Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Sygeplejerske/Klinisk ansvarlig sygeplejerske til kroniske smertepatienter

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tværfagligt Smertecenter: Sygeplejerske/Klinisk ansvarlig sygeplejerske til kroniske smertepatienter. Vi har en ledig stilling som sygeplejerske til Tværfagligt Smertecenter/ Palliativt Team, Anæstesiologisk Afdeling, Holbæk Sygehus. Stillingen kan besættes på 2 måder: Sygeplejerske eller Klinisk ansvarlig sygeplejerske Stillingen er på 32-35 timer pr. uge og ønskes besat pr. 01.02.2023 eller efter aftale. Mødetid mandag – fredag i dagtiden. Som sygeplejerske for kroniske smertepatienter bliver du en del af vores tværfaglige team. Vi arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model. Teamet består af 8 sygeplejersker, 5 læger, 1 fysioterapeut, 1 ergoterapeut, 1 socialrådgiver, 2 psykologer og 3 sekretærer. Du skal varetage sygeplejen til egne smertepatienter. Har du lyst og kompetencer til udvikling, kan du ansættes i stillingen som klinisk ansvarlig sygeplejerske. I den funktion skal du være ansvarlig for at facilitere og koordinere udviklingen i sygeplejen og generelt i afsnittet. Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team, Holbæk Sygehus behandler både palliative og kroniske smertepatienter. Vi modtager årligt omkring 150 palliative og 550 kroniske smertepatienter. Vi tilbyder: Et grundigt introduktions- og oplæringsforløb, planlagt med afsæt i dine nuværende kompetencer En varieret arbejdsdag med alt lige fra ambulatoriefunktion, selvstændige sygeplejekonsultationer, telefonpasning og samarbejde med tværfaglige kolleger Individuelle patientforløb, hvor du som kontaktsygeplejerske er tovholder på patientens behandling igennem hele forløbet. Faglig sparring og faglig udvikling. Mulighed for relevant kursus/ videreuddannelse Individuel Uddannelses– og kompetenceudviklingsplan Gode faciliteter og fysiske rammer En arbejdsplads hvor vi tilstræber fælles frokostpause. Vi forventer at du: Har nogle års erfaring som sygeplejerske Gerne har erfaring med kroniske smertepatienter og tværfaglig smertebehandling eller kroniske patienter Har anerkendende tilgang til patienter, pårørende, samarbejdspartnere og kolleger, også når det går stærkt Kan sætte sygeplejen i spil. Kan agere empatisk og professionelt, også i kriseprægede situationer. At du ønsker at indgå i et velfungerende team, og samtidig arbejder meget selvstændigt. Som sygeplejerske fås et udvidet ansvars- og kompetenceområde omkring ordination af behandling og henvisning til tværfaglige samarbejdspartnere For stillingen som klinisk ansvarlig derudover: Har arbejdet med udvikling af sygeplejen, har pædagogiske evner og gerne undervisningserfaring. Er god til at kommunikere og formidle Har erfaring med kvalitetsudvikling I ansøgningen bedes du anføre om du er interesseret i stillingen som sygeplejerske eller stillingen som klinisk ansvarlig sygeplejerske. Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Læs mere på vores hjemmeside: Tværfagligt Smertecenter/Palliativt Team - Region Sjælland (regionsjaelland.dk) Ansøgningsfrist 16. januar.2023. Kontaktperson(er): Navn: Mette Mebus Laustsen Stilling: Oversygeplejerske Email: mmla@regionsjaelland.dk Telefon: 59 48 41 72 Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet