Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Jordemødre til graviditetsafsnit på Herlev Hospital

  • Herlev Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for svangreområdet? Så er det dig vi søger til vores graviditetsafsnit på Herlev Hospital. Vi er flyttet ind i helt nye rammer i vores nyopførte Kvinde-Barn Center den 18.09.22, og det giver mulighed for bedre patientforløb for vores gravide kvinder. Vi ønsker at organisere os, så vi skaber sammenhæng og kontinuitet i forløbene for gravide som henvender sig akut, til planlagte kontroller eller igangsættelse samt for de gravide, som indlægges i vores sengeafsnit. Derfor søger vi jordemødre, som brænder for svangreområdet, og som ønsker at være med til at optimere behandlingen, hvor patientforløbet for den gravide er i fokus. Vi har brug for dine kompetencer til følgende tæt forbundne afsnit: Sengeafsnit for Gravide Indlagte gravide med truende for tidlig fødsel, præterme veer eller vandafgang Gravide med medicinske og kirurgiske sygdomme Hypertension og præeklampsi Blødning Dysreguleret GDM, diæt- og insulinbehandling Igangsættelsesforløb, hvor der er indikation for indlæggelse, herunder observation og pleje af den igangsatte kvinde i latensfasen Sårbare gravide med psykiske og/eller sociale problemer Gravid- og fødemodtagelse Akutte henvendelser fra gravide. Igangsættelsesafsnit Igangsættelse af fødslen, information og vejledning af kvinden og hendes partner Anlæggelse af Ballonkateter I vores nye Kvinde-Barn Center ligger de forskellige afsnit for gravide tæt fysisk forbundet til hinanden. Det betyder, at personalet på tværs af afsnittene kan gøre brug af hinandens kompetencer og have et tæt samarbejde. Der er døgnbemanding på både sengeafsnittet og modtagelsen for gravide. Du vil udelukkende skulle have vagter i afsnit for gravide, medmindre du ønsker en delestilling mellem dette afsnit og andre afsnit i afdelingen. Du vil indgå i et team af læger, jordemødre og sygeplejersker, som arbejder i skiftende vagter i de forskellige funktioner i afsnittet. Hos os får du: Et højt fagligt niveau indenfor svangreområdet, med fokus på kvalitet, nytænkning og faglig udvikling. Kompetenceudvikling i forløbet den akutte, indlagte og ambulante gravide Stor indflydelse på vagtskema, arbejde hver 2. eller 3. weekend Vagtplanlægning med fokus på at få den enkeltes privatliv og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed Grundig introduktion og oplæring til alle funktioner En varieret og interessant hverdag med mange forskellige opgaver og kontakter Engagerede og dygtige kolleger, der sammen skaber et godt arbejdsmiljø Tæt samarbejde med vores dynamiske og velfungerende lægegruppe med højt til loftet En arbejdsplads hvor alle er optagede af at sikre gode patientforløb, høj service og tilfredse familier Tværfaglig teamtræning i akutte obstetriske handlekompetencer Du får rig mulighed for at være med til at udvikle det gode forløb for de gravide, idet vi netop er flyttet ind i den nye bygning og også har ændret på opdelingen af afdelingerne, hvilket åbner for nytænkning. Vi ønsker os en kollega der: Brænder for at arbejde med gravide og deres familie og har et højt fagligt niveau Har lyst til at nytænke patientforløb for gravide i flerfaglige samarbejdsteams Har fokus på at understøtte familiens egne ressourcer Er dialogskabende og har gode kommunikationsevner Skal kunne arbejde selvstændigt, ansvarsfuldt og have gode samarbejdsevner Aktivt bidrager til at udvikle og understøtte et godt og inspirerende arbejdsmiljø Har gode kommunikative kundskaber og kan anvende IT på brugerniveau Øvrige oplysninger Vores afdeling varetager graviditet, fødsel og barsel for ca. 5.200 kvinder årligt. Barselsafsnittet har plads til 32 barselsfamilier og graviditetsafsnittet har 9 sengestuer. Stuerne er indrettet således, at alle har enestue med plads til en pårørende. Ansættelsesvilkår Stillingerne er på 32-37 timer ugentlig, skiftende vagter, ledige til besættelse 01.12.22 eller efter aftale. Løn- og ansættelsesvilkår følger overenskomst for ikke-ledende personale på Sundhedskartellets område, indgået mellem Sundhedskartellets parter, herunder Jordemoderforeningen/Dansk Sygeplejeråd og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Ansøgningsprocedure Vil du vide mere om stillingen er du velkommen til at kontakte vicechefjordemoder Dina Sloth Illeris på telefon 3868 8566 eller chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på telefon 2036 6903 Samtaler afholdes løbende, når vi modtager ansøgninger Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet