Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Borgerrådgiver

  • Rudersdal Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Er du optaget af at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning? Og kan du understøtte borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling? Så er det måske dig, vi søger som kommunens nye borgerrådgiver. Om Borgerrådgivningen Kommunalbestyrelsen har etableret Borgerrådgivningen for at styrke dialogen mellem borgere og forvaltning og for at sikre klageadgang og konstruktiv brug af klager til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening. Borgerrådgivningen er en uafhængig funktion, og forvaltningen og forvaltningens medarbejdere har ikke instruktionsbeføjelse i forhold til borgerrådgiveren. Borgerrådgivningen blev etableret i 2021 som en forsøgsordning og gøres nu permanent. Du kan læse mere om borgerrådgivningsfunktionen i vedhæftede Styrelsesvedtægt og på Rudersdal Kommunes hjemmeside Borgerrådgivningen . Om Jobbet Som borgerrådgiver skal du rådgive og vejlede borgerne og påse, at deres interesser bliver varetaget, og at deres synspunkter indgår i sagsbehandlingen. Der kan være tale om, at kommunikationen med forvaltningen er gået i hårdknude, eller at borgeren ikke føler sig set, hørt og forstået i mødet med kommunen. Fokus er på overholdelse af de forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik. Ansvaret for selve sagsbehandlingen ligger fortsat i forvaltningen, og du kan ikke forholde dig til sagens materielle indhold. Borgerrådgiveren skal i hele sin virksomhed have fokus på dialogprincippet – både i forhold til borgerne og til forvaltningen – samt til læringsperspektivet for forvaltningen. Borgerrådgivningen medvirker hermed til at understøtte Rudersdal Kommunes strategi om et stærkt borgerblik og ønsket om at blive bedre - til gavn for borgerne. Opgaverne Som borgerrådgiver skal du: vejlede om forståelsen af afgørelser og øvrig information fra kommunen rådgive om juridiske rettigheder, herunder eventuelle klagemuligheder undersøge, om kommunens sagsbehandling er i overensstemmelse med forvaltningsretlige regler og god forvaltningsskik videresende/henvise til rette område eller instans rådgive borgere i formuleringer af klager deltage i møder mellem borger og forvaltning som mediator. Du skal ikke træffe afgørelser eller ændre indholdet af en afgørelse. Ansvaret for sagsbehandlingen ligger fortsat i det enkelte område. Du kan heller ikke behandle klager over kommunens serviceniveau. Din profil Som person er du ligetil og tillidsvækkende, og du kan lide at arbejde i en selvstændig funktion, hvor det er dig, der har opgaven med at vejlede og rådgive borgeren og være et bindeled mellem borger og forvaltning. Du arbejder systematisk og struktureret og kan håndtere komplekse sager samtidig med, at du er god til at prioritere i opgaverne. Du skal også have et selvstændigt drive til at udvikle funktionen og kommunikationen om den, både internt og eksternt. Vi forventer, at du: er cand.jur. og har indgående kendskab til og viden om kommunal sagsbehandling, forvaltningsret og god forvaltningsskik er troværdig og præget af ordentlighed i din tilgang til opgaven kan møde både borgere og kolleger på en respektfuld og lyttende måde er udadvendt og dialogskabende er god til at kommunikere, både mundtligt og skriftligt, kan række ud efter andre [kan bede om hjælp], når noget er svært er god til at danne relationer. Ansættelsesforhold Du bliver ansat direkte under Kommunalbestyrelsen og vil fysisk være placeret i sekretariatet på Rådhuset i Holte. Løn efter kvalifikationer og gældende overenskomst for området. Stillingen er som udgangspunkt på 30 timer ugentlig. Derfor skal du vælge os I sekretariatet vil du møde en høj grad af frihed og fleksibilitet, og du vil få gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer det gode kollegaskab, en uformel omgangstone, faglig sparring og det gode humør – også når hverdagen er krævende, og vi har travlt. Om os I Rudersdal Kommune arbejder vi ud fra strategien Vi lykkes kun i fællesskab . Derfor er det vores mål, at alle kommunens medarbejdere og ledere i alle opgaver - og i fællesskab - arbejder for at skabe bæredygtige løsninger, der giver værdi for borgerne, virksomheden og det samfund, vi er en del af. Borgerrådgiveren er en vigtig brik i dette arbejde. Ansøgning Vi forventer at holde 1. samtale onsdag den 25. januar og evt. 2. samtale mandag den 30. januar 2023. Stillingen forventes besat fra 1. marts 2023. Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores nuværende borgerrådgiver, Kirsten á Rogvi, på tlf. 72 68 11 55. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet