Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedshjælperelev i Brønderslev Kommune

  • Brønderslev Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Bliv social – og sundhedshjælperelev med uddannelsesstart 26. juni 2023 Som social – og sundhedshjælperelev vil du få en meningsfuld arbejdsdag med spændende udfordringer, hvor to dage aldrig er ens. Med social- og sundhedshjælperuddannelsen får du mulighed for at blive en faglig dygtig medspiller inden for ældreplejen. Uddannelsen varer 1 år og 2 måneder, hvor den veksler mellem skoleforløb på SOSU Nord og oplæring på oplæringssteder i kommunens ældreområde. I din uddannelse vil du have fag, der fokuserer på: Social- og sundhedshjælperens rolle Mødet med borgeren Personlig omsorg, pleje og hjælp Sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering Vi kan tilbyde: Brønderslev Kommune fungerer som din arbejdsgiver igennem hele uddannelsesforløbet Du får løn under hele uddannelsen efter gældende overenskomst Du vil være sikret oplæringssteder Et godt læringsmiljø, der er trygt, inspirerende og dynamisk Et stærkt elevfællesskab Der tages udgangspunkt i dine individuelle læringsbehov Vejledere, der som minimum har den uddannelse du tager samt vejlederuddannelsen I oplæringsperioden er du tilknyttet en daglig vejleder samt en ansvarlig vejleder Du får mange forskelligartede opgaver i en god tilrettelagt oplæringsperiode Du får vejledning og mulighed for at reflektere over det daglige arbejde Du har to timer ugentlig til at lave dine refleksioner Du mødes med dine elevkammerater til studiecafe, fællesundervisning og fællesrefleksion Vi søger social – og sundhedshjælperelever der er: Engageret, nysgerrig og positiv Nærværende, omsorgsfuld og har empati i dit arbejde Åben over for nye udfordringer Struktureret og målrettet i dit arbejde En god kollega, der er god til at samarbejde Ansvarlig og mødestabil Optagelseskrav: Som ansøger til hovedforløb for social- og sundhedshjælperelev skal du opfylde de formelle kriterier, og derfor skal du kunne dokumentere: Du har bestået Grundforløb 2 målrettet SOSU-uddannelserne ved uddannelsesstart Uddannelsesstart: 26. juni 2023 Læs mere om ansættelseskriterier og uddannelsen her: https://sosunord.dk/ https://www.bronderslev.dk For øvrig information kontakt uddannelseskoordinator: Jonna Christiansen jonna.christiansen@99454545.dk 99454514 [Bemærk din ansøgning skal sendes via "Send ansøgning" knappen på hjemmesiden og ikke til ovenstående mailadresse] Ansøgningsfrist: 31. marts 2023 Ansættelsessamtaler finder sted: løbende I Brønderslev Kommune er vi ”I samspil med borgerne”. Vi støtter op om dette ved hjælp af vores værdier: Fællesskabende, Modig og Nysgerrig. Du kan læse mere om ”I samspil med borgerne” og vores værdier her Vi arbejder ud fra en forventningsmodel, der beskriver forventninger til medarbejdere og ledere i Brønderslev Kommune. Nogle af forventningerne til medarbejdere, er: At du har fokus på kerneopgaven og leverer resultater ud fra de givne mål og rammer At du har en faglig stolthed og samarbejder med dine kolleger/samarbejdspartnere om opgaveløsningen At du er medansvarlig for god trivsel ved at være positiv og konstruktiv At du arbejder ud fra de givne rammer og ser dig selv som en del af det store fællesskab i Brønderslev Kommune Du kan læse mere om, hvilke andre forventninger, der er til en medarbejder i vores forventningsmodel . Får du afslag på din ansøgning om elevstilling, er Brønderslev Kommune forpligtet til at registrere afslaget - herunder også dit Cpr-nummer. Oplysningerne registreres på Praktikpladsen.dk og overføres til Datavarehuset i Styrelsen for It og Læring. Oplysningerne indsamles udelukkende til statistiske formål. De registrerede oplysninger er ikke synlige for dig eller offentligheden. Indsamlingen af disse data sker med hjemmel i §58 i Bekendtgørelse om Erhvervsuddannelser. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet