Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Socialrådgivere og sagsbehandlere til foranstaltningsteams i Center for Børn og Familie

  • Bornholms Regionskommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Brænder du for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier, og vil du sammen med os skabe positive forandringer for Bornholms mest udsatte familier? Vi oplever en tilgang af sager og har derfor brug for flere kollegaer til at gøre en forskel for børn, unge og deres familier i udsatte positioner. Du er helst uddannet socialrådgiver, men måske du har en baggrund som pædagog, lærer, sygeplejerske, eller en uddannelse indenfor offentlig administration. Det afgørende er, at du brænder for myndighedsarbejdet med børn, unge og deres familier. Der er tale om flere faste stillinger i begge foranstaltningsteams. Om Center for Børn og Familie Børn og Familie er en stor arbejdsplads som bl.a. rummer myndighedssagsbehandlere, kontaktpersoner, familiebehandlere, socialpsykologer, PPR, sundhedsplejersker, familierådgivere i skole og dagtilbud, gadeplan, SSP, åben anonym rådgivning, familiepleje, Ungehus, Børne- og Familiehus og dagtilbud. Du bliver således en del af et stort fællesskab, hvor der er plads til at videndele og udfordre hinanden i faglige drøftelser. Afdelingerne i Myndighed I 2021 søsatte vi en større omlægning af myndighedsarbejdet med det formål at skabe større sammenhæng mellem almenområdet, det tidligt forebyggende og det foranstaltende område. Det betyder, at vi har opdelt myndighedsafdelingen i tre selvstændige myndighedsteams, som samlet varetager myndighedsansvaret for kommunens indsatser for børn og unge i udsatte positioner. De tre teams består af Modtage- og undersøgelsesteam samt to foranstaltningsteams. Vi ønsker at arbejde mere relationelt – at komme tættere på både borgere og samarbejdspartnere. Det betyder i praksis også, at vi skal finde steder, hvor det er muligt at afbureaukratisere, så vi bruger mindre tid foran skærmen og mere tid i direkte kontakt med de mennesker, som vi har med at gøre. Vi arbejder ud fra en tænkning om ”fælles børn”, hvorfor du skal kunne indgå i samarbejde med mange forskellige aktører og dermed være i stand til at navigere med en naturlig respektfuldhed, autoritet, ydmyghed og autenticitet i forskellige tværprofessionelle fora og organisatoriske domæner. Vores arbejde er baseret på høj faglighed, systematik og et stærkt fokus på inddragelse af børn, forældre og netværk. Vores sagsarbejde skal være fagligt velfunderet, både socialfagligt, juridisk og etisk. Det skal give mening for borgere såvel som for sagsbehandlere. Om stillingerne Vi søger sagsbehandlere til vores foranstaltningsteams, som varetager sagsbehandling for børn og unge i alderen 0-18 år i udsatte positioner samt unge i efterværn. Opgaverne kan blandt andet inkludere Myndighedssagsbehandling Børnefaglige undersøgelser Handleplaner Iværksættelse af foranstaltninger Tværfaglig sparring, opfølgning og meget mere Sagerne i specialteamet indeholder også de handicapkompenserende ydelser De sociale problemstillinger er ofte komplekse og favner bredt. I en stilling hos os kan du komme til at indgå i et samarbejde og udvikling omkring eksempelvis De små børns Bornholm, Den sammenhængende ungeindsats, Ungdomskriminalitetsnævn og meget andet. Vi bestræber os på et gennemsnitligt sagstal på 25 sager pr. sagsbehandler, og sagerne fordeles efter kompetencer samt specialviden. I sagsbehandlingen anvender vi ICS og det elektroniske dokumenthåndterings- og sagsstyringssystem DUBU. Som sagsbehandler samarbejder du bredt med mange professionelle aktører og med familiens netværk. Om dig Det er en fordel, at du har et kendskab til lovgivningen og erfaring med de enkelte sagsskridt samt kendskab til inddragende metoder, Signs of Safety og Integrated Children’s System. Du er optaget af og har holdninger til, hvad der karakteriserer god myndighedssagsbehandling og godt socialfagligt arbejde, og så er du en stærk formidler både på skrift og i tale. Af personlige kompetencer lægger vi vægt på, at du besidder følgende: Er empatisk, rummelig og anerkendende Er kontakt- og tillidsskabende Er relationskompetent og samarbejdsorienteret Er engageret og bidragende til fællesskabet Har en høj arbejdsmoral i et felt med stor frihedsgrad Kan bevare overblikket i pressede situationer Vi kan tilbyde: Gode muligheder for kompetenceudvikling Indflydelse på udvikling af de nye teams Mentorordning Supervision Fleksibilitet i tilrettelæggelse af egen arbejdstid med mulighed for hjemmearbejdsdage Fagligt kompetente kollegaer og samarbejdspartnere Godt fællesskab, både kollegialt og fagligt Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og efter principperne i lokal løndannelse. Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest ved ansættelse. Kørekort til personbil er et krav. Ansættelserne er på fuldtid pr. 01-03-2023. Praktisk information Send din ansøgning og CV samt dokumentation for uddannelse, via "Søg Jobbet" knappen, sådan at vi har modtaget den senest den 11-01-2023. Ansættelsessamtaler vil blive afholdt 19-01-2023 Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Leder af Børn- og ungeteam øst Tanya Christine Dich Hjorth på 56924147 / 30180586 eller Leder af Børn- og ungeteam vest Amalie C. Skovgaard på telefon 56924271 / 51672095 Bornholms Regionskommune som arbejdsplads Bornholms Regionskommune (BRK) har omkring 3.600 medarbejdere og er dermed ubestridt øens største arbejdsplads. Hver femte i job på Bornholm er ansat i kommunen, som er en del af rammen om alle bornholmeres liv. Vores ledere og medarbejdere er stolte over og entusiastiske omkring hver dag at samarbejde om både borgerne og hele Bornholms udvikling, og sammen styrer vi mod at gøre kommunen til et endnu bedre sted at arbejde end i dag. BRK er på mange måder en unik kommunal arbejdsplads, fordi Bornholm udgør en region for sig. Vi arbejder derfor med strategier og opgaver inden for erhverv, turisme og trafik, som danske kommuner normalt ikke har, og vi skal selv kunne løfte alle opgaver inden for velfærd og samfundsopgaver, da vores nabokommuner er langt væk. Vi har visionære planer for øens fremtid. Det er målet, at Bornholm skal være en fossilfri ø i 2040, og vi har også ambitiøse mål for fritidsliv, folkesundhed og det gode børne- og ungdomsliv. Bornholms Regionskommune er en røgfri arbejdsplads. Drømmer du om at bo og arbejde på Bornholm? Målt på naturscenerier og kulturarv, synes vi Bornholm er Danmarks rigeste kommune. Beregnet i minutter eller kilometer er vi ganske tæt på hovedstaden, men opgjort i sol, klipper og sandstrande - eller i tryghed, nærvær og livskvalitet - er vi en helt anden verden. Det er tit en stor beslutning af flytte, hvad end du søger nye udfordringer på egen hånd eller har familien med til Bornholm. Har du brug for information, råd og vejledning om bolig, jobmuligheder for din ægtefælle, skole og fritid er du velkommen til at kontakte vores tilflytterkonsulent, Rune Holm. Kontakt Bornholms tilflytterkonsulent Rune Holm, 31 21 88 80, rh@bornholm.biz, Læs mere på Http://næstestopbornholm.dk/ Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet