Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Lægesekretær til Specialfunktion ved Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Lægesekretær til Specialfunktion ved Klinisk Onkologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Roskilde Vi søger en dygtig og fleksibel lægesekretær til varetagelse af særlige funktioner i krydsfeltet mellem drift og ledelse. Stillingen er på 37 timer ugentligt, og er til besættelse snarest muligt. Du vil referere til chefsygeplejersken, med faglig reference til den faglige teamleder i afdelingens stab. Herudover får du et tæt samarbejde med afdelingens cheflæge. Du skal være uddannet lægesekretær og brænde for de sundhedsadministrative opgaver, samt have erfaring med Sundhedsplatformen. Vi søger dig, der på kompetent og omhyggelig vis kan varetage en funktion, som favner en bred vifte af opgaver og understøttende funktioner. Hvem er vi? Afdelingen er organiseret under Sjællands Universitetshospital (SUH) og har ca. 400 ansatte, repræsenteret på 5 matrikler – hovedsageligt i Roskilde og Næstved. Afdelingen rummer onkologisk behandling, stråleterapi, specialiseret palliativ behandling, en klinik for senfølger, en forskningsenhed og en mindre stabsfunktion. Afdelingen har stor fokus på inddragelse af patienternes ønsker og behov, sætter det tværfaglige samarbejde meget højt i hverdagen, samtidig med at vi ønsker at yde faglig kvalitet i et arbejdsmiljø præget af tillid, respekt og arbejdsglæde. Hvad tilbyder vi? Du vil blive en del af staben i afdelingen, og du vil få et tæt samarbejde med mange medarbejdere på tværs af faggrupper, afsnit og matrikler samt med ledere og andre samarbejdspartnere både i og uden for afdelingen. En fantastisk mulighed for dig, som trives og udvikles med mange relationer og mange sideløbende opgaver af forskellig varighed og kompleksitet. Opgaverne varetages i et tæt teamsamarbejde med afdelingens to kvalitetskoordinatorer, hvoraf den ene kvalitetskoordinator har funktion som faglig teamleder. Tæt faglig ledelse og feedback til opgaver og funktioner Individuelt planlagt introduktion med en tilknyttet mentor En travl og professionel arbejdsplads med udvikling og nytænkning i fokus Inspirerende hverdag, hvor du er med til at gøre en forskel for kræftpatienterne i Region Sjælland Et godt tværfagligt samarbejde En stilling med specialansvar samt nøglefunktion Du vil modtage en god og individuel tilpasset introduktion til opgaverne og afdelingen som helhed, og du vil få hjælp til at etablere et stærkt netværk i organisationen. Vi tilbyder relevante kurser og efteruddannelse, afhængig af dine behov og interesser. Dine opgaver og funktioner omfatter blandt andet: Sekretariatsfunktion for afdelingens arbejdsmiljø-udvalg på Roskilde og Næstved-matriklerne Sekretariatsfunktion for faglige udvalg i afdelingen Klagesager og patienterstatningssager Redaktør for D4- retningslinjer (varetage revisions- og høringsprocesser) Kliniske kvalitetsdatabaser, herunder: Sikre korrekt og tidstro databaseregistrering Overordnet monitorering Øvrige ad hoc support Ansvarlig for afdelingens hovedpostkasse, herunder daglig opfølgning af indkomne henvendelser Herudover indgå bredt/fleksibelt i løsningen af teamets samlede opgaveportefølje, afhængig af kompetencer og behov Det forventes, at alle opgaver varetages i samarbejde med teamet og med relevante medarbejdere/samarbejdspartnere i og uden for afdelingen Nogle opgaver er matrikelbestemt, og andre er tværgående for hele afdelingen Vores forventninger til dig Du skal kunne arbejde tæt på ledelsen i afdelingen, hvor vi forventer tillid, loyalitet samt fleksibilitet Gode IT kompetencer i Sundhedsplatformen samt Officepakken Du har et godt overblik, arbejder struktureret og selvstændigt Erfaring fra klinikken, gerne fra det onkologiske speciale, men det er ikke en forudsætning Bidrager med engagement, begejstring, ansvar og interesse Evner at kommunikere på en anerkendende og empatisk måde Tager udgangspunkt i en involverende og motiverende samarbejdsform Er nysgerrig, opsøgende og trives i en koordinerende funktion med mange forskelligartede opgaver, som både er drifts- og udviklingsorienterede Trives med at have mange bolde i luften og flere sideløbende arbejdsopgaver Har du spørgsmål til stillingen eller kunne du tænke dig at besøge vores afdeling, er du velkommen til at kontakte: Chefsygeplejerske Helle Gert tlf. 21 46 07 29 Mail: hgc@regionsjaelland.dk eller Kvalitetskoordinator og faglig teamleder: Sarah Johansen tlf. 47 32 49 51 Mail: sajoh@regionsjaelland.dk Vi opfordrer dig til at rekvirere stillings- og funktionsbeskrivelse for en uddybning af opgaverne. Beskrivelsen kan rekvireres hos ledelsessekretær Charlotte Kjær-Olsen chak@regionsjaelland.dk Ansøgningsfrist: 15. januar 2023. Samtaler: Finder sted i Roskilde 18. januar 2023 Om Sjællands Universitetshospital Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på. Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på : http://www.regionsjaelland.dk/suh Se film om Sjællands Universitetshospital: Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet