Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge eller afdelingslæge søges til vores energiske og ambitiøse akutteam med ugentlig dag i DAT-teamet

  • Psykiatrisk Center Glostrup
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

På Psykiatrisk Center Glostrup søger vi nu en speciallæge i psykiatri, der har ambitioner og er frisk på at gribe muligheden for at komme med ombord i Akutteamet og definere og udvikle arbejdet. Hos os får du: Et attraktivt job på et veldrevet center: Vi er faktisk det center i Region Hovedstadens Psykiatri med den bedste trivselsmåling! Du vil møde mange erfarne og fagligt dygtige kolleger. Og du bliver en del af en stor, samlet speciallægegruppe, hvor alle bidrager til vores høje faglige niveau og til vores gode trivsel. Der er ansat 25 speciallæger i det ambulante og 14 i sengene. Et levende forskningsmiljø på internationalt niveau: Du vil opleve en tæt kobling mellem forskning og klinik, og du får mulighed for at hente faglig sparring hos vores fire professorer. Work/life balance: Vi ved hvor stor betydning det har for dig! Derfor gør vi vores bedste for at imødekomme dine behov, samtidig med at vi sikrer høj kvalitet i afsnittets og centrets driftsvilkår. Din hverdag i Akutteamet Akutteamet er organiseret i Akutmodtagelsen på Psykiatrisk Center Glostrup, og optageområdet dækker 9 kommuner. I Akutteamet skal du være med til at forebygge indlæggelser og fremskynde udskrivelser at patienter med et akut psykiatrisk behandlingsbehov, der ikke har et behandlingstilbud i psykiatrien i forvejen. Patienterne kan have tilknytning til Akutteamet i op til 2 måneder og bliver henvist efter et besøg eller en indlæggelse i Akutmodtagelsen. Patienter fra PCG’s to akut intensive afsnit kan også henvises til opfølgning i Akutteamet. En ugentlig dag i DAT-teamet I Region Hovedstadens Psykiatri har vi besluttet at arbejde for at øge kvaliteten i patientbehandlingen for indlagte patienter og nedbringe og forebygge tvang. Som en del af den indsats tilbyder vi DAT-behandling på Psykiatrisk Center Glostrup. DAT-behandlingen består af individuelle samtaler og færdighedstræning og tilbydes til de patienter, som ikke kan følge ordinære pakkeforløb grundet ustabilitet, hyppige genindlæggelser og lavt funktionsniveau. DAT modtager en bred diagnosegruppe. Som en del af DAT-teamet er dine primære rolle at være læge for de DAT-tilknyttede patienter og sammen med tilknyttede psykolog/kontaktpersoner at tilbyde tilpasset DAT-behandling af høj kvalitet. Din rolle og ansvarsområder Som enten overlæge eller afdelingslæge skal du arbejde i tæt tværfagligt samarbejde med afsnittets øvrige personale og udføre klinisk arbejde på højt niveau. Sammen sikrer I, at den faglige standard er høj, at patienterne føler sig godt behandlet, og at arbejdsmiljøet for personalet er i fokus. Du kommer desuden til at indgå i en erfaren og engageret speciallægegruppe. Sammen med de øvrige speciallæger i akutsøjlen får du stor mulighed for at påvirke udviklingen af akutområdet på PCG. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være: Gennemgang af nye patienter med udarbejdelse af behandlingsplan Udredning og behandling af kortere patientforløb i afsnittet Supervision og vejledning af yngre læger og plejepersonalet Videreuddannelse er for os en naturlig del af vores medarbejderes faglige udvikling. Derfor imødeser vi også dine ønsker inden for videreuddannelse og evt. forskningsinteresser. Vores forventninger til dig Du er speciallæge i psykiatri med klinisk kendskab og kan bidrage til at udvikle en høj faglig kvalitet og sikkerhed for patienterne. Derudover kan du sætte kryds ved følgende: Du kan lide at arbejde i et miljø med temposkift, og hvor der er gang i mange ting på én gang Du er beslutningsdygtig og har øje for detaljer trods travlhed Du har et godt overblik og er god til at skabe ro Løn og ansættelse Løn og ansættelsesvilkår følger overenskomst mellem Foreningen af speciallæger og Danske Regioner. Der er tale om en fuldtidsstilling, og vi ønsker at du kan starte pr. 1. april 2023 eller efter aftale. Skal vi arbejde sammen? Så send os din ansøgning, CV og speciallægeanerkendelse via linket, så vi kan lære dig bedre at kende! Vores vurdering af ansøgere vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 kompetencer for speciallæger, og derfor beder vi dig udarbejde ansøgning i henhold til disse. Hvis du vil vide mere, har spørgsmål eller f.eks. kunne tænke dig en kop kaffe og en rundvisning på afsnittet, er du meget velkommen til at kontakte cheflæge Nicolai Stig Renstrøm på 20129251 eller nicolai.stig.renstroem@regionh.dk. Ansøgningsfrist d. 16. januar 2023. Vi forventer at afholde samtaler i uge 3 og 4. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet