Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Klinisk stilling som speciallæge i kombination med klinisk forskningslektorat i ortopædisk kirurgi på Sjællands Universitetshospital

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Klinisk stilling som speciallæge i kombination med klinisk forskningslektorat i ortopædisk kirurgi på Sjællands Universitetshospital En stilling som klinisk forskningslektor ved Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital Køge er ledig til besættelse snarest. Stillingen er en speciallægestilling kombineret med et 5-årigt klinisk forskningslektorat i ortopædisk kirurgi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Stillingen er nyoprettet og har til hensigt at styrke og udbygge forskningsindsatsen og kvaliteten af den kliniske undervisning på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital i et tæt samarbejde med Københavns Universitet. Ansøger skal kunne opfylde kriterierne for både den kliniske stilling samt kravene til forskningslektoratet. Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge Afdelingen dækker bredt inden for det ortopædkirurgiske speciale og rummer aktuelt 8 subspecialiserede sektioner. Subspecialerne dækker over knæ- og hoftekirurgi, idrætskirurgi, fod-ankel kirurgi, rygkirurgi, skulder-albue kirurgi, sår,- infektions- og amputationskirurg samt traumatologi. Afdelingen har mange højt specialiserede- samt regionale funktioner og varetager både almindelige og komplekse problemstillinger i alle subspecialer. Afdelingen har en veletableret forskningsenhed, Center for Evidensbaseret Ortopædkirurgi (CEBO), der dækker bredt og tværfagligt inden for det ortopædkirurgiske område. Der pågår et løbende samarbejde med afdelingens sygeplejefaglige forskningsenhed. Der er aktuelt otte ph.d-studerende og yderligere to på vej. Afdelingen har ambitioner om at etablere en forskningsenhed på højeste internationale niveau. Forskning og undervisning Ansøgeren vil, i samarbejde med afdelingens kliniske professor, skulle varetage en række opgaver inden for undervisning, forskning og kvalitetsudvikling. Undervisningen omfatter præ- og postgraduat undervisning og kursusledelse. Endvidere vejledning ved bachelor- og kandidatopgaver samt ph.d.-vejledning. Ansøger forventes samtidig at styrke sin egen forskningsprofil med henblik på at opnå professorkvalifikation. Afdelingen har fokus på implementering af evidensbaseret praksis og ansøgeren forventes at bidrage hertil. Andre satsningsområder for forskningsenheden omfatter klinisk epidemiologi, randomiserede multicenterstudier, systematiske oversigter og metaanalyser, udvikling og validering af effektmål, bæredygtighed og de-implementering af overflødige behandlinger. Ansøgers kvalifikationer Ansøger skal have opnået speciallægeanerkendelse inden for ortopædisk kirurgi. Ansøgeren forventes desuden at have en ph.d.-grad eller doktorgrad og en ambition om at opnå professorkvalifikation inden for en 5-årig periode. Endvidere forventes en betydelig postdoktoral forskningsaktivitet samt bred erfaring med undervisning og vejledning. Ansøger vil blive tilknyttet den sektion, som passer til den kliniske profil. Ansættelsens vilkår Ansøgningen skal sendes til både det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (kliniske forskningslektorat) og til Sjællands Universitetshospital (kliniske speciallægestilling) for at komme i betragtning. Ansættelse i stillingen sker ved opnåelse af både det kliniske forskningslektorat samt den kliniske speciallægestilling. Løn- og ansættelsesvilkår følger den indgåede overenskomst mellem Foreningen af Speciallæger og Danske Regioner samt mellem Region Sjælland/Hovedstaden og Københavns Universitet. Som klinisk forskningslektor vil 50 % af arbejdstiden være forbeholdt de akademiske opgaver i form af forskning, undervisning og vejledning i samarbejde med afdelingens professor. Herunder ligger en forpligtelse over for Københavns Universitet til at varetage en række undervisningsopgaver og bedømmelsesarbejder. Den øvrige arbejdstid er forbeholdt klinisk arbejde efter aftale med cheflægen på Ortopædkirurgisk Afdeling på Sjællands Universitetshospital. Ansøgningsprocedure Ansøgningen skal indeholde: Curriculum Vitae og fuld publikationsliste En beskrivelse af kandidatens kvalifikationer inden for de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert Kommunikator Samarbejder Leder/administrator Sundhedsfremmer Akademiker Professionel For yderligere information om de 7 lægeroller: https://www.sst.dk/da/udgivelser/2013/de-syv-laegeroller Ansøgningsfrist: 29.01.23 Søg stillingen via Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet https://jobportal.ku.dk/videnskabelige-stillinger/?show=158097 Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til professor Stig Brorson, 47 32 43 45, sbror@regionsjaelland.dk eller cheflæge Thomas Juul Sørensen, 47 32 33 01, tnse@regionsjaelland.dk Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet