Hele denne side er en annonce i samarbejde med Nortra Online.

Mandlig sygeplejerske til Sikringsafdelingen SL15, Psykiatrien Slagelse

  • Region Sjælland
  • 04/01/2023

Jobbeskrivelse

Vægter du høj faglighed, lange patientforløb, gode kolleger og sikkerhed, så læs videre…. Da Sikringsafdelingen har en mandlig sikkerhedsnormering, som kræver tilstedeværelse af mænd i alle vagter, søger vi en mandlig sygeplejerske, der vil trives i et tværfagligt miljø og med stort ansvar for eget arbejde. Sikringsafdelingen SL15 søger mandlig sygeplejerske der er i besiddelse af • Højt fagligt engagement • Psykiatrisk erfaring • Ønske om- og interesse for at arbejde med retspsykiatriske patienter • IT færdigheder • Lyst og evne til at deltage i en faglig kontinuerlig udvikling i afsnittet • Overblik samt det at kunne handle etisk korrekt- også i pressede situationer • Pædagogiske evner • Evne til at manøvrere i et tværfagligt miljø • Gode kommunikative evner Så kan vi på SL15 tilbyde dig en spændende arbejdsplads med masser af muligheder for: • 4 ugers introduktion, med mentor ordning samt løbende evaluering • Supervision • Skemalagt vedligeholdelsestræning • Arbejde i en afdeling, hvor arbejdsmiljø og sikkerhed vægtes højt • Et godt og konstruktivt tværfagligt samarbejde • Mulighed for indflydelse på vagtplan • Mulighed for at præge afsnittets sygeplejefaglige udvikling • Mulighed for deltagelse i relevante uddannelser og kurser og i den forbindelse afdelingens egen sikkerhedsuddannelse, der desuden afføder et løntillæg efter bestået eksamen Sikringsafdelingen Sikringsafdelingen er en national højtspecialiseret afdeling som består af 3 afsnit med hver 10 sengepladser. Sikringsafdelingen modtager vi patienter fra hele landet, der har en retslige foranstaltning og er person- eller flugtfarlige. Vi arbejder med relations arbejde med udgangspunkt i den psykodynamiske model. Vi arbejder efter miljøterapeutiske principper tilpasset afdelingens særlige patientgrupper. Vi stiler mod mere mentaliserings baseret miljøterapi således, at referencerammen er og bliver et naturligt værktøj i hverdagen. Vi fokuserer på pleje og behandling af psykisk syge patienter med et stort aggressionspotentiale, vi lægger vægt på, at give patienterne en værdig og indholdsrig hverdag i forhold til de fysiske rammer og vilkår vi har. Vi prioriterer sikkerhed højt og vores rammer gør det muligt at tilbyde en meningsfyldt og sammenhængende behandling, dette skaber tryghed og trivsel for både patient og personale. Vi ønsker kontinuerligt at udvikle fagligheden til den komplekse psykiatriske patient indenfor de givne rammer. Vi vil derfor lægge vægt på, at du som ansøger vægter høj faglighed og har lyst og evne til faglig udvikling. Vi lægger særlig vægt på at opkvalificere personalet og derfor tilbyder vi også gode muligheder for efter- og videreuddannelse. Vi vægter det tværfaglige samarbejde højt og medarbejderstaben omfatter bl.a. læger, psykologer, pædagoger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, fysioterapeuter, idrætsmedarbejdere, plejere og sikkerhedsmedarbejdere. Afdeling for Retspsykiatri Sikringsafdelingen hører under Afdeling for Retspsykiatri, Psykiatrien Region Sjælland. Under Afdeling for Retspsykiatri hører også fire lukkede regionale afsnit med i alt 50 sengepladser samt et Retspsykiatrisk Opsøgende Team. Rammer for stillingen Stillingen er til besættelse pr. 1. februar 2023 eller efter aftale, stillingen er på 37 timer om ugen, i blandede vagter henholdsvis dag, aften og nat samt hver anden weekend. Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte oversygeplejerske Anja Müller Henckell amhan@regionsjaelland.dk eller telefon 93 56 68 61 Se yderligere beskrivelse af Sikringsafdelingen på Region Sjællands hjemmeside. Ansøgningsfrist d. 15. januar 2023, samtaler forventes afholdt i uge 3. Psykiatrien som arbejdsplads I Psykiatrien Region Sjælland kan du gøre en forskel for hele mennesket. Vi skaber håb, vilje og lyst til livet. Du gør en meningsfuld forskel, når du vælger at arbejde i Psykiatrien. Gør karriere i Psykiatrien, hvis du vil redde mere end liv. Se mere på Jobipsykiatrien.dk – og læs om udviklingsmuligheder, karriereveje og alt det andet som er rart at vide, når man søger nyt job. Om Psykiatrien Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager psykiatrisk udredning og behandling samt akutforpligtelsen i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere, og vi har en anonym rådgivning, som er åben for alle, der har behov for viden eller sparring om psykisk sygdom. Vi forsker bredt med inddragelse af både patienter og pårørende. Vi ser det som en vigtig opgave at uddanne fremtidens medarbejdere, så vi varetager også en stor uddannelsesopgave. Se den oprindelige annonce her Kilde: Jobnet