Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Overlæge til Tværfagligt Smertecenter, Næstved Sygehus

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vil du have Næstveds bedste udsigt som arbejdsplads? Overlæge til Tværfagligt Smertecenter Næstved søges Tværfagligt Smertecenter Næstved (TSCN) er det største ud af tre smertecentre i Region Sjælland og varetager behandlingen af 41% af den samlede patientgruppe i regionen. Centret har eksisteret i 8 år og er anerkendt for til stadighed at være på forkant indenfor smerteområdet. Tværfagligt Smertecenter Næstved er en del af NSR Anæstesiologisk Afdeling (Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse), og er beliggende i højhuset på 11. sal på Næstved Sygehus. I Tværfagligt Smertecenter Næstved er der ansat læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, psykologer, socialrådgiver, og sekretærer, i alt 21 medarbejdere, som yder tværfaglig smertebehandling til patienter med kroniske, komplekse og non-maligne smerter. Der er årligt 8.500 ambulante kontakter. Vi arbejder med forskellige former for patientrettet undervisning, såsom tværfagligt grundforløb, mindfulness, respirationskurser, søvnhold, fibromyalgihold og hold i smertemestring. Vi har stort fokus på non-medikamentel behandling. Størstedelen af medarbejderne har gennemgået en 1-årig uddannelse i kognitiv adfærdsterapi eller har en sundhedspædagogisk uddannelse. Vi forestiller os, at du er speciallæge i anæstesiologi, almen medicin, reumatologi eller andet relevant speciale. Vi vil gerne tilbyde: Tværfagligt samarbejde og høj faglighed indenfor non-malign smertebehandling Fokus på individuel faglig udvikling og efteruddannelse med mulighed for opnåelse af SSAI Course in Advanced Pain Medicine eller Dansk Tværfaglig Masteruddannelse i Smertevidenskab og Tværfaglig Smertebehandling Grundig introduktion til arbejdsgange og arbejdskultur gennem veltilrettelagt program En spændende og inspirerende arbejdsplads med stor medindflydelse En afdeling som hele tiden er i udvikling med mulighed for at gøre en forskel Høj arbejdsglæde og godt arbejdsmiljø Vi forventer, at du: Ønsker at arbejde med en interessant patientgruppe - kroniske smertepatienter Har ambition om at tilegne dig høj faglighed indenfor specialet Aktivt kan indgå i undervisning og supervision af afsnittets hoveduddannelsessøgende læger (hoveduddannelsesforløb HU-1) og øvrige medarbejdere samt i de igangværende forskningsprojekter afhængig af interesse Trives med at være en del af et tværfagligt team Har gode samarbejdsevner Udviser fleksibilitet Har evne til at tage dagens udfordringer med et smil Stillingen som overlæge indebærer, at du indgår i det tværfaglige team mht. patientbehandling, uddannelse, forskning og arbejdsmiljø med kollegerne. Vagtforpligtelse er ikke forbundet med stillingen. Du er meget velkommen til at besøge os og få et indblik i vores arbejde i smertecentret, hvis du er interesseret i at høre mere om stillingen. Du kan også orientere dig via dette link, hvor du kan læse mere om vores tilbud til patienterne Vi arbejder mod et mere fleksibelt arbejdsliv, hvor det blandt andet kan aftales, at opgaver løses hjemmefra. Vi er et lille hold af erfarne overlæger indenfor reumatologi, anæstesi og det kroniske smertespeciale, der har et godt og professionelt samarbejde. Om NSR Anæstesiologisk Afdeling generelt NSR Anæstesiologisk Afdeling består af 5 afsnit på Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse. Ud over Tværfagligt Smertecenter består NSR Anæstesiologisk Afdeling af enheder på Slagelse og Næstved sygehuse. Samlet er vi cirka 400 medarbejdere, af disse er 50 læger og det giver god mulighed for sparring. Vi har et månedligt møde med deltagelse af alle læger i anæstesien i Næstved, hvilket har bidraget til et rigtig godt samarbejde på tværs af hele afdelingen. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst. Du refererer til afdelingsledelsen. Såfremt du ønsker yderligere oplysning er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Susanne Haase Hansson på tlf. 56 51 28 62 eller 4126 3693. Du er også velkommen til at kontakte cheflæge Birgitte Marie Bonne Schousboe 2344 4425. Stillings- og funktionsbeskrivelse kan rekvireres hos ledelseskonsulent Pia van der Watt, piev@regionsjaelland.dk NSR sygehuse anvender en vurdering af de syv lægeroller (Medicinsk ekspert/lægefaglig, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator/organisator, Sundhedsfremmer, Akademiker/forsker og underviser, Professionel) i den faglige bedømmelse af ansøgere. Ansøger bedes i ansøgningen - med bedst mulig dokumentation - forholde sig konkret til de syv lægeroller jævnfør Sundhedsstyrelsens rapport: De syv lægeroller, fra maj 2013 Ansøgningsfristen er 15. januar 2023, og vi forventer at afholde samtaler onsdag 18. januar 2023 efter kl. 12. Næstved, Slagelse og Ringsted sygehuse Sammen er vi bedst. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet