Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Søger du et speciale, der går lige i marv og blod? Så søger vi 2 sygeplejersker til Hæmatologisk afdeling, afsnit M, Sjællands Universitetshospital

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi hedder afsnit M og er et fantastisk afsnit. Vi oser af faglighed, dedikation til det hæmatologiske speciale samt har et unikt arbejdsfællesskab, som vi håber, at du har lyst til at opleve på egen hånd. Hæmatologi handler om sygdomme i blodet, men også om meget andet. Det er et speciale, hvor du vil lære rigtig meget om blodsygdomme, men også lidt om kardiologi, neurologi, nefrologi m.m. Samtidig er Hæmatologi et speciale, hvor du kommer helt tæt på patienterne og deres nærmeste. Du vil derfor også lære meget om psykiske, sociale og eksistentielle forhold og behov for det enkelte menneske. Vi varetager plejen og behandling til patienter med Myelomatose, akut leukæmi og benigne Hæmatologiske sygdomme. Vi prioriterer, at hvert patientforløb er individuelt og tværfagligt tilrettelagt samt at det sker i et tæt samarbejde med patienten og dennes pårørende. Den gode relation, kontinuitet og medinddragelse er essentielle begreber i vores sygepleje. I 2022 fik vi anerkendelsen af at blive udnævnt som Danmarks bedste Hæmatologiske afdeling ift. behandling af patienter med Myelomatose og Leukæmi. Udvikling af plejen samt det at have mod og turde at tænke nyt til gavn for patienterne, de pårørende, organisationen, hinanden og os selv er en stor del af vores hverdag. Vi er meget inspireret af aktionslæring og arbejder ud fra en personcentreret tilgang. Hvilket betyder, at når vi arbejder med opgaver og projekter, gør vi det praksisnært og ud fra et sygeplejefagligt, patientorienteret og organisatorisk perspektiv. Alle, uanset funktion og stilling, kan være med til at udvikle, forandre og forbedre sygeplejen. Læs mere her Lige nu er vi i gang med et spændende projekt, hvor vi har etableret en studieenhed for sygeplejestuderende og SoSu-elever. Indtil videre virker det rigtig lovende. Med stolthed kan vi også fortælle, at afdelingen i januar 2020 indledte et samarbejde med professor i sygepleje Brendan McCormack. At arbejde personcentreret er sværere end man tror. Vi håber og drømmer om at udvikle en personcentreret kultur. Vi har i M afsnittet særlig fokus på udvikling af muligheder for hjemmebehandling. Læs denne spændende artikel, fra side 28-31 . Mange af vores patienter oplæres til selv at injicerer sig med subcutan behandling, mens andre modtager deres behandling via en pumpe, som de bærer i en bæltetaske, de kan tage med hjem. Patienter med et CVK oplæres til selv at varetage plejen af CVK’et samt til selv at trække blodprøver. Det giver patienterne medansvar og selvkontrol, hvilket har stor betydning. Flere patienter har givet udtryk for, at de oplever en større frihed og større livskvalitet, når de kan være hjemme i stedet for indlagt. Følg linket, og se en spændende verden Afdelingen har sit eget værested for unge patienter i alderen 18-39 år med kræft. Der er ansat en ungekoordinator samt tilknyttet flere sygeplejersker, som er uddannet ungeambassadør. Stedet er blevet døbt Mod!Kræft, og har stor succes Se mere her. Du kan også læse mere på Instagram @mod.kraeft. Hos os bliver du særlig dygtig til at: Træne og anvende dit kliniske blik og sætte det i perspektiv med dagens blodprøver, hvorved du vil kunne se årsagssammenhænge og få en større forståelse for den enkelte patients situation Indgå i vigtige relationer med patienterne og de pårørende samt kolleger monfagligt som tværfagligt. Du vil lære at skulle kommunikere med alvorligt syge patienter og deres pårørende, tage den svære samtale, støtte patienterne i at bevare håbet, planlægge komplekse udskrivelser m.m Udføre akut sygepleje til patienter som kan være sepsistruede, i blødningsrisiko, smertepåvirket, dialysekrævende eller som er respiratorisk påvirket/truet Administrere antibiotika, blodtransfusioner, kost- og væsketerapi, kemoterapi både pr. os, injektion og infusion Instrumentel sygepleje som f.eks. at rense, skylle og trække blodprøver på CVK, anlæggelse af PVK, KAD, sonde m.m Varetage pleje og behandling til patienter som skal autolog stamcelletransplanteres Oplære patienterne i selv at varetage pleje af deres CVK og selv at trække blodprøver samt håndtere hjemmebehandlinger Vi tilbyder dig: Et individuelt tilrettelagt onboardingprogram, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad du kommer med af erfaring samt hvad du som minimum skal lære hos os. Vi har alle prøvet at være ny og ved, hvor stor en betydning det har, at man føler sig velkommen, føler at man hører til og ikke mindst føler, at man kan være med til at levere noget vigtigt til arbejdsfællesskabet og kerneopgaven. Derfor vil du fra dag et få tildelt en mentor, som følger dig i 12 måneder Tværfaglige konference hver 2. uge, sygeplejefaglig møde kl. 13 hver dag, 5 faglige minutter hver morgen m.m Et arbejds- og læringsmiljø, hvor der kan grines og jokes og hvor samarbejde, indflydelse, respekt og social kapital prioriteres højt. Du vil skulle på HÆM I, II og III kurser samt få mulighed for faglig fordybelse i vores Faglige Interesse Grupper og ved deltagelse i afdelingens udviklingsprojekter Kursus i medicinsk kræftbehandling, der består af både en teoretisk og en praktisk del i forhold til administration af kemoterapi Kolleger, både monofagligt og tværfagligt, som brænder for specialet, og som alle føler, at vi har en pligt til at bidrage til arbejdsfællesskabet Anerkendende og lyttende ledere, som på ingen måder ved alt Et fantastisk psykisk arbejdsmiljø, hvor vi prioriterer trivsel, dialog og samvær meget højt. Vi har supervision ved afdelingens psykolog samt pusterum ved hospitalets præst. Endvidere er vi gode til at lytte aktivt til hinanden Vi har tog og busdrift lige til døren og Holbæk motorvejen lige i baghaven Fristet til at søge? Det håber vi ... Hæmatologisk erfaring er ikke en forudsætning for at søge. Det vigtigste er, at du har lyst til at lære specialet at kende. Så finder vi ud af resten sammen. Vi søger pr. den 1. marts 2023 eller efter aftale to sygeplejersker til fastansættelse. Stillingen er på 37 timer pr. uge, i skiftende vagter - med mulighed for to-holdsskift - og med weekendvagt hver 3. weekend. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at komme og se afdelingen. Du kan ringe til oversygeplejerske Britta Schack, 47 32 48 80 eller souschef Mia Skoropa, 47 32 48 81. Vi håber, at høre fra dig. Mange hæmatologiske hilsener Sygeplejegruppen på afsnit M, Hæmatologisk afdeling, Sjællands Universitetshospital Praktiske informationer: Løn i henhold til overenskomst og principper for lokal løndannelse. Ansøgningsfrist søndag den 22. januar 2023 Ansættelsessamtale afholdes løbende Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet