Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Obstetrisk overlæge

  • Nordsjællands Hospital (Hillerød)
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Til Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Nordsjællands Hospital Hillerød søges en obstetrisk overlæge pr. 1. april 2023 eller snarest derefter. Vi tilbyder: Ansættelse i en velfungerende afdeling, hvor medarbejderne passer på hinanden og hvor vi både har høj medarbejder- og patienttilfredshed En afdeling med fokus på faglighed og tæt tværfagligt samarbejde omkring de gravide og fødende At du bliver en del af et ambitiøst obstetrisk team bestående af 9 overlæger og 4 afdelingslæger En ansættelse, hvor du sammen med teamets øvrige speciallæger, får fagligt såvel som organisatorisk ansvarsområde Mulighed for forskning Et godt arbejdsmiljø med gensidig respekt og plads til humor Vi forventer, at du: Er speciallæge i gynækologi og obstetrik Arbejder evidensbaseret og kan varetage og være med til at udvikle afdelingens obstetriske funktioner sammen med de øvrige læger og gerne finde interesse i at fordybe dig i afgrænsede obstetriske områder Er forskningsinteresseret og gerne med videnskabelig erfaring, så du kan deltage i og understøtter det forskningsmæssig miljø på afdelingen Kan deltage i afdelingens undervisning af medicinstuderende Kan indgå i afdelingens akutte obstetriske og gynækologiske funktioner herunder vagtfunktionerne Er engageret og kan bevare overblikket i akutte situationer Har gode samarbejdsevner – også tværfagligt Afdelingen Varetager funktioner indenfor både obstetrik og gynækologi. Obstetrisk varetages ca. 4000 fødsler om året. Gynækologisk har afdelingen stor operativ kapacitet med 10 ugentlige operationslejer på den centrale operationsgang samt daglige operationer i dagkirurgisk regi og i ambulatoriet. Afdelingen er normeret til 50 læger, heraf en cheflæge, 21 overlæger, 8 afdelingslæger og ca. 20 læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen er forskningsaktiv med en professor, ph.d.-studerende og prægraduate forskningsårs-studerende. Afdelingen deltager i uddannelsen af medicinstuderende og i speciallægeuddannelsen i gynækologi og obstetrik samt almen medicin. Obstetrisk team har indsatsområder omkring: Ambulatorium for gravide med sonografer, føtalmedicinere og obstetrikere Akut modtagelse for gravide Fødegang med 11 fødestuer, heraf to klinikstuer Barselafsnit og neonatalafsnit, hvor mødre er medindlagt under obstetrisk behandlingsansvar Tidlig Indsats funktion for sårbare gravide, trombofili-ambulatorium, tværfagligt bristningsambulatorium og ambulatorium for gestationel diabetes og svært overvægtige gravide Føtalmedicinsk team, som er en del af obstetrisk team, består af 3 speciallæger og 13 sonografer Overlægen refererer til cheflægen og den øvrige afdelingsledelse. Ansøgeren indgår i bagvagtslaget. Stillingen indeholder dagfunktioner i obstetrikken samt vagter med funktion i både gynækologisk og obstetrisk team. Afdelingen har en arbejdstilrettelæggelse med arbejdstid fra 8.00 til 15.24, herefter fortsætter to forvagter og to bagvagter frem til klokken 18.00, mens en forvagt og to bagvagter har vagt fra 17.30 til 8.30 i tilstedeværelsesvagt. Løn - og ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til områdeansvarlige overlæge Hanne Brix Westergaard, mail: hanne.brix.westergaard@regionh.dk , tlf. 4829 6364 eller cheflæge Signe Perlman, mail: signe.perlman.01@regionh.dk , tlf. 4829 3706. Ansøgning Ansøgning med CV i henhold til de syv lægeroller sendes elektronisk. Ansøgningsfrist Onsdag d. 25. januar 2023. Samtaler forventeligt ultimo uge 4 eller primo uge 5. Autoriseret sundhedspersonale med patientkontakt, der ikke har en dansk uddannelse, skal ved ansættelse i Region Hovedstaden have bestået en danskprøve (Danskuddannelse 3, som svarer til 9. klasses afgangseksamen) eller som minimum kunne bestå prøven senest 1 år efter ansættelsen, eller have opnået tilsvarende sprogkompetencer i dansk på anden vis. Danskprøven skal bestås med samme karakterkrav, som Sundhedsstyrelsen kræver af sundhedspersonale fra lande uden for EU, for at de kan få dansk autorisation. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet