - for nyansatte sygeplejersker (3 moduler med undervisning og træning) Der tilbydes kliniske undervisningsdage indenfor det første år blandt andet sammen med vores ernæringsspecialist, koordinerende kræftsygeplejerske og sårsygeplejerske. Endvidere kan der arrangeres studiedag i vores endoskopi – og operationsafsnit Oplæring via vores kliniske udviklingssygeplejerske og mentorer Simulationstræning med klinisk relevante emner Karriereveje, evidensbasering samt forskning og udvikling i sygeplejen Mulighed for gastroenterologisk efteruddannelse Læs mere om kompetenceudvikling på https://www.hvidovrehospital.dk/afdelinger-og-klinikker/gastroenheden/om-afdelingen/Job-og-uddannelse/Sider/Sygeplejerske-i-Gastroenheden.aspx Som ny kollega lægges vægt på at du: Bliver en aktiv og dynamisk medspiller i udviklingen af sygeplejen Aktivt er med til at sikre, at vores patienter og pårørende føler sig rigtig godt tilpas hos os. Er servicemindet Tør tænke nyt og har masser af godt humør Bidrager til et positivt arbejdsmiljø Ansøgningen: Har du lyst til at blive en del af afsnit 316, så hører vi gerne fra dig. Ansøgningsfrist d. 15. januar 2023 Ansættelsessamtaler afholdes løbende. Start efter aftale. Hvis ovenstående har fanget DIN interesse og du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller har lyst til at besøge afsnittet, er du velkommen til at kontakte: Oversygeplejerske Joy Timmner - telefon 3862 2787, sengeafsnit 316. joy.stinne.timmner.01@regionh.dk Vi glæder os til at høre fra dig. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet