Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Reservelægestilling/ stud.med. i 4 mdrs vikariat - Akutafdelingen Holbæk Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vi søger en reservelæge til en uklassificeret stilling fra februar til og med maj 2023. Måske er du mellem to ansættelser? Eller venter på din KBU? eller vil bare finpudse dine akut-skills? Hos os bliver du Undervist og superviseret for hver patient du ser Del af et team, hvor vi arbejder sammen om patientforløbene Introduceret til akutmedicinsk beslutningstagning Afdelingen har behandlingsansvaret for cirka 95% af de akutte patienter, der kommer til sygehuset. Hos os er vi ret enige om, at diagnostik og stabilisering er et superinteressant fagligt område og giver et afvekslende lægeliv. De tørre tal og fakta om afdelingen Afdelingen er opbygget efter forbillede fra visse amerikanske akutafdelinger, hvor patienterne har et kort, koncentreret ophold. Patienterne er i akutmodtagelsen i gennemsnit under fire timer fra ankomst, når de skal indlægges. På de fire timer skal vi have stillet en diagnose og startet behandling. I vores lille sengeafdeling, Akut Diagnostisk Enhed, udreder og behandler vi en varieret gruppe af primært intern medicinske patienter. Fx patienter der skal have en mere kompliceret udredning. Vores skadestue er telefon- og video-visiteret og patienterne får gerne en tildelt tid. Så forebygger vi proppede venteværelser. Vi er 48 læger og vi arbejder i mindre teams i hverdagen. Afdelingen har ry for at have et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor vi kommer igennem opgaverne sammen, også på travle dage. Forventningsafstemning Vi forventer af dig, at du Er arbejdsom og fokuseret når du arbejder Er interesseret i at se hvad akutmedicin "er for noget" Kan indgå i blandende vagter, inkl nattevagter Der er ikke tale om en evalueringsansættelse, og jobbet kan ikke bruges som praktik eller lign i et evalueringsforløb. Hvis du søger som stud med vikar for reservelæge skal du være opmærksom på, at du skal have bestået 8. semester på medicinstudiet. Dokumentation skal medsendes din ansøgning. Måske interesseret? Du er velkommen til at kontakte afdelingen inden du beslutter om du vil søge. Skriv til Cheflæge Peter Hallas: phaa@regionsjaelland.dk Bemærk at stillingen besættes løbende pga kort frist. Om Holbæk Sygehus Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder. Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om  job på Holbæk Sygehus her. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet