Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Organisationspsykologer til Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø i Aalborg eller Århus

  • Aalborg Kaserner
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du være med til at udvikle det psykiske arbejdsmiljø på en af statens største og mest interessante arbejdspladser? Vil du være med til at løse spændende og udfordrende opgaver inden for alle aspekter af psykisk arbejdsmiljø? Så har du her mulighed for at blive en del af Forsvarsministeriets Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø, hvor vi står foran en spændende udvikling og derfor har brug for nye psykologfaglige kompetencer, der kan være med til at løse vores mange komplekse opgaver. Vi søger to organisationspsykologer. En til Ballerup og til Aalborg eller Århus. Hvis du bliver ansat til Aalborg, vil du få mulighed for at arbejde ud fra vores kontorarbejdspladser i Århus. Det vil også være muligt at arbejde hjemmefra noget af tiden. Om os Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø er en del af Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Du bliver en del af centrets sektion for psykisk arbejdsmiljø, som bl.a. består af fem organisationspsykologer og tre rådgivere. Vi underviser og rådgiver om psykisk arbejdsmiljø på alle niveauer af organisationen fra værnepligtige til generaler samt vores mange civile kolleger. Arbejdsmiljøet har høj prioritet i Forsvarsministeriet – ikke mindst fordi et godt både fysisk og psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning, for at vi kan udføre vores kerneopgaver samt fastholde vores medarbejdere. Organisationen værdsætter derfor vores kvalitet i rådgivningen samt vores dedikerede fokus på høje, faglige standarder og evne til at skræddersy indsatser til myndighedernes behov. Om stillingen Du får hele Forsvarsministeriet som din arbejdsplads. Du kan derfor forvente at have opgaver i hele landet. Vi bestræber os dog på at fordele opgaverne mellem os geografisk. Som organisationspsykolog vil du få en hverdag med interessante faglige og udfordrende opgaver inden for alle aspekter af psykisk arbejdsmiljø. Vi fungerer som konsulenter for Forsvarsministeriets myndigheder, når der opstår mistrivsel, men vi er også med, når der tænkes i forebyggelse og opbygning af det gode arbejdsmiljø. Opgaverne vil derfor spænde fra psykologfaglige oplæg og undervisning, APV-processer til rådgivning og procesfacilitering inden for fx stress, krænkende adfærd, arbejdspres, samarbejdsvanskeligheder eller organisationsforandringer. Vi har værktøjer og koncepter, som vi arbejder ud fra. Men der er stor frihed til, at du selv kan videreudvikle disse og bidrage med din erfaring og faglighed. Der vil være mindre administrative opgaver og almindelig sagsbehandling. Eksempelvis udarbejdelse af undervisnings- og vejledningsmaterialer samt bidrag til Forsvarsministeriets Personalestyrelses direktion. Hvis du har evnen, interessen og ambitionerne, vil det også være muligt at deltage i den strategiske del af arbejdsmiljøarbejdet. Du får stort ansvar med tilsvarende indflydelse i dit job og mulighed for at gøre en forskel for medarbejdere på Forsvarsministeriets område. Der er gode muligheder for, at du kan udvikle dig både fagligt og personligt i jobbet. Du vil bl.a. andet få tilbudt supervision og faglig sparring med dine kollegaer i sektionen for psykisk arbejdsmiljø. Om dig Du vil passe godt ind i Center for HR-rådgivning og Arbejdsmiljø, hvis du kan se dig selv i følgende beskrivelse: • Du kan lide at tage ansvar og er ambitiøs. • Du kan indgå i samarbejdsrelationer og begå dig på alle niveauer af organisationen. • Du er en dygtig formidler i skift og tale og brænder for at formidle din viden og omsætte den til praksis. • Du er god til at se muligheder og tænke i løsninger sammen med dem du rådgiver. • Du er en holdspiller og kan lide at bidrage til fællesskabet samt løse opgaver med andre konsulenter. Fagligt ønsker vi, at du kan sætte kryds ved flere af følgende: • Du har en uddannelse som Cand.Psych. • Du har flere års erfaring som arbejds- og organisationskonsulent. Det er et plus, hvis du har arbejdet som autoriseret arbejdsmiljørådgiver. • Du har arbejdet med opgaver kendetegnet ved høje følelsesmæssige krav eller har relevant erhvervsmæssig eller klinisk erfaring hermed. • Du har gerne efteruddannelse indenfor arbejds- og organisationspsykologiske temaer. • Du har erfaring med arbejdet i en politisk styret organisation. Endelig er det et krav, at du har kørekort til personbil. Ansættelsesvilkår Du bliver ansat og aflønnet efter gældende overenskomst mellem Finansministeriet og Akademikere i staten. Der vil ved ansættelsen være mulighed for at forhandle et tillæg. Der er til stillingen tilknyttet en fuld arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%. Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer. Kontakt og ansøgning Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jimmy Jensen på tlf. 3266 5813 eller organisationspsykolog Isalena Pagh Brauer på tlf. 2932 2984. Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du ringe til HR-konsulent Birgit Jepsen på tlf. 3266 5811. Ansøgningsfristen er den 17. januar 2023. Ansættelsessamtaler afholdes i Ballerup den 23. januar og på Aalborg Kaserner den 25. januar. 2022. Vi ønsker stillingerne besat fra den 1. marts 2023 eller hurtigst muligt. Send din ansøgning via linket, hvor du bedes vedhæfte ansøgning, CV samt kandidatbevis. Vær opmærksom på at bilag kun kan tilføjes i PDF-format. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. Om Forsvarsministeriets Personalestyrelse Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operative kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannelser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation. Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for militærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder – også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med decentrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet. Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinanden. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for. Danmarks sikkerhed kræver mere end almindelig HR! Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet