Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Social- og sundhedsassistenter/hjælpere til fast aftenvagt i selvstyrende team

  • Tårnby Kommune
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Tårnby Kommunes Hjemmepleje søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til faste stillinger i aftenvagt. Vi søger social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter til nystartet selvstyrende team. Er det vigtigt for dig at have en arbejdsplads, der gør sig umage for at skabe en attraktiv hverdag med trivsel, faglighed og frihed, og lyder det som et sted du har lyst til at være, så læs videre. I de selvstyrende teams skal vagtlagene arbejde tæt sammen om borgeren og som aftenvagt vil du have stor indflydelse på planlægningen af dit arbejde. Et sted hvor Dine kollegaer og ledere tror på din faglighed og dømmekraft ved at give dig frihed til at vurdere, hvordan opgaven løses bedst muligt. Der er en uhøjtidelig atmosfære baseret på tillid og ligeværdighed. Der sættes pris på forskelligheder, evnen og viljen til at lytte til hinanden. Borgernes selvbestemmelse, ønsker og behov står forrest. Kerneopgaven defineres som at skabe det bedst mulige og mest værdige liv for borgerne. Vi arbejder helhedsorienteret, rehabiliterende og aktiverende i samarbejde med borgerne for at styrke borgernes livskvalitet, og forebygge forværring og/eller indlæggelser. Vi kan tilbyde dig Kollegaer, som er engagerede, fagligt velfunderede og ansvarsfulde. En ledelse, der har fokus på faglig udvikling. Fokus på arbejdsmiljøet. God introduktion og mentorordning. Hvor vi dokumenterer i CURA Care. Sygeplejersker i alle vagtlag. Fitness, massageordning og svømmehal samt andre personalegoder. Vi forventer, at du har En uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social -og sundhedsassistent. En positiv, fleksibel og tolerant tilgang til dine kolleger og borgere. Et ønske om at arbejde i fast aftenvagt 7/7 og gennemsnitligt 28 timer om ugen. Vilje og lyst til at udvikle dine faglige kompetencer. Evnen til at arbejde problemløsende og er stabil. Overblik, og du er god til at samarbejde, tage ansvar og kan arbejde selvstændigt. Kørekort. Hvis overstående lyder som en arbejdsplads samt job for dig, så send en motiveret ansøgning. Vi glæder os til at høre fra dig. Løn- og ansættelsesvilkår Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst med FOA efter forhandling. Kommunens ansættelsespolitik indebærer, at der ved ansættelse indhentes referencer fra tidligere og nuværende arbejdssteder. Har du været ansat i Tårnby Kommune, vil der altid blive taget reference herfra. Der skal desuden ved ansættelse forevises straffeattest. Ansættelsen vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende. Tårnby Kommune tilbyder en række personalegoder. Disse kan ses her . Yderligere oplysninger Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at rette henvendelse til teamleder Eva Nilsson på telefon 2170 4098. Ansøgningsfristen er d. 20. januar 2023. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler løbende. Ansøgning Ansøgning med dokumentation for uddannelse, oplysning om eventuel tidligere beskæftigelse, eventuel arbejdstilladelse og bilag sendes via nedenstående link. Vær opmærksom på, at Tårnby Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Du bedes derfor så vidt muligt søge stillingen via nedenstående link. Såfremt du søger stillingen pr. brev, skal dette indeholde de samme oplysninger, som kræves af det elektroniske rekrutteringssystem. Behandling af personoplysninger Tårnby Kommune er dataansvarlig for de personoplysninger, som du registrerer og sender til kommunen via rekrutteringssystemet eller på anden vis ved ansøgning om job. Oplysningerne vil alene blive brugt i rekrutteringsprocessen. Medlemmer af ansættelsesudvalget, for den stilling du søger, får adgang til dine registrerede personoplysninger i den tid rekrutteringsprocessen løber. Behandlingen af oplysningerne vil naturligvis være fortrolig og sikker. Vi opbevarer din ansøgning samt øvrige oplysninger i op til 6 måneder efter endt rekrutteringsproces. Herefter slettes de automatisk. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Herunder ret til at se de personoplysninger du har registreret hos os og ret til sletning af oplysninger. Læs i øvrigt her om dine rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen. Adresse: Amager Landevej 76, 2770 Kastrup. Telefon: 3247 1280. E-mail: op2@taarnby.dk . For henvendelse vedrørende den ledige stilling se kontaktoplysninger under overskriften 'Yderligere oplysninger'. Har du spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, og til hvordan dine rettigheder bliver udøvet i henhold til databeskyttelsesreguleringen, kan du kontakte Tårnby Kommunes databeskyttelsesrådgiver. Send e-mail sikkert: Link til Borger.dk Telefon: 3247 1230. Ved brev: Tårnby Kommune, Organisations- og Personaleafdelingen, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup, Att.: ”Databeskyttelsesrådgiver”. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet