Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Er du klar til det nye år og til at få nye sygeplejefaglige kompetencer? Vi søger en kollega i Opvågningen på Hvidovre, meget gerne med minimum 2 års erfaring!

  • Hvidovre Hospital
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tænk nu, hvis du hver dag kunne gå hjem fra arbejde med god samvittighed samt følelsen af at have gjort dit bedste og udført alle dine sygeplejeopgaver? Det kan du, hvis du bliver sygeplejerske hos os! Vi er kun ansat sygeplejersker i afdelingen og har en god normering: Vi er 11 i dagsfremmøde med smertefunktion ude i huset, 5 i aftenvagt og 2-3 i nattevagt. De første 8-10 mdr. har du kun 2-holdsskift med dagvagt/aftenvagt. Du kan blive ansvarshavende efter 10-12 mdr. oven på en praktik i 5 uger på intensiv, hvor du herefter får ansættelse i blandede vagter med 6-8 vagter på 4 uger. Vi har 4-8 ugers intro med 2 makkere og klinisk udviklingssygeplejerske til kompetencekort. Vi har ønskeplan som en del af vagtplanlægningen. Vi prioriterer vores faglige udvikling højt, men også med fokus på et godt socialt fællesskab i hele Anæstesiologisk Afdeling, som også rummer intensiv og anæstesien. Du arbejder kun hver 4. weekend inkl. fredag aftenvagt, så det bliver nemmere at få familielivet til at gå op. Ansættelse på 37 timer eller efter ønske. Vores nye kollega: Har minimum to års erfaring som sygeplejerske og gerne kirurgisk erfaring. Har lyst til at arbejde i en spændende og varieret hverdag. Er bevidst om egne kompetencer og tilhænger af åben faglig refleksion. Er engageret og har en opsøgende tilgang. Har interesse for elektive såvel som akutte patientforløb. En arbejdsdag på Opvågningen Vi modtager patienter hele døgnet både præ- og postoperativt, og på hverdage er patientflowet 50–60 patienter. Du kommer bl.a. til at assistere til at anlægge centrale venekatetre, epiduralkatetre, bloodpatch og perifere nerveblokader. Vi fungerer til tider som en form for intermediært afsnit for postoperative ustabile patienter, indtil de opnår en stabil status og kan udskrives til stamafdelingen. Vi går desuden postoperativt smertetilsyn ude i huset på de patienter, der har fået anlagt epidural. Det er en funktion, som vil give dig mulighed for kompetenceudvikling og indblik i husets afdelinger og patienter, som du måske har passet dagen før. Smertefunktionen giver dig desuden mulighed for sparring fra dine kollegaer i hele huset samt med vores læger. Vi er ligeledes buffer for husets Intensiv i deres perioder med høj intensiv belastning. Du kan læse mere om afdelingen på Hvidovre Hospitals hjemmeside . Hvad kan du forvente? Du kan se frem til at arbejde på en alsidig afdeling med mange forskellige sygeplejeopgaver samt både lange og korte, intensive patientforløb. Du kommer til at arbejde selvstændigt og i skiftende tempo, men du vil også opleve et rigtig godt samarbejde på tværs af faggrupper. En af dine kommende kolleger beskriver det således: ”Vi er en god blanding af både nyere og mange erfarne sygeplejersker, og vi kender hinandens kompetencer. Vi er gode til at bruge hinanden og reflektere, hvilket giver en høj faglighed. Det bruger vi til at tage et stort ansvar sammen, og jeg oplever også stor tillid fra lægerne til sygeplejerskerne.” Derudover får du: Struktureret introduktionsforløb med to makkere. Løbende fokus på kompetenceudvikling af både nye og erfarne sygeplejersker. Intern og ekstern undervisning, fagligt fokus, gennemgang af lokale og regionale instrukser samt kompetencekortforløb. En studieunit med sygeplejestuderende, ambulanceredderelever og interne kursister (anæstesi og intensiv). En specialerettet opvågningsuddannelse i samarbejde med CAMES og KP, som du efter 2 år kan indstilles til. Har du brug for mere information, inden du søger? Du kan høre nærmere om stillingen hos oversygeplejerske Christina Kjær Ritter på tlf.nr. 5140 8572 eller assisterende afdelingssygeplejerske Marlene Kjær Hansen på tlf.nr. 2440 7992. Du er også velkommen til at komme forbi og se afdelingen og tage en uformel snak. Vil du blot kigge helt uforpligtende indenfor i vores hverdag, så tjek vores Instagramprofil .? Ansøgningsfrist er fredag d. 20/1-23. Vi afholder ansættelsessamtaler løbende. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet