Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Fremadskuende og udviklingsorienteret oversygeplejerske, der kan bevare et organisatorisk overblik søges til Klinik for Ryg- og Gigtsygdomme, Gentofte Hospital.

  • Rigshospitalet
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Du skal have et godt sygeplejefagligt fundament, gode samarbejdsevner, sunde værdier og lyst til, i samarbejde med den ledende overlæge, at lede værdiskabende patientforløb klinikken inden for drift, faglighed, strategi og personale Stillingen er til besættelse pr. 1. marts 2023. Du vil indgå i klinikledelse med vores ledende overlæge og I vil sammen have ansvaret for den daglige drift og udvikling. Du vil være en del af vores samlede ledelsesteam på i alt 20 ledere, med mulighed for god sparring. Du refererer til afdelingsledelsen. Vi forventer: du kan samarbejde og agere interprofessionelt såvel internt som eksternt til gavn for patienter og personale du har fokus på, hvad der giver værdi for patienterne du har fokus på kompetenceudvikling af sygeplejen til gavn for den reumatologiske patient du kan medvirke i udviklingen af et frugtbart uddannelsesmiljø for studerende du tager lederrollen på dig, sætter rammer og går forrest. Du er synlig, konstruktivt lyttende og arbejder aktivt for et godt arbejdsmiljø. Du er motiverende og giver plads til forskelligheder at du naturligt bidrager til at få dagen til at hænge sammen du har erfaring i personaleledelse og gerne ledelsesuddannelse på diplom- eller masterniveau du kan bidrage konstruktivt i det samlede ledelsesteams arbejde med at udvikle den samlede afdeling fagligt, organisatorisk og ledelsesmæssigt Klinik for Ryg- og Gigtsygdomme består af en gigt- og rygklinik, der tilsammen ser ca. 100 patienter dagligt. Klinikken varetager udredning, pleje og behandling af patienter i ambulante forløb med diagnoser indenfor gigt, bindevævs- og rygsygdomme. Behandlingen af patienterne foregår i tværfaglige teams med fysioterapeuter, sekretærer, læger og sygeplejersker. I klinikken er der ansat 11 sygeplejersker, 18 læger, 10 sekretærer og en teamleder for sekretærerne. Teamlederen varetager, i tæt samarbejde med den ledende overlæge og oversygeplejersken, den daglige ledelse af sekretærerne i klinikken. Klinikken er en del af en Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme, som varetager al reumatologi i Region Hovedstaden. Derudover varetager afdelingen også den rygkirurgiske funktion for patienter med degenerativ lidelse. Vi er ca. 400 ansatte i Afdeling for Rygkirurgi, Led- og Bindevævssygdomme og har afsnit på 5 hospitaler i regionen. Video fra Klinik for Ryg- og Gigtsygdomme, Gentofte Har ovenstående vakt interesse, eller ønsker du at få mere at vide om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chefsygeplejerske Sussi Løvgreen Larsen på telefon 2863 2731. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og cv. Ansøgningsfristen er den 12. januar 2023 og samtaler afholdes uge 3. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet