Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Ledende socialrådgiver til Psykiatrisk Center Amager

  • Psykiatrisk Center Amager
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at bygge bro mellem region, kommune og praksissektor? Og er du en ambitiøs og udviklingsorienteret socialrådgiver med et fagligt ledelsesgen? Så er det dig vi er på udkig efter! På Psykiatrisk Center Amager har vi et velfungerende samarbejde med kommuner og praksissektor. Vi har en stærk tværsektoriel tilgang og kultur til patientudredning og -behandling. Modellen for botilbudsbetjening, der udbredes i hele Region Hovedstaden, er udviklet hos os, og vi huser regionens Gadeplansteam. Vi varetager desuden regionale udviklingsfunktioner vedr. sammenhængende psykiatri- og rusmiddelindsats (SPOR) og den nye socialsygeplejerske og -overlægeindsats. Senest har vi opnået en særskilt projektbevilling til at styrke sammenhæng i patienternes behandling og støtteindsatser, så vi i fællesskab – på tværs af sektorer, civilsamfund og enheder på centeret – skaber helhed i indsatsen og sikrer tætte overgange for mennesker med psykisk sygdom. Dine opgaver og ansvarsområder Som ledende socialrådgiver har du opgaveportefølje, der både indeholder drifts- og udviklingsopgaver. Det er dig, der er faglig leder og derfor videreudvikler du socialrådgiverfunktionen og den socialfaglige rådgivning og indsats, vi tilbyder vores patienter og pårørende i samarbejde med socialrådgivergruppen. deltager du i faste samarbejdsmøder med tværsektorielle aktører samt i konkrete udviklingsprojekter med kommunerne. udvikler du centrets pårørendesamarbejde og understøtter implementeringen af den regionale indsats om børn som pårørende i samarbejde med relevante samarbejdspartnere. varetager og understøtter du komplekse patientsager og færdigmeldte patienter i samspil med socialrådgivere, afsnit og centerledelse. er du procesleder for centerets socialfaglige udviklingsinitiativer – herunder implementeringen af socialfaglige spor i BBUI (stort kvalitetsudviklingsprojekt), netværksmøder, forebyggelse af genindlæggelser, udskrivningsaftaler og koordinationsplaner mv. rådgiver og understøtter du centerledelsen i det strategiske og driftsmæssige samarbejde på det tværsektorielle område. På Psykiatrisk Center Amager har vi i alt pt. 16 socialrådgivere på tværs af døgnafsnit og ambulatorier – heraf ni, der arbejder monofagligt. Alle socialrådgivere refererer personalemæssigt til de respektive afsnitsledelser. De ni monofagligt arbejdende socialrådgivere refererer fagligt til dig som ledende socialrådgiver. Du har således ikke personaleansvar, men du har et fagligt ansvar for den socialfaglige indsats og det tværsektorielle samarbejde på centeret, i samarbejde med centerledelsen og afsnitsledelserne. Du vil have et tæt samarbejde med de afsnitsledere, som er personaleledere for socialrådgiverne, og I vil sammen varetage personalerelaterede samtaler som bl.a. MUS, koordinere kompetenceudvikling og planlægge ferieafholdelse og fravær, så centeret altid er dækket ind med socialrådgiverkompetencer. Er det dig, vi søger? Er du uddannet socialrådgiver og har du erfaring med målgruppen, enten fra psykiatrien eller en kommune, så er det dig vi søger. Vi forestiller os, at du har en socialfaglig tilgang som er recovery-orienteret, og at du tager afsæt i patientens ønsker og behov. Vi forventer, at du er god til at samarbejde med pårørende, forskellige faggrupper, samarbejdspartnere og sektorer, samt at du er god til at kommunikere fagligt og flydende på skrift og tale. Vi ønsker os en ledende socialrådgiver, der har solid socialfaglig erfaring og stort fagligt overblik erfaring med projektledelse og implementeringsprocesser erfaring med at yde faglig sparring både 1:1 og i gruppe og gerne med supervision og/eller er uddannet supervisor et godt overblik og arbejder analytisk Du arbejder selvstændigt og struktureret og er vant til at tage ansvar fra ideudvikling til igangsætning og sikrer, at opgaverne kommer sikkert i hus. Det bliver du en del af Du bliver en del af Team for Ledelsesbetjening, Tværsektorielt Samarbejde og Forskning, som er forankret i Psykiatrisk Center Amagers Administration. Teamet er sat i verden for at understøtte, at centrets ambition om at være et psykiatrisk center, der viser nye veje til, hvordan sektorerne kan rykke stolene tættere sammen, så patienternes forløb bliver mere sammenhængende og helhedsorienterede. Foruden dig består teamet af syv medarbejdere, der på forskellig vis arbejder i tværgående funktioner med fokus på at styrke recovery og sammenhæng i patientforløb både i form af regionale og centerspecifikke indsatser. Du vil opleve et tæt fagligt kollegaskab, hvor vi er flere, der løser opgaver inden for samme fagområde, og som deler erfaringer, viden samt prioriterer faglig sparring og godt kollegaskab. Samlet set kan vi tilbyde dig en sjældent udbudt stilling med mulighed for både faglige og personlige udviklingsmuligheder i et meningsfuldt arbejdsfelt, der nyder stort fokus, med faglig ledelse af centrets socialrådgivergruppe, tæt samarbejde med centerets ledere på alle niveauer og en bred vifte af samarbejdspartnere. Du vil indgå i centerets ledelsesarbejde og tage del i den samlede strategiske udvikling af centeret og deltage i ledermøder og -temadage. Dertil får du kollegaer med faglige ambitioner, stor lyst til at samarbejde om opgaveløsningen og godt humør. Løn- og ansættelsesforhold Stillingen som ledende socialrådigver er en fast stilling på 37 timer pr. uge. Den er til besættelse pr. 1. marts 2023 eller snarest derefter. Du vil blive ansat efter gældende overenskomst indgået mellem Dansk Socialrådgiverforening og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Du vil blive aflønnet som basis socialrådgiver, men på skalatrin 37. Til stillingen hører et funktionstillæg for funktionen som fagligt ledende. Interesseret? Har du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Louise Holm, teamleder for ledelsesbetjening, tværsektorielt samarbejde og forskning på louise.holm@regionh.dk eller tlf. 2874 9364 Søg stillingen via link på siden senest tirsdag den 10. januar 2023. Vi forventer at holde samtaler i uge 3 og 4. Vil du vide mere om Psykiatrisk Center Amager? Se med her : Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet